තුවක්කුවෙන් වෙඩි තියන්න පතරොම් ඕනේ……………………….. ඒ පතරොම් දාන්න හොඳ බටයක් ඕනේ…………..

Jangun

අපි හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් කරමුද?

Jangun

පොලිස් මහත්වරුනි…………………, මැරුම් නොකා වැඩකරන්න

Jangun

හින්දි ටොප් 10

Jangun

ගිනි බිඳිල්ලේ අතීතය

Jangun

අතුරුදහන් වෙන්න ඕනෙද? එහෙනම් මෙන්න ක්‍රමේ

Jangun

ගෙදර මහ පොතක් ඇත – එකක්වත් මතක නැත

Jangun

සිංහ වෙස් ගත් හිවල් මොටාලා

Jangun

ඕනේ කෙහෙම්මලක් වෙච්චාවේ………………………….. ඔන්න මම කියලා දෙනවා…. (තුන්වැනි කොටස)

Jangun

ඕනේ කෙහෙම්මලක් වෙච්චාවේ………………………….. ඔන්න මම කියලා දෙනවා…. (දෙවැනි කොටස)

Jangun

ඕනේ කෙහෙම්මලක් වෙච්චාවේ………………………….. ඔන්න මම කියලා දෙනවා…. (පළමුවැනි කොටස)

Jangun

මෙයාව මැරුවේ කොහොමද?

Jangun

ගීතයෙන් ගීතය

Jangun

හරියට නොපැදපු ‘මෝටර් බයිසිකල්’

Jangun

වඩු කිරිල්ලිගෙ කතාව

Jangun

ආමි කාරයෝ ගෑණිට වෙඩි තියන්නේ ඇයි?

Jangun

සති අන්තයේ කියවන්න යමක්

Jangun

මේගොල්ලන්ව හඳුනනවාද?

Jangun

සොළොස් මහා ගීත වන්දනාව

Jangun

මොකද කියන්නේ? ටෑර් දක්කනවද, පට්ටං ගහනවද?

Jangun