කන්දේගමට අරුණළු පෑයූ වගයි.

Sirage Kamare

කිරි කෝඩු සිරාගේ සිරිපා කරුණාව

Sirage Kamare

සිරා කොලුවාගේ පළමු ගීතය අහමුද ?

Sirage Kamare

මයිනරය, Vibration සහ තවත් කථා

Sirage Kamare

දිඹුලාගල දෙසට හැරෙමු !

Sirage Kamare

මොරිස් මයිනරය සහ Vibration

Sirage Kamare

බියුටිෆුල් ස්ටෝන්

Sirage Kamare

ම‍ගෙ 8000 ට කෙළියා ඕයි !

Sirage Kamare

උපුල් විලේදී මනුස්සකමේ සුවඳ විඳ ගත්තෙමි.

Sirage Kamare

පරංගියාවාඩියට තෑගි දෙන්නට ගියෙමි.

Sirage Kamare

සාජන් සිල්වා

Sirage Kamare

බණ්ඩාර (2 කොටස)

Sirage Kamare

බණ්ඩාර

Sirage Kamare

බත් සමග මනුස්ස කමත් බෙදූ දන්සැලක්

Sirage Kamare

මාටින් මුදලාලි

Sirage Kamare

ඇය ෆාතිමා නම් වූවාය.

Sirage Kamare

කිත්තාගේ අටපට්ටම

Sirage Kamare

සඳරුවගෙ කැරකෙන කූඩුව

Sirage Kamare

රුධිරය සමග බාර ඔප්පු කරනු දුටිමි. (සංවේදී දසුන් සහිතයි)

Sirage Kamare

වසර 800 කට පසු මුට්ටියෙන් මතු වූ පරණ වට්ටක්කා

Sirage Kamare