මේ තරම් සියුමැලිද කලුගල් සිතන්නටවත් බැරි නිසා....

හතර වටේ

ගෝකණ්ණ පුර වරුණ

හතර වටේ

වියළි කලාපයේ සවාරියක්

හතර වටේ

යුරෝපීය රටක නිවාඩුවක්!

හතර වටේ

සොඳයි පරකාස ලක මීමුරේයා

හතර වටේ

පුංචි තිරයේ එදා දු‍ටු රූ

හතර වටේ

ලොව කුඩාම දූපත් රාජ්‍යය සොයා යමු!

හතර වටේ

මහ බැංකුව විනාශයි

හතර වටේ

පාලොස්වක සඳ පායනු වැන්නේ

හතර වටේ

මීදුම මැදින් බණ්ඩාරවෙල යමුද?

හතර වටේ

මම ගියා අවුකන බුදුන්ටත් දෑස් දුන් මිනිසා සොයා...

හතර වටේ

මම ගියා අවුකන බුදුන්ටත් දෑස් දුන් මිනිසා සොයා...

හතර වටේ

ටේලර් සාප්පුව ගිනිගනී

හතර වටේ

මම කැමතිම ගී 20

හතර වටේ

අවවාදයයි! ඔබත් ෆෝබියාවෙන් පෙලෙන්නෙක් විය හැක.

හතර වටේ

වසර 82 ක් පැරණි මුල්ම සිළුමිණ පුවත්පත

හතර වටේ

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ජන කෞතුකාගාරය

හතර වටේ

සුන්දර අයිස්ලන්තය

හතර වටේ

දැනගෙන ගියොත් කතරගම... නොදැන ගියොත් අතරමග!

හතර වටේ

යටත්විජිත සමයේ විමුක්ති අරගල

හතර වටේ