සමන්ත භද්‍ර හිමියන් වැඩ වසන වීඩියෝව

වචන සෙල්ලම්

මා බෞද්ධ ද ? නැතිනම් නිරාගාමික ද?

වචන සෙල්ලම්

කරුමය පඩිසන් දෙයි ද? අහෝසි වෙයි ද?

වචන සෙල්ලම්

පිරිත් නූල නොඇල්ලූ මැතිව්ස්ගේ ගැහිල්ල

වචන සෙල්ලම්

මහාවංශයේ කුමන්ත්‍රණය

වචන සෙල්ලම්

දේශපේ‍්‍රමය – තක්කඩියෙකුගේ අවසාන රැකවරණය

වචන සෙල්ලම්

ඔය පන්හිඳ දෙන්න තිබුනේ ළමයෙකුට ය.

වචන සෙල්ලම්

අපේ හාමුදුරුවනේ, මුන් ධර්ම චක්‍රයෙන් කොකිස් හදලා

වචන සෙල්ලම්

මහෞෂධ පඩිතුමනි – ඔබටයි මේ ආරාධනා..

වචන සෙල්ලම්

දෙව්දත්ට ලියුමක්

වචන සෙල්ලම්

මූසිලගෙන් ගුත්තිල ඇදුරාට ඉල්ලීමක්

වචන සෙල්ලම්

උස නම් සිකුයුරිටි මිටි නම් කම්කරු යන්නේ එයා ය.

වචන සෙල්ලම්

වෙස්සන්තර පිය රජාණන් හට- ජාලිය කුමරුගෙන්

වචන සෙල්ලම්

මාල හතක් සමග බඳිමු

වචන සෙල්ලම්

යථා රූපී තථා (අ) කාරී

වචන සෙල්ලම්

මනුස්සකමේ ඉම

වචන සෙල්ලම්

වාණිජ චිත්‍රපටි කතා හා ජනප්‍රිය බණ කතා

වචන සෙල්ලම්

සම හරක් කැමති හරකුන්ට ය.

වචන සෙල්ලම්

විද්‍යාව හා ආගම – එළිය හා අඳුර

වචන සෙල්ලම්

කට අපේ වුනාට මොළේ වෙන කාගෙවත්

වචන සෙල්ලම්