ඉන්දියාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ බාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය. (Gender violence in India: ‘Daughters are not a burden’)

CHITRANGI\'S WEBLOG

ඉන්දියාව ;- ළමා මනාලියන් සමග ලිංගික සබදතා පැවැත්වීම ස්ත්‍රී දුෂණයකි.- India Supreme Court rules sex with child bride is rape.

CHITRANGI\'S WEBLOG

උතුරු කොරියාව කොයිබටද?

CHITRANGI\'S WEBLOG

මෙවර නොබෙල් සාම තියාගලාබියා කවුද? – Anti-nuclear weapons group wins 2017 Nobel Peace Prize

CHITRANGI\'S WEBLOG

බය සහ බඩගින්න – ASIA ‘Scared and starving’: Trapped Rohingya plead for help

CHITRANGI\'S WEBLOG

2017 වසරේ සාහිත්‍ය සදහා නොබෙල් තියාගය දිනුවේ කවුද? – Kazuo Ishiguro: Nobel Literature Prize is ‘a magnificent honour’

CHITRANGI\'S WEBLOG

ඔස්ට්‍රියාව මුස්ලිම් කාන්තාවනට මුහුණු ආවරණ පැළදීම තහනම් කරයි.

CHITRANGI\'S WEBLOG

මොහුට උතුරු කොරියාව සුක්ෂම ලෙස වදහිංසා පැමිනවුවද? (Otto Warmbier ‘systematically tortured’ by N Korea say parents)

CHITRANGI\'S WEBLOG

තායි හිටපු අගමැතිනියට වසර 05 ක සිරදඩුවම්. (Yingluck trial: Thai ex-PM sentenced to five years in jail )

CHITRANGI\'S WEBLOG

සවුදි කතුන් රියදුරන් වේ. (Saudi Arabia driving ban on women to be lifted)

CHITRANGI\'S WEBLOG

ඉන්දීය මද්‍යවෙදිනිය ගාතනය කරයි.(Gauri Lankesh: A ‘fearless’ Indian journalist silenced)

CHITRANGI\'S WEBLOG

උතුරු කොරියාව ;- සයවැනි සාර්ථක නියෂ්ටික අත්හදා බැලීමක.

CHITRANGI\'S WEBLOG

රෝහින්ගියා කෙදවාචකය (Myanmar Rakhine: Thousands flee to Bangladesh)

CHITRANGI\'S WEBLOG

උතුරු කොරියානු නායකයා තෙවන වරටත් පිය පදවියට ! (Kim Jong-un fathers third child: spy agency)

CHITRANGI\'S WEBLOG

චිලියත් සමරිසි අයිතියට සුදානම්. (Chile’s Bachelet sends gay marriage bill to Congress)

CHITRANGI\'S WEBLOG

රෝහින්ගියා අර්බුදය (Even a baby was not spared by the army.)

CHITRANGI\'S WEBLOG

”ජෝෂුවා” මාස 06 කට සිරගත කෙරේ.

CHITRANGI\'S WEBLOG

”කොරියානු කලාපය තුල තව දුරටත් යුද්දයක් ඇති නොවේ ”

CHITRANGI\'S WEBLOG

ශ්‍රී ලංකාවේ අලි ගැටලුව.

CHITRANGI\'S WEBLOG

හිටපු පකිස්ථාන අගමැති මෙතරම්ම බල ලොබිද?

CHITRANGI\'S WEBLOG