හයිකු | බෂෝ | 21 ඉමහත් සොවින් මම ඔබෙන් සමුගනිමි...බෙල්ලෙකු සිය කටුවෙන් මිදෙන්නාක් මෙන්නික්ම යමි,සරත් සමය ද කැටුව.-බෂෝ -Picture from http://freebies.about.com

Untitled Post ආහ්, වාසනාවන්ත සිඟන්නා...!දිදුළන ස්වර්ගය,සීතල මහපොළවඑක්වී සැදෙයිනුඹේ ගිම්හාන ඇඳුම...-කිකාකු

Untitled Post නොබිඳීය කිසිවෙක් නිහඬ බවආගන්තුකයාසත්කාරකයාසුදු කපුරු මලනොබිඳීය කිසිවෙක් නිහඬ බව-රියෝටා-

Untitled Post දිය දහරට වැටුණු මල..මගේ සුන්දර දිවිය දඑලෙසින් නිමා විය යුතු.තවත් මලකි එයවැටී ගසාගෙන යාමට නියමිත-ඔනිට්සුරා-

පිනිබිඳු යට ඉපිද, ඔහේ ඇවිද ගිය තරුව- කොබයාෂි ඉසා [Kobayashi Issa] දුක්බර ලෝකයක්සුන්දරව පිපී නටන මල් වැටෙන්නට නියමිතහරියට අපි වගේ ම- ඉසාභාෂාව යනු සම්පූර්ණ දැනුම නොවේ. එහෙත් එය මිනිස් චර්යාවේ සෑම සංසිද්ධියක්ම සටහන් කර ගත හැකි දැනුම් පද්ධතියකට පිවිසෙන එක් දොරකි. - Steve Perrinහයිකු යනු ඒ දොරට යතුරකි. ‘කොබයාෂි නොබුයුකි’උපදියි... ඉදිරියෙන් දුෂ්කර ළමා විය සහ යෞවනය... 1763 ජුනි 15 වන දින ජපානයේ ගම්බද ප්‍රාන්තයක් වන ෂිනානෝ ප්‍රාන්තයේ (වර්තමානයේ- නගානෝ) එක්තරා ...

Previous Page