90 වැනි OSCAR සම්මාන උළෙලේ සම්මාන පහක් සඳහා Lady bird චිත්‍රපටය නිර්දේශ වෙයි

cinema.lk

Blade Runner 2049 මෙවර OSCAR සම්මාන පහකට නිර්දේශ වෙයි

cinema.lk

විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ දිනය අද – විජය උපහාර සිනමා දැක්මක් gluuoo.com වෙතින්

cinema.lk

“අහස් ගවුව” කරන්න රුපියල් 30,000ක් හොයාගත්තේ ඉස්කෝලේ හිටපු යාළුවෙකුගෙන්, එයාව පතිරාජට අඳුන්වලා දුන්නේ මම – රංගවේදී අමරසිරි කලංසූරිය

cinema.lk

Stray Dogs සිනමාපටය 17 වැනිදා කොළඹදී

cinema.lk

Baby Driver, OSCAR සම්මාන තුනකට නිර්දේශ වෙයි

cinema.lk

රාජිතගේ නැතුව බැරි මිනිහෙක් 17 වැනිදා කොළඹදී

cinema.lk

Dunkirk ප්‍රධාන OSCAR සම්මාන පහක් සඳහා නිර්දේශ වෙයි

cinema.lk

ඉරාන සිනමා උළෙල අවසන් දිනය අද (පෙබ.14 වැනිදා ) තරංගනියෙදී

cinema.lk

OSCAR සම්මාන රැසක් සඳහා Beauty and the beast නිර්දේශ වෙයි

cinema.lk

Where are my shoes ඉරාන සිනමාපටය අද තරංගනියෙදී

cinema.lk

90 වැනි OSCAR සම්මාන උළෙල මාර්තු මාසයේ පැවැත්වෙයි

cinema.lk

ජෝන් ඒබ්‍රහම් න්‍යෂ්ටික පිපිරවිමකට සම්බන්ධ වෙයි..?

cinema.lk

Sweet Taste of Imagination අද සවස තරංගනියෙදී

cinema.lk

සුළං කිරිල්ලී විශේෂ දර්ශනයක් කොළඹදී

cinema.lk

A cube of sugar චිත්‍රපටය අද සවස 6.30ට තරංගනීයෙදී

cinema.lk

TRACK 143 චිත්‍රපටය පෙබ. 11 වැනිදා තරංගනීයෙදී

cinema.lk

ඉරාන සිනමා උළෙල පෙබ. 10 සිට 14 දක්වා කොළඹදී

cinema.lk

Black Panther නවතම හොලිවුඩ් සිනමාපටය පෙබරවාරි 16 වැනිදා සිට

cinema.lk