ඉරේ photo එකක් ගත්තම ඉරට එහාපැත්තෙන් පේන ඉර මොකක්ද?

ඔක්කොම

200-300 සිනාහවේ අරුත අප්‍රේල් 9 පැරිස්

ඔක්කොම

" මව්පිය ගී වන්දනා උත්තම පූජා "

ඔක්කොම

ජනමිණ

ඔක්කොම

තෙල් කතාවේ ඇත්ත නැත්ත(ඇත්තම කතාව)

ඔක්කොම

ගෙදරදීම හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හදමු (පට්ට ගදයි)

ඔක්කොම

වතුර බෝතල් වලින් උඩ යන rocket එකක් හදමු

ඔක්කොම