රට දැයට ආදරය කරන සියළු දෙනා කියවිය යුතු.... මේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපය තුල කසල කුම්භාන්ඩයින් බිහි වූ අයුරු...

තරංග

ටික ටික හෙළි වන යුධ අපරාධ අවදානම

තරංග

දින සියය - ප‍‍ළමු කොටස (10/01/2015)

තරංග

තම තම නැණ පමණින් තොරා ගනිත්වා

තරංග

සිංහලෙන් පාඩම් කියලා දෙන්න ඔබත් එනවාද?

තරංග

වයිකින් දේසේ වෙසක් මංගල්‍යය

තරංග

විභාගයේදී ඔබේ ලකුණු රැක ගන්න

තරංග

උසස් පෙළට දැන් ලෑස්තිද? .... (2)

තරංග

උසස් පෙළට දැන් ලෑස්තිද?

තරංග

Power point වලට බායි කියමු !!!

තරංග

කන්න අතට ගත්ත දේ කටේ දමා ගමු

තරංග

2020 කරා .......... අපිට මොකද උනේ?

තරංග

EXMO ට පෙරවදනක්

තරංග

අපි පොලිතින් පුච්චමු

තරංග

ඩෙංගු වලට අපූරු බෙහෙතක්

තරංග

‍ඩෙංගු මාරයා - ගස්ලබු වීරයා

තරංග

සෙනසුරයි සෙනසුරාගේ අම්මයි

තරංග

තර්කය හරි සුන්දරයි ඒත්.....................

තරංග