ගෙදර මහ පොතක් ඇත – එකක්වත් මතක නැත

Jangun

සිංහ වෙස් ගත් හිවල් මොටාලා

Jangun

ඕනේ කෙහෙම්මලක් වෙච්චාවේ………………………….. ඔන්න මම කියලා දෙනවා…. (තුන්වැනි කොටස)

Jangun

ඕනේ කෙහෙම්මලක් වෙච්චාවේ………………………….. ඔන්න මම කියලා දෙනවා…. (දෙවැනි කොටස)

Jangun

ඕනේ කෙහෙම්මලක් වෙච්චාවේ………………………….. ඔන්න මම කියලා දෙනවා…. (පළමුවැනි කොටස)

Jangun

මෙයාව මැරුවේ කොහොමද?

Jangun

ගීතයෙන් ගීතය

Jangun

හරියට නොපැදපු ‘මෝටර් බයිසිකල්’

Jangun

වඩු කිරිල්ලිගෙ කතාව

Jangun

ආමි කාරයෝ ගෑණිට වෙඩි තියන්නේ ඇයි?

Jangun

සති අන්තයේ කියවන්න යමක්

Jangun

මේගොල්ලන්ව හඳුනනවාද?

Jangun

සොළොස් මහා ගීත වන්දනාව

Jangun

මොකද කියන්නේ? ටෑර් දක්කනවද, පට්ටං ගහනවද?

Jangun

වික්ටර් රත්නායක ගැන සොඳුරු මතකයක්

Jangun

ඉස්සර වගේ ගල් කිරමුද?

Jangun

යුද්ද කෑගැහිල්ල. හෑ…..ඒ මොකක්ද?

Jangun

ඓතිහාසික නාවික සටහන් (පළමුවැනි කොටස)

Jangun

ධනුෂ්ක, රාෆි, සහ අපතේ යන තාරුණ්‍යය

Jangun

ආයෙත් ලට පට

Jangun