ඔය දෙපා මග ගෙවුනේ මට පාර එලි වෙන්න. දෑසේ කදුලැල් නැගුනේ මගේ සිනා පූදින්න. සිහිල මට ගෙනාවේ නුබේ සිරුරේ නැගි ඒ ඩාබිදුයි, හිනැහෙන්නේ මම පැලදගෙන අද නුබ තනා දුන් ඒ ඔටුන්නයි. නොපතාම කිසිවක් යලිත් අප්පච්චි නුබ පින් පුරනවා.. පන්සලේ නොව නුබෙ හදවතේ මල් පුදසුනක් මම දකිනවා… කෙලෙස නුබේ ණය පියවම්ද, මගේ හිත බර වෙනව. සලුවකින් පිසමින් මහමෙරක්, මම තාම ඊට ...

Memories from Singapore : Day 1 I am so excited to attend the summer SOC 2014 at School of Computing, National University of Singapore. The event will be held from 27th of May to 30th of May. I have arrived at Singapore on 26th of May from Changi airport, which is the main airport in Singapore. Everything for a visitor has been made easier in the ...

ඔය දෙපා මග ගෙවුනේ මට පාර එලි වෙන්න. දෑසේ කදුලැල් නැගුනේ මගේ සිනා පූදින්න. සිහිල මට ගෙනාවේ නුබේ සිරුරේ නැගි ඒ ඩාබිදුයි, හිනැහෙන්නේ මම පැලදගෙන අද නුබ තනා දුන් ඒ ඔටුන්නයි. නොපතාම කිසිවක් යලිත් අප්පච්චි නුබ පින් පුරනවා.. පන්සලේ නොව නුබෙ හදවතේ මල් පුදසුනක් මම දකිනවා… කෙලෙස නුබේ ණය පියවම්ද, මගේ හිත බර වෙනව. සලුවකින් පිසමින් මහමෙරක්, මම තාම පාරමී ...

The above issue occurred to me once I did a force shut down on my machine where I had MS SQL Server Manager working .Although I could query for the databases and tables, when I try to expand a database in the object explorer it gave me above error. There could be couple of reasons for this and error log ...

පමාවට කමාව හදේ රන්දා ආලේ බන්දා නුඹේ වෙන්නට හීන බැන්දා ගොලු හදේ හඩ නොදත් හන්දා කමා වන්නේද වෙනත බැදි දා මම හරි ආසයි මිනිස්සුන්ගෙ කතන්දර අහන්න. පොත් දාහක් කියවල ඉගෙන ගන්න බැරි පාඩමක් එක චරිතයක දවසක අත්දැකීමකින් ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. මේ ගමනේදි අපි එක එක අයගේ ආදර කතා අහනවනේ. ඒ එක ආදර කතාවක් මතක් වෙලයි මේ කවිය ලිවෙ.”ජීවිතේ සරල කර ගන්න, කෙනෙකුට ...

In our project team, developers work both in Windows and Linux platforms. When I checked out a code checked in from a Linux machine into a Windows running machine and run checkstyle on code base after doing the modifications it provided a weird error saying that “File does not end with a newline”.  It didnot change though I tried adding/deleting newlines to/from the ...

Celebration of Software Freedom Day 2013 at Virtusa CMB premises Aligning with the global celebration of software freedom day (http://softwarefreedomday.org)”>, day which falls in each third Saturday of September , Virtusa Open Source Special Interest Group (VOSSIG) organized a software freedom day event at Virtusa ,Colombo office premises. The event was held from 1 p.m to 5.30 p.m with participation of several geeks presenting and sharing their expertise on FOSS ...

Following is the quick solution whenever you get into stuck in the weird warning from Eclipse saying “No JUnit Tests Found” when trying to invoke a Junit test class. This might have occured because no unittest class files exists in the build directory. In that case it can be solved by following method. Right click on ‘test’  folder and select ...

Imagine you have to evaluate an expression like “34 > 23 ” which is passed as a String. This can be easily evaluated in Java 1.6 using built-in Javascript engine . Following is an example code snippet to achieve above. public String evalExpression(String expression) { String ans = “”; ScriptEngineManager mgr = new ScriptEngineManager(); ScriptEngine engine = mgr.getEngineByName(“JavaScript”); try { engine.eval(expression).toString(); } ...

When I run a simple XML file handling module without using any external dependency jar it works perfect. But once I have integrated it with other modules which are using some external jars, it gives the error, “DOMSource cannot be processed: check that saxon9-dom.jar is on the classpath”. As I dig on I could find that issue triggers when I ...

පැනි වලලු මේපාර BMICH 1 තිබුනු පොත් ප්‍රදර්ශනයෙන් ගංගානාත් දිසානායකගෙ “පැනි වලලු” පොත ගත්ත.ඕනෑ කමකට ගත්ත නෙවේ.ප්‍රදර්ශනයෙදි මම ගුනසේන ස්ටෝල් 1 ට ගොඩ උන වෙලාවෙ අම්ම කෙනෙකුයි එයාගෙ දුවයි දුවගෙන ඇවිල්ල කවුන්ටර් 1න් ඇහුව පැනි වලලු පොත තියෙනවද කියල. මෙච්චර හොයන්න මේකෙ තියෙන වටිනාකම මොකද්ද කියල බලන්නත් එක්කයි පොත ගත්තෙ. ඊට කලින් යාලුවෙකුගෙන් මම පොත ගැන අහල තිබුන. මුල් පිටුව කියෙව්ව ගමන්ම මට කෙල ඉනුව, ...

Today I got an opportunity to attend a research symposium organized by Faculty of Information Technology, University of Moratuwa as a result of an invitation forwarded to Virtusa who was one of the co-sponsors of the event. It made me remember my good old days at university and also I realized that I see things different now as a person ...

My life these days…. I am on a bridge these days – looking here and there It’s busy all the time – With clients having no time to spare They want all solutions – As quickest as possible Oh god,they don’t know – how much I feel miserable “What do they really want?” -at times I’ve no idea I am on a bridge these days – looking here and there……

ටෙක්නිකල් ඉලෙක්ටිව්ස් යනු………… කෑම පිගානක් බදුය! ස්වභාවය : හොදින් පිස ඈත.නමුත් බෙදන්නා අනුව රස වෙනස් වේ. බෙදූ විගස කෑම, දිරවීම පහසු කරයි.කෑමට කල් ගත වීමෙන් දිරවීම අපහසු වේ. … අනුභවය සදහා නීතී රීතී : 1) ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් කෑ යුතුය 2)පිලිවෙලට නොකෑවොත් අනාගෑනීමට සිදු වේ. 3)අනාගතහොත් 1ට 2ක් කෑමට සිදුවේ. සෙමෙස්ටරේ පලමු දවස : මීට වඩා රස කෑමක් නෑ.! සෙමෙස්ටරේ සති ...

සිව් වසක් පුරාවට හෙලූ දහදිය වලට හිත හදන් වෙහෙස ගෙන අහක බැලු මතකයට වෙළදපොල ප්‍රවනතා කිරා ගෙන මැන බලා මිල නියම වෙන අයුරු දකින නිදි වැරු නෙතට උනන්නේ ඇයි කදුළු සතුටටද දුකටදැයි නොතේරේ මට තවම.. ...

A “Patchy” day! I could spend a fabulous day hearing to some geeks at the “Apache – Meetup ” held in Faculty Of Engineering , University Of Peradeniya on 28thof April, day after the “Engineer for Industry (EFI) 2012”, day.T h is pos t in Google G roup describes t he eve nt fully and I would present my experience with it. Though ...

Previous Page