යුද්ධයේ ජයග්‍රහණ?

ඩ්‍රැකී

ඇතිවන උපද්‍රව සහ උපද්‍රව ඇතිවේයැයි ඇතිවන භය නැති කරගන්නේ කොහොමද? - 2018 වෙසක් කළාපයෙන්

ඩ්‍රැකී

රොසෙට්ටා පාෂාණය - අවසාන කොටස

ඩ්‍රැකී

ඉස්කෝලෙ මහත්තුරු සහ තවත් කතා

ඩ්‍රැකී

ඓතිහාසික සහ පුරාවිද්‍යාත්මක හිනා කතා

ඩ්‍රැකී

ජේසු කුහක සදාචාරවාදයට එරෙහිව...

ඩ්‍රැකී

මෞඉ ගෙ සරුංගලේ - පොලිනීසියානු ජනකතා අංක 3

ඩ්‍රැකී

හේ ඩිඩ්ල් ඩිඩ්ල් - ළමා කවියක අඳුරු ඉතිහාසය...

ඩ්‍රැකී

තව එක්තරා ඇත්ත කතාවක්...

ඩ්‍රැකී

රොසෙට්ටා පාෂාණය - 2 වන කොටස

ඩ්‍රැකී

මෞයි ගැන කතා - පොලිනීසියානු ජනකතා - දෙවැනි කොටස

ඩ්‍රැකී

බෙදුම්වාදය

ඩ්‍රැකී

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් අපේක්ෂා කළ යුතු දේවල් - ඩ්‍රැකියාවෙලී විග්‍රහයක්

ඩ්‍රැකී

මෞයි ගැන කතා - පොලිනීසියානු / මඕරි ජනකතා

ඩ්‍රැකී

අන්දිරිස් කිත්තා, පරංගි සහ ගමට නමක්

ඩ්‍රැකී

ඔපිස් පුරාවෘත්ත - Legends in Govt. Service

ඩ්‍රැකී

රොසෙට්ටා පාෂාණය - 01

ඩ්‍රැකී

ඩ්‍රැකියා ගේ ඔපිස් කතා...

ඩ්‍රැකී

කාලිදාස ගෙ කතාවක්

ඩ්‍රැකී

ලෝකෙට ලොක්කා

ඩ්‍රැකී