ලලිත් කොතලාවලගේ නැගීම සහ වැටීම

Wanni

පැය හතක් බලා සිට අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලෙන් ටිකට් එක කපා ගතිමි.

Wanni

9.20ට පෙන්වූ 9.05 හෙවත් හේම නලින් නොමරා මැරීම

Wanni

මහාචාර්යය සුනිල් ආරියරත්න සහ නිකංම නිකං මම

Wanni

Day 5 – From Mount Lavinia to Mahawilachchiya via Colombo, Ja Ela, Narammala, Kobeygane, Padeniya, and Anuradhapura (263 km) – The fifth and the final day of the motorcycle journey in Sri Lank

Wanni

Day 4 – Tissamaharamaya to Yala Wildlife Park and back and to metropolitan Mount Lavinia along Sri Lanka’ coastal route A2. (310 Km) – This is my longest motorcycle ride in a day.

Wanni

Day 2 – From Naula to Nuwara Eliya via Katugasthota bypassing Kandy (129 km)

Wanni

Day 1 – From Mahawilachchiya to Naula via Dambulla (117.1 km – August 7, 2016)

Wanni

My Longest Motor Cycle Journey in Sri Lanka with Meer Ali from India

Wanni

Chandika Hathurusingha – Is He as Good as He is Cracked Up to Be as a Coach?

Wanni

විජය නිවසින් “සතුට” චිත්‍රකතා පත්තරය නැවතත් – සතුටේ “කටු” ගලවමු

Wanni

මාෂල් ටිටෝ – රතු හිතුවක්කාරයා – දිලීප ජයකොඩි

Wanni

My Secret Story of Unrequited Love on Valentine’s Day

Wanni

ප්‍රාදේශීය සභා, පළාත් සභා සහ පාර්ලිමේන්තු ආසන වෙන්දේසි කරමු.

Wanni

සීදේවි හෝටලය – අනුරාධපුර

Wanni

මහවිලච්චියේ සූරියදමන පාර

Wanni

My Journey from a Regular Bicycle to a Motorcycle

Wanni

කූජනය නිමකළ කෝකිලයා – අමරදේව

Wanni