இரு கேள்விகள்; இரு பதில்கள்

Stories Of The Wind
‘கஜேந்திரக்குமார் பொன்னம்பலத்தின் நண்பர்கள்’ என்ற பக்கத்தில் ஒரு பதிவைப் பார்த்தேன்: ஒரு கேள்வி; இரு பதில் என்ற தலைப்பில் ஆங்கில ஊடகங்களில் கேட்கப்பட்ட ஒரே கேள்விக்கு கஜேந்திரக்குமார் பொன்னம்பலமும், சுமந்திரனும் அளித்த முரணான பதில்கள் தொடர்பில் தான் இப் பதிவு (பார்க்க:https://www.facebook.com/guruparank/posts/10155712637880251…) இப்பதிவின் அடிப்படை நோக்கம், “ஆங்கில ஊடகங்களில் எவ்வாறு இவர்கள் தொழிற்படுகிறர்கள்” என்பதனைக் கொண்டு கஜேந்திரக்குமார் பொன்னம்பலம் தமிழ்த் தேசியவாதி; சுமந்திரன

Ecological Disaster –  in Vallikamam, North Sri Lanka -

Stories Of The Wind
|By - Prof. Daya Somasundaram, University of JaffnaThere is an ecological disaster of serious proportions taking shape over the last few years with the effects already showing in the Vallikamam area of Northern Sri Lanka. It is being realized by the more than quarter million people living in Vallikamam that their ground water is polluted by oil waste. According to ...

Sri Lanka's Rainbow Revolution

Stories Of The Wind
Enter Sirisena It was around six in the evening. Friendship Villa in the South Eastern University was full of activity. As I made my way through the corridor in search ofdrinking water, a batch mate from Batticalo beamed at me. He was shaking withexcitement. Sinhalese students could be heard shouting from their rooms. I sooncame to know the cause of ...

The Kollywood Kiss

Stories Of The Wind
| In Tamil films when two people are about to lock lips either of the two things occur: 1) an umbrella blocks the view, or 2) a train crosses just in time. And by the time the train is gone, kissing is done and the couple are holding hands in an awkward way.A viewer kept returning to the cinema for ...

Erasing Identities: Tracing Sri Lanka’s Post-war Journey through the Changing Realities of Trincomalee

Stories Of The Wind
Erasing Identities: Tracing Sri Lanka’s Post-war Journey through the Changing Realities of Trincomalee: My article that appeared on Groundviews today: "The experience of minorities in the beautiful eastern district of Trincomalee perfectly encapsulates the dark and depressing reality facing minority communities across Sri Lanka. Trincomalee’s remaking is part of a larger national-level project. The new Trincomalee is a microcosm of ...

New Beginnings

Stories Of The Wind
A world gone dark. A life gone dry. Days deprived of inspiration. There is nothing for me here anymore. Only pain. More pain. I’ve had my dose of unparalleled happiness. Perhaps this is nature’s way of keeping the balance. This must end.

The Ending: A Short Story

Stories Of The Wind
The Ending: A Short Story: ambivalent-ambition: It felt like a dream, one that was slowly fading away. I kicked desperately at the ground till my back reached the stump of the wall that remained. A trail of blood remained in my wake. I leant back, hands still pressed against the flesh, blood streaming between my fingers. I had felt invincible,… Excellent

"To love. To be loved. To never forget your own insignificance. To never get used to the unspeakable..."

Stories Of The Wind
“To love. To be loved. To never forget your own insignificance. To never get used to the unspeakable violence and the vulgar disparity of life around you. To seek joy in the saddest places. To pursue beauty to its lair. To never simplify what is complicated or complicate what is simple. To respect strength, never power. Above all, to watch. ...

Tamils, Trincomalee and the Real Scope for Peace

Stories Of The Wind
| I was in Trincomalee for a few days after a long time. The trip was fantastic. But, fun aside, the trip was also a harrowing experience as a Tamil. The speed at which the history and heritage of the town has been reversed by the hegemonic state is remarkable. For example, a huge statue of Buddha (annexed) has been erected ...

Ragging: Navigating Common Myths

Stories Of The Wind
·     |Myth-I: Ragging brings unity The claim that ragging brings unity is a patently false one since in almost all universities ragging is ethnic-based. A Sinhalese first-year student can only be ragged by Sinhalese seniors, a Tamil first-year student by Tamil seniors and so on. Moreover, ragging is faculty-based. Despite multiple attempts in many universities common ragging has been ...