“ජාතික හැදුනුම් පත බලයි. මුහුණ නොබලයි” – ඩයලොග් සමාගම.

CHITRANGI\'S WEBLOG

පෝලන්තයේ ප්‍රථම වරට කතෝලික පල්ලියට එරෙහිව ලිංගික අතවර නඩුවක්.

CHITRANGI\'S WEBLOG

ඉන්දියාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ බාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය. (Gender violence in India: ‘Daughters are not a burden’)

CHITRANGI\'S WEBLOG

සැබෑ බන්ධනාගාර;- “ගොඨාගේ වැලිකඩ සංහාරය.”

CHITRANGI\'S WEBLOG

ජනතා අධිකරණය (53) ;- ලොතරැයිය මරු කැදවයි.

CHITRANGI\'S WEBLOG

පොලිසියට එරෙහිව පොලිසිය

CHITRANGI\'S WEBLOG

No Fire Zone

CHITRANGI\'S WEBLOG

මුස්ලිම් විදුහල්පති මැරයෙක් වෙයි.

CHITRANGI\'S WEBLOG

හරක් නොමරන අලින්ට දෙතිස් වද දෙන අපේ සංස්කෘතිය.

CHITRANGI\'S WEBLOG

“ඉගිල්ලෙන මාළුවෝ” අපට අහිමියිද ?

CHITRANGI\'S WEBLOG

The Burmese Harp ;- ” පඹයා සහ රජා “

CHITRANGI\'S WEBLOG

සැබෑ බන්දනාගාර ;- “අමරේ මමයි ඇවිත් ඉන්නේ “- මහින්ද රාජපක්ෂ.

CHITRANGI\'S WEBLOG

ජනතා අදිකරණය (33) ;- අමල් සුදත් සිල්වා නඩුව.

CHITRANGI\'S WEBLOG

TORTURE දිවි මාසිකය.

CHITRANGI\'S WEBLOG

සැබෑ බන්ධනාගාර ;- 2012 වැලිකඩදී නික්ම ගිය දිලුක්ගේ ඥාතීන් කියන කතාව.

CHITRANGI\'S WEBLOG

ජනතා අධිකරණය (45) ;- මානව හිමිකම් කොමිෂම ගිනි තැබීමට අදාල නඩුව.

CHITRANGI\'S WEBLOG

ජනතා අධිකරණය (50) ;- මහේස්ත්‍රාත්ට ඉදිරිපත් නොකර රිමාන්ඩ් කල නඩුව.

CHITRANGI\'S WEBLOG

නෙල්සන් මැන්ඩෙලා

CHITRANGI\'S WEBLOG

ඉරානය 3700 ක් අත්අඩංගුවට පත් වේ.

CHITRANGI\'S WEBLOG

MADRAS CAFE

CHITRANGI\'S WEBLOG