ඉගිල්ලිලා යන්න වාහනයක් ගමුද?

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි
ඉගිල්ලිලා යන්න කෙසේ වෙතත්, යන්න ඕනි තැනට වෙලාවට ප්‍රවේශමෙන් යෑමත් අද මහත් අභියෝගයකි. වාහනයකද, පයින්ද දෙකටම මෙම කාරනය පොදුය. මෙයට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස මා දකින්නේ අද අපේ රටේ රථ වාහන ධාවනය කරන බොහෝමයක් දෙනා කුහක හදිසි කාරයන් වීමයි. බොහෝ දෙනෙක් අසාමාන්‍ය ලෙස මාර්ග නීති තම තමන් විසින් කඩා දමන අතරම, එම වැරැද්දම වෙන එකෙකු අතින් සිදුවීම තරයේ පිලිකුල් කර බැන ...

ඉගිල්ලිලා යන්න වාහනයක් ගමුද?

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි
ඉගිල්ලිලා යන්න කෙසේ වෙතත්, යන්න ඕනි තැනට වෙලාවට ප්‍රවේශමෙන් යෑමත් අද මහත් අභියෝගයකි. වාහනයකද, පයින්ද දෙකටම මෙම කාරනය පොදුය. මෙයට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස මා දකින්නේ අද අපේ රටේ රථ වාහන ධාවනය කරන බොහෝමයක් දෙනා කුහක හදිසි කාරයන් වීමයි. බොහෝ දෙනෙක් අසාමාන්‍ය ලෙස මාර්ග නීති තම තමන් විසින් කඩා දමන අතරම, එම වැරැද්දම වෙන එකෙකු අතින් සිදුවීම තරයේ පිලිකුල් කර බැන ...

කම්මනා වසලෝ හොථි.. කම්මනා හොථි බ්‍රාහ්මණො..

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි
ලේඛකයා පසුගිය අවු. 2-3 ඇතුලත උගත් වැදගත්ම දෙය ඕනෑම මිනිස් කුලකයක් සමන්විත වන්නේ අඩු වැඩි වශයෙන් හොඳ නරක ගුණාංගයන්ගෙන් යුතු වන්නන්ගෙන් බවයි. කිසිසේත්ම කිසියම් මිනිස් කුලකයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ආර්ය හෝ පිරිසිදු වන්නේ නැත. එමෙන්ම එනයින් කිසියම් මිනිස් කුලකයක් සම්පූර්ණයෙන්ම අපිරිසිදු පිළිකුල් කටයුතු වන්නේද නැත. මෙය ඕනෑම රටකට, ජාතියකට, වෘත්තියකට, ආගමකට පොදු ලක්ෂණයක් ලෙස ලේඛකයා දකියි.  තමන් ආර්ය පිරිසිදු මිනිස් කොටසක් යැයි ...

කම්මනා වසලෝ හොථි.. කම්මනා හොථි බ්‍රාහ්මණො..

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි
ලේඛකයා පසුගිය අවු. 2-3 ඇතුලත උගත් වැදගත්ම දෙය ඕනෑම මිනිස් කුලකයක් සමන්විත වන්නේ අඩු වැඩි වශයෙන් හොඳ නරක ගුණාංගයන්ගෙන් යුතු වන්නන්ගෙන් බවයි. කිසිසේත්ම කිසියම් මිනිස් කුලකයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ආර්ය හෝ පිරිසිදු වන්නේ නැත. එමෙන්ම එනයින් කිසියම් මිනිස් කුලකයක් සම්පූර්ණයෙන්ම අපිරිසිදු පිළිකුල් කටයුතු වන්නේද නැත. මෙය ඕනෑම රටකට, ජාතියකට, වෘත්තියකට, ආගමකට පොදු ලක්ෂණයක් ලෙස ලේඛකයා දකියි.  තමන් ආර්ය පිරිසිදු මිනිස් කොටසක් යැයි ...

රහස් පාඩම 101

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි
  සිරිපා සමය එලඹී ඇත. සමනල අඩවියට පිවිසීමට මාර්ග කිහිපයක් ඇතත් ප්‍රසිද්ධ මාර්ග වන්නේ හැටන් නල්ලතන්නිය, කුරුවිට එරත්න හා රත්නපුර පලාබද්දල හරහා වැටී ඇති මාර්ගයන්ය. මෙය බොහෝ දෙනෙකුට වන්දනා ගමනක් වන අතර තවත් සමහරුන්ට විනෝද ගමනකි. කෙසේ වෙතත් මෙම අඩවිය පූජනීය මෙන්ම පාරිසරික වැදගත් කමක් ඇති ප්‍රදේශයකි.  කන්දේ මුදුනට ගමන් කිරීමට දවසක් හෝ ඊට ආසන්න කාලයක් ගතවන බැවින්, වන්දනා නඩ කෑම ...

රහස් පාඩම 101

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි
  සිරිපා සමය එලඹී ඇත. සමනල අඩවියට පිවිසීමට මාර්ග කිහිපයක් ඇතත් ප්‍රසිද්ධ මාර්ග වන්නේ හැටන් නල්ලතන්නිය, කුරුවිට එරත්න හා රත්නපුර පලාබද්දල හරහා වැටී ඇති මාර්ගයන්ය. මෙය බොහෝ දෙනෙකුට වන්දනා ගමනක් වන අතර තවත් සමහරුන්ට විනෝද ගමනකි. කෙසේ වෙතත් මෙම අඩවිය පූජනීය මෙන්ම පාරිසරික වැදගත් කමක් ඇති ප්‍රදේශයකි.  කන්දේ මුදුනට ගමන් කිරීමට දවසක් හෝ ඊට ආසන්න කාලයක් ගතවන බැවින්, වන්දනා නඩ කෑම ...

අම්මාගෙන් හොරාකන පුත්තු

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි
රටක් අම්මා ලෙසත් පුත්තු රටෙහි වෙසෙන ම්නිසුන් ලෙසත් වශයෙන් උපකල්පනය කොට පුතුන් අම්මාගෙන් සොරාකනවිට අම්මාටත් පුතුන්ටත් අත්වන ඉරණම  අප ව්ෂ්ලේශණය කර බලමු. මේ සඳහා මා අම්මා සහ පුතකු අතර සිදුවන සරල අවස්ථාවන් කිහිපයක් උදව් කරගන්නවා. 1. පවුලේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා දීමට මෙන්ම ෙතමපුතුන්ගේ බඩගින්න ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් නිවාලීමට මේ අම්මාට ගෑස් උඳුනක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙය ගෙන්වාගැනීමට මව තම පුතාගේ සහය පතනවා. 2. ...

අම්මාගෙන් හොරාකන පුත්තු

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි
රටක් අම්මා ලෙසත් පුත්තු රටෙහි වෙසෙන ම්නිසුන් ලෙසත් වශයෙන් උපකල්පනය කොට පුතුන් අම්මාගෙන් සොරාකනවිට අම්මාටත් පුතුන්ටත් අත්වන ඉරණම  අප ව්ෂ්ලේශණය කර බලමු. මේ සඳහා මා අම්මා සහ පුතකු අතර සිදුවන සරල අවස්ථාවන් කිහිපයක් උදව් කරගන්නවා. 1. පවුලේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා දීමට මෙන්ම ෙතමපුතුන්ගේ බඩගින්න ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් නිවාලීමට මේ අම්මාට ගෑස් උඳුනක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙය ගෙන්වාගැනීමට මව තම පුතාගේ සහය පතනවා. 2. ...

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි
රටක දියුණුව එහි වෙසෙන මිනිසුන් විසින්ම ඇති හෝ නැති කරගන්නකි. මෙහිදී තම තමන් විසින් සමාජයට කොතරම් සේවාවක් කෙරෙන්නේද යන්න ඉතාම වැදගත්ය. දියුණු සමාජයන්හි එක් එක් තනි පුද්ගලයකු වශයෙන් බහූතරයක්,  තමා ජීවත්වන සමාජයට උපරිමයෙන් දායක වීම වැදගත් කොට සලකයි. මෙවන් සමාජයක උසස් ජීවන තත්වයක් එකිනෙකාට පෙරලා ලැබෙන්නේ එය දෙවියන් ඹවුනට පමණක් රහසේ දුන්නාක් මෙනි. තමාගේ හුදු දියුණුව පමණක් අපේක්ෂා කරන හා ...

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි
රටක දියුණුව එහි වෙසෙන මිනිසුන් විසින්ම ඇති හෝ නැති කරගන්නකි. මෙහිදී තම තමන් විසින් සමාජයට කොතරම් සේවාවක් කෙරෙන්නේද යන්න ඉතාම වැදගත්ය. දියුණු සමාජයන්හි එක් එක් තනි පුද්ගලයකු වශයෙන් බහූතරයක්,  තමා ජීවත්වන සමාජයට උපරිමයෙන් දායක වීම වැදගත් කොට සලකයි. මෙවන් සමාජයක උසස් ජීවන තත්වයක් එකිනෙකාට පෙරලා ලැබෙන්නේ එය දෙවියන් ඹවුනට පමණක් රහසේ දුන්නාක් මෙනි. තමාගේ හුදු දියුණුව පමණක් අපේක්ෂා කරන හා ...