හොඳම හා ජනප්‍රියම චිත්‍රපටය හෝ ගානා පොකුණ

cinema.lk

දෙරණ සිනමා ඔෆ් ටුමාරෝ චිත්‍රපට දැක්ම

cinema.lk

ප්‍රසන්න, හඳගම, විමුක්ති එකම චිත්‍රපටයක් සාදයි

cinema.lk

මැයි 5 සිට පත්තිනි 60ක

cinema.lk

සිනමාවේදී ඩී.බී. නිහාල්සිංහ දිවියෙන් සමුගනියි

cinema.lk

හඳගම ගේ ‘ඇගේ ඇස අග’ 17 වෙනි ජොන්ජු සිනමා උළෙලේ ලෝක සිනමා විශිෂ්ටයින් ගේ අංශයට

cinema.lk

ජුලියට කලින් ආපු ජූලි 7

cinema.lk

සම්මානනීය නවකතාවකින් හැදුණ විශිෂ්ටතම චිත්‍රපටයක් – සක්කාරං

cinema.lk

ඉන්දියාවෙන්ම FAN චිත්‍රපටයට සිංහල සින්දුවක් හදලා

cinema.lk

ලංකාවේ කෙල්ලෙක්ගෙන් ශාරුක්ට ලියුමක්

cinema.lk

චිරං ජයතු ලෙස්‌ටර්

cinema.lk

හොඳම චිත්‍රපටය බාහුබලී,හොඳම නළුවා අමිතාබ්

cinema.lk

රන්ජන් 30 වන දා සිංහයා වේ.

cinema.lk

ලියනාඩෝ ඔස්කාර් දිනයි

cinema.lk

ලියෝනාඩොගේ ඔස්කාර් සිහිනය සැබැ වේද?

cinema.lk

2016 දෙරණ සිනමා උළෙල සඳහා කෙටි/වෘතාන්ත සිනමාපට භාරගැනීම

cinema.lk