නූල කැඩෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද ඒක කැඩෙන්නේ? කොල්ලෝ විතරක් කියවන්න

The Gossip Lanka

නිමල් සිරිපාලටත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ - බිරිද කියයි - Nimal Siripala is powerless, says his wife

The Gossip Lanka

චෝගම් නිසා සත්තුන්ට දුන්නු වධ - Animals harassed in the name of CHOGM

The Gossip Lanka

වතුර ඉල්ලු ජනයාට ගීතා බැන වදී - Protest Against Geetha Kumarasinghe

The Gossip Lanka

ඉන්දියාවේ අඩ නිරුවත් මැතිවරණ ව්‍යාපාරය - Actress Meghna Patel Goes NUDE For Narendra Modi

The Gossip Lanka

ඊශ්‍රායිලය ස්ටාර්වෝස් පන්නයේ ලේසර් ලේසර් මිසයිල පද්ධතියක් සාදයි - Israel is close to developing 'Star Wars' laser missile

The Gossip Lanka

චෝගම් එකට ගෙන බෙන්ස් කාර් 3 ක් හැප්පේ - Sri Lanka's CHOGM Car's

The Gossip Lanka

වෙනුෂාට සාධාරණය ඉල්ලයි - Protest against principal over Wenusha's death

The Gossip Lanka

සැත්කමකින් ගැහැනියක වී,ගණිකාවක්‌ වීමට සිහින මැවූ නියෝන්-Update:Sex change suspect taken into custody in Moratuwa

The Gossip Lanka

මේ කාන්තාවන්ට සවන් නොදෙන්නේ ඇයි? - Horror in the Middle East: Abused Sri Lankan Women Speak

The Gossip Lanka

33000.lk තහනම් කිරීම පිලිබදව හරින් ප්‍රනාන්දු කතා කරයි- Govt. trying to ban Facebook – Harin

The Gossip Lanka

සජිත් ,හරින්,මර්වින්,උපේක්ෂා ප්‍රථම ප්‍රේමය ගැන කතා කරයි - Sajith,Harin,Marvim &Upeksha’s First Love Revealed

The Gossip Lanka

ටැංකි සුද්දාත් මරන් කන්න හදයි - 'Tank cleaners' end up on the plate

The Gossip Lanka

මංගල රාත්‍රිය පිලිබඳ චකිතයෙන් පසුවන සෑම යුවතියකම දැනසිටිය යුතු කරුණු 10ක්

The Gossip Lanka

ඔබේ පෙම්වතා ලෙස වයසක කෙනෙක් තොර ගත යුත්තේ ඇයි ?

The Gossip Lanka

ස්වයං වින්දනයේ යෙදෙන නොයෙදෙන සියලු දෙනාම කියවන්න

The Gossip Lanka