තොරතුරු ජාලකරණය | Data Communication & Networking | Distributed System - I කොටස

Nohikmunuasa

සමාජය වෙතින් සමාජය වෙතට සමාජය සමගින් | IMCD | Needy Readers

Nohikmunuasa

Kali Linux | security auditing OS | නව කාලි ලිනක්ස් සමග

Nohikmunuasa

මොකක්ද මේ Denial of Service (DoS) Attack කියන්නේ - I කොටස

Nohikmunuasa

සයිබරයේ වින්දනීය හමුව ගම්පහ බ්ලොගර් ගේට්ටුව සහ තවත් කතා

Nohikmunuasa

ජනවාරි 27 ගම්5 බ්ලොග් ලියන කියවන ඔබත් එනවද ?

Nohikmunuasa

මුණුපොතේ හැකින් පලහිලව්ව | Facebook Hacker Cup 2013

Nohikmunuasa

වින්ඩෝස් 8 Ad-Hoc කනෙක්ෂන් එක හදාගන්න බැරිවද ?

Nohikmunuasa

Crack නැති මැල්වෙයාබයිට් ප්‍රෝ - Malwarebyte Pro Premium Key

Nohikmunuasa

2013 ට සුදානම් වෙන නොහික්මුණු ඇස

Nohikmunuasa

ඔබත් අන්තර්ජාලයේ ආරක්ශිතද ? Privacy Control - Doxing

Nohikmunuasa

Digital Stenography - රහස් තොරතුරු සැගවීම

Nohikmunuasa

Web Browser එක ආරම්භයේදීම මුර පදයකින් ආරක්ෂා කරන්න

Nohikmunuasa

බා ගන්න කලින් ඔන්ලයින් උබුන්ටු ට්‍රයි කරන්න - Try Ubunutu before Download

Nohikmunuasa

ඔයාගේ WiFi Connection එකත් හැක් වෙලාද ?

Nohikmunuasa

ඔබේ පරිඝනකයේත් ආරක්ෂාව ගැන බයද ? වයිරස්/මැල්වෙයා වලින් ආරක්ෂා වෙන්න අනිවාර්යෙන් කියවන්න - අවසාන කොටස

Nohikmunuasa

ඔබේ පරිඝනකයේත් ආරක්ෂාව ගැන බයද ? වයිරස්/මැල්වෙයා වලින් ආරක්ෂා වෙන්න අනිවාර්යෙන් කියවන්න - 2 කොටස

Nohikmunuasa

ඔබේ පරිඝනකයේත් ආරක්ෂාව ගැන බයද ? වයිරස්/මැල්වෙයා වලින් ආරක්ෂා වෙන්න අනිවාර්යෙන් කියවන්න - 1 කොටස

Nohikmunuasa

ඔබත් Skype වයිරසයෙන් පිඩා විදිනවද ? එහෙනම් කියවන්න

Nohikmunuasa

වයිරස් ගාර්ඩ් එකත් හරියට වැඩද බලන්න |- වින්ඩෝස්

Nohikmunuasa