මාටින් මුදලාලි

Sirage Kamare

ඇය ෆාතිමා නම් වූවාය.

Sirage Kamare

කිත්තාගේ අටපට්ටම

Sirage Kamare

සඳරුවගෙ කැරකෙන කූඩුව

Sirage Kamare

රුධිරය සමග බාර ඔප්පු කරනු දුටිමි. (සංවේදී දසුන් සහිතයි)

Sirage Kamare

වසර 800 කට පසු මුට්ටියෙන් මතු වූ පරණ වට්ටක්කා

Sirage Kamare

අහිමි පෙම සහ මම

Sirage Kamare

මිත්‍ර සහ ආදරය

Sirage Kamare

පීතර මාමා

Sirage Kamare

සයිමන්ට හූ කියූ රවියා සහ අයුතු ජනරාශිය

Sirage Kamare

කාමරේ දොර ආයෙමත් විවෘතයි.

Sirage Kamare

ගෙඹි මස් සමග බත් කෑ දා...

Sirage Kamare

ගව මුත්තරා ටිකක් බොමුද ?

Sirage Kamare

සිරා කොලුවාගේ ගායක සිහිනේ...

Sirage Kamare

අපේ කිතුලා

Sirage Kamare

නිදි නැති රැයක ජීවමාන වූ කාන්තා මළ සිරුර

Sirage Kamare

බොඩි ගාඩ්ලා සමග යන එන සුදු රයිනෝ

Sirage Kamare

නගාගේ පොල්ල නැති බයිසිකලේ අතවරයට ලක් වූ දා....

Sirage Kamare

ත්‍රී වීල් බාබු

Sirage Kamare

ඇළකන්දේ බාබු

Sirage Kamare