හයිකු | බෂෝ | 21

හයිකු අද්දර
ඉමහත් සොවින් මම ඔබෙන් සමුගනිමි...බෙල්ලෙකු සිය කටුවෙන් මිදෙන්නාක් මෙන්නික්ම යමි,සරත් සමය ද කැටුව.-බෂෝ -Picture from http://freebies.about.com

Untitled Post

හයිකු අද්දර
ආහ්, වාසනාවන්ත සිඟන්නා...!දිදුළන ස්වර්ගය,සීතල මහපොළවඑක්වී සැදෙයිනුඹේ ගිම්හාන ඇඳුම...-කිකාකු

Untitled Post

හයිකු අද්දර
කිළුටු දිය,නා ගත් පසු කොතැනට විසිකරන්නදමා නුඹව?කෘමියෝ ගයතිතණපත් අතර...-ඔනිට්සුරා-

Untitled Post

හයිකු අද්දර
මඳ පවන,සුභ සැන්දෑවක්...!නැවෙමින්දඟර ගැසෙමින්ගමරට බලා යන ඔබේ ගමනට!-ඉසා

Untitled Post

හයිකු අද්දර
සඳ නැති රැයතද සුළං රැළි ඇවිත්වැළඳගෙන ඉපැරණි දේවාදාර ගස්-බෂෝ-

Untitled Post

හයිකු අද්දර
නොබිඳීය කිසිවෙක් නිහඬ බවආගන්තුකයාසත්කාරකයාසුදු කපුරු මලනොබිඳීය කිසිවෙක් නිහඬ බව-රියෝටා-

Untitled Post

හයිකු අද්දර
ඉතිං සුදු සමනලුනි,හමුවේවිද අපි ආයෙත් මෙතැන,නුඹලාගේ මල් පුබුදන සොහොන.-බෂෝ-

Untitled Post

හයිකු අද්දර
බලන විට හිස හරවා මේ දැන් මා පසුකර ගිය මඟියා දෙසදියවී ගිහින් ඔහු මීදුම තුළ-ෂිකි-

Untitled Post

හයිකු අද්දර
කෙටි ය ගිම්හාන රාත්‍රියඑනමුදු නිසල අඳුර මැදපීදෙයි පියෝනි මලක්-බුසොන්-