අරගලය 01

විලක්කුව

හිතුවෙවත් නැති දවසක !!!! ( අනේ නෑ බය වෙන්න එපා දේශපාලනේ නෑ )

විලක්කුව

මේ අවුරුද්දේ වත් නාසි කඳවුරෙන් පැනල පලයං .....................

විලක්කුව

පලමු පෙම් පත

විලක්කුව

ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් නොහොත් ඔපරේශන් බෝගම්බර - 01

විලක්කුව

කැරැල්ලක් 02 ( ඔපරේශන් වයිප් අවුට් නොහොත් අවසන් සටන )

විලක්කුව

කැරැල්ලක් !!!!

විලක්කුව

ගෑණූ කොහොමත් විකිනෙන්නේ වැඩිම ලංසුවට බං !!!!

විලක්කුව

හෙළුවෙන් යාමට ඔට්ටු ඇල්ලූවෙම් .

විලක්කුව

මැදියම් රැයේ හමුවූ බෝදිලිමා ( සාමාන්‍යයෙන් ඔබ්බට ගිය සත්‍ය කථාව )

විලක්කුව

මායා ජාල් ( මන්තර කියන්නේ ඇත්තක්ද !!! කරලාම බලන්නකෝ )

විලක්කුව

මැදියම් රැයේ හමුවූ බෝදිලමා ( සාමන්‍යයෙන් ඔබ්බට ගිය සිදුවීම් දාමය )

විලක්කුව

(ජයගන්නා අයට සිංහල කෑමක් හා ඉංග්‍රීසි බීමක් ) මඩ කවි මඩුව ???? විලක්කුවෙන් තවත් ආතල් වැඩක් .......

විලක්කුව

විප්ලව වාදියෙකුගේ ආදරය - තෙවන දිගහැරුම ( රන්තැටිය පිරිවෙනට )

විලක්කුව

විප්ලව වාදියෙකුගේ ආදරය - දෙවන දිගහැරුම ( විප්ලවයක ඇරඹුම )

විලක්කුව

විප්ලව වාදියෙකුගේ ආදරය - ( පලමු දිගහැරුම )

විලක්කුව

රාවනා සොයුරෝ කෝ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

විලක්කුව

කුරහන් පවර් එක ................

විලක්කුව

( ලාවට 18 + ) ඔය නෝනයි මහත්තයයි ඉස්සරහට ගිහින් ඕක කරගන්නවද ........ ( බස් + කෝච්චියේ ගම්පහට ආතල් - 01 )

විලක්කුව

සිත්තරෙකුගේ අවුරුදු සැමරුම ................. ( හිරකරුවෝ මනුශ්‍යයෝ ද ? )

විලක්කුව