පාපන්දු ගැන කථා නොකරම බෑ ......

ඇවිද්ද පය

අවුකනට එහා පිළිමේ ......

ඇවිද්ද පය

නිදහස් කුසලානය සහ ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයෝ ......

ඇවිද්ද පය

මොකක්ද සර් ෆ්ලයිට් මෝඩ් කියන්නේ?...... What is Flight Mode sir ?

ඇවිද්ද පය

කිසිවකුට විස්තර කළ නොහැකි පෞරාණික සොයාගැනීම් දහයක් ......

ඇවිද්ද පය

අවදි වන්න - අවදි වන්න දීප්තිමත් දිනකි උදා වෙලා තියෙන්නේ ......

ඇවිද්ද පය

මට මුණගැසුණු ප්‍රසන්නලා ......

ඇවිද්ද පය

උමා ඔයෙන් ගොඩ යාමට නම් ...... To Recover from Uma-oya adversity

ඇවිද්ද පය

නයිට් ගැහිල්ල ......

ඇවිද්ද පය

මගේ අලුත් බ්ලොග් එක : දිනපොතෙන් - සතිපොතට ......

ඇවිද්ද පය

හිත සැහැල්ලු කර ගන්න ......

ඇවිද්ද පය

සම්මාන නොහොත් ගම්මාලු ......

ඇවිද්ද පය

ලාවළු කරිය : 72 -77 කාළයේ පරිප්පු සඳහා ආදේශකය ......

ඇවිද්ද පය

නාමේ නොදිරනා - කුණුකය දිරනා ......

ඇවිද්ද පය

එළුපැටියාගේ කතා - තෙවන කොටස ......

ඇවිද්ද පය

ලෝබයාගේ දේ කූඹියා කෑම හෙවත් මැට්ගේ බෝතලය ඉස්සීමේ මෙහෙයුම ......

ඇවිද්ද පය

බන්දු අංකල් ...... Uncle Bandu

ඇවිද්ද පය

සැබෑ නොවූ සිහින - ඉබි කටුව ...... Dreams Never Come True - Tortoise Shell

ඇවිද්ද පය

දිගු නිහැඬියාවකට පසු ...... After a long pause

ඇවිද්ද පය

අපූරු කතා දෙකක් ......

ඇවිද්ද පය