කළමනාකරණයට මනුස්සකම – කාර්මික ඉංජිනේරු ලෝකයේ ජිනසේන ලකුණ – ආචාර්ය තිස්ස ජිනසේන ආචාර්ය තිස්ස ජිනසේන මහතා විසින් සම්පාදනය කළ “කළමනාකරණයට මනුස්සකම” පොත එක දිගටම කියවා නිම කළෙමි. තිස්ස ජිනසේන මහතාගේ සීයා වන සී. ජිනසේන විසින් 1905 දී බයිසිකල් නඩත්තු කරන කුඩා වැඩපොළක් ලෙස ඇරඹු කුඩා ව්‍යාපාරය ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ලෝකයට දේශීය දොරක් විවර කර දුන් ආකාරය පොතෙන් විස්තර කෙරේ. සී. ජිනසේන මහතාගේ පුතුණුවන් වන ටී. එස්. ජිනසේන මහතා විසින් වඩාත් පුළුල් කළ ...

මහරජ ගැමුණු නැරඹුවෙමි. කොහොමටත් මම මහරජ ගැමුණු බලන්න ගියේ වැඩි බලාපොරොත්තු තබාගෙන නෙවෙයි. බිරිඳටත් දරුවටත් චිත්‍රපටයක් පෙන්වන්න වුවමනාව තිබුණු නිසාත්, ළඟම තිබුණු සිනමා හලේ තිබුණේ මහරජ ගැමුණු නිසාත් වෙන විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ. මහරජ ගැමුණු චිත්‍රපටයේ කොටස් රූපවාහිනියෙන් දුටුවිටම මෙය දුර්වල නිර්මාණයක් බව හැඟී ගියා. මම ජයන්ත චන්ද්‍රසිරිගේ අග්නිදාහය ඉතාමත් ආශාවෙන් බැලුවා. එය අතිශයින්ම විශිෂ්ට නිර්මාණයක්. ඈත යුගයක ලංකාවේ සමාජ, දේශපාලන, සංස්කෘතික පසුබිම ...

Maharaja – Diwan Jarmani Dass Maharaja – Diwan Jarmani Dass The Book “Maharaja” was written by Diwan Jarmani Dass. He was born in Punjab in 1895, was a minister in the Indian princely states of Kapurthala and Patiala. He was well-verse in Punjabi, Urdu, English and French. He was highly decorated by the Vatican and the Governments of France, Spain, Morocco, Egypt and many other countries. ...

Maharaja – Diwan Jarmani Dass Maharaja – Diwan Jarmani Dass The Book “Maharaja’ was written by Diwan Jarmani Dass. He was born in Punjab in 1895, was a minister in the Indian princely states of Kapurthala and Patiala. He was well-verse in Punjabi, Urdu, English and French. He was highly decorated by the Vatican and the Governments of France, Spain, Morocco, Egypt and many other countries. ...

දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය – ගුණශීල අඹවත්ත | Digamandulu Guru Geethaya – Gunasheela Ambawaththa දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය මම ගුණශීල අඹවත්තගේ “දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය” කියෙව්වේ එක් දිනකින්. එය ඒ තරම්ම රසවත් වගේම ආදර්ශමත් කතාවක්. මමත් රජයේ ගුරුවරයෙක් වශයෙන් දුෂ්කර පළාතක (මහවිලච්චිය) සේවය කර ඇති නිසා මේ පොතේ අඩංගු තේමාව මටත් සමීපයි. ගුරුවරයෙක් යනු මොන තරම් කැපවීමක් කළ හැකි, කළ යුතු පුද්ගලයෙක්ද කියලා මේ පොත අපට පැහැදිලි කරනවා. දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය නවකතාවකට වඩා ස්වයං චරිතාපදානයක්. මෙහි ...

දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය – ගුණශීල අඹගහවත්ත | Digamandulu Guru Geethaya – Gunasheela Ambawaththa දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය මම ගුණශීල අඹගහවත්තගේ “දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය” කියෙව්වේ එක් දිනකින්. එය ඒ තරම්ම රසවත් වගේම ආදර්ශමත් කතාවක්. මමත් රජයේ ගුරුවරයෙක් වශයෙන් දුෂ්කර පළාතක (මහවිලච්චිය) සේවය කර ඇති නිසා මේ පොතේ අඩංගු තේමාව මටත් සමීපයි. ගුරුවරයෙක් යනු මොන තරම් කැපවීමක් කළ හැකි, කළ යුතු පුද්ගලයෙක්ද කියලා මේ පොත අපට පැහැදිලි කරනවා. දිගාමඬුලු ගුරු ගීතය නවකතාවකට වඩා ස්වයං චරිතාපදානයක්. මෙහි ...

CORNERMAN – STORIES FROM THE LIFE OF DIAN GOMES – Compiled by Vidhura Ralapanawe and Shevanthi Fernando Cornerman Book Cover It was a fascinating experience to read ‘Cornerman – Stories from the life of Dian Gomes’ few weeks back. Dian Gomes wanted to do a book on his boxing journey to inspire a new generation of boxers and administrators.  However, the authors convinced him that the role of Cornerman that he played was not limited to boxing ...

CORNERMAN – STORIES FROM THE LIFE OF DIAN GOMES – Compiled by Vidhura Ralapanawe and Shevanthi Fernando Cornerman Book Cover It was a fascinating experience to read ‘Cornerman – Stories from the life of Dian Gomes’ few weeks back. Dian Gomes wanted to do a book on his boxing journey to inspire a new generation of boxers and administrators.  However, the authors convinced him that the role of Cornerman that he played was not limited to boxing ...

A Place in the Sun A Place in the Sun cover page Dian Gomes, the CEO of Slimline Pvt. Ltd., a leading multinational garment factory in Sri Lanka sent me a copy of “A Place in the Sun” few years back. The stories in this book are written by Slimline employees, or better say “Team Slimline.” I read a few selected stories in the book ...

A Place in the Sun : Stories To Uplift Your Soul A Place in the Sun cover page Dian Gomes, the CEO of Slimline Pvt. Ltd., a leading multinational garment factory in Sri Lanka sent me a copy of “A Place in the Sun” few years back. The stories in this book are written by Slimline employees, or better say “Team Slimline.” I read a few selected stories in the book ...

Computers for Horizon Lanka Mahawilachchiya is a rural village 45 kilometers away from Anuradhapura town. It is situated in the boundary of the Wilpattu National Park. You would be surprised to hear that the children of this distant village excel in computers and English with the little resources they have with their educational institute, the Horizon Lanka. Horizon Lanka Foundation www.horizonlanka.org has been serving ...

Leaders: Strategies for Taking Charge – Warren G. Bennis, Burt Nanus Leaders Book Cover World-renowned leadership guru Warren Bennis and his co-author Burt Nanus talk about four key principals every manager should know: Attention Through Vision, Meaning Through Communication, Trust Through Positioning and The Deployment of Self in the book  Leaders: Strategies for Taking Charge. In corporate America downsizing and restructuring is done in most organizations but lack of communication and ...

Leaders: Strategies for Taking Charge – Warren G. Bennis, Burt Nanus Leaders Book Cover World-renowned leadership guru Warren Bennis and his co-author Burt Nanus talk about four key principals every manager should know: Attention Through Vision, Meaning Through Communication, Trust Through Positioning and The Deployment of Self in the book  Leaders: Strategies for Taking Charge. In corporate America downsizing and restructuring is done in most organizations but lack of communication and ...

සිත්තරු – නවතම චිත්‍රකතා පත්තරය Siththaru First Copy කුඩා කළ සිටම චිත්‍රකතා වලට පෙම් බඳින්නකු ලෙස මම සිත්තරු චිත්‍රකතා පත්තරය වෙළඳපොළට පැමිණෙන තුරුම සිටියේ ඇඟිලි ගනිමින්. මීට මාස කීපයකට පෙර මේ ලෙසම උනන්දුවෙන් සිටියේ ටෝක්ස් ඇන්ඩ් ජෝක්ස් චිත්‍රකතා පත්තරය පැමිණෙන විට. එහෙත් මම අනාවැකි පළකළ අයුරින්ම එය සති කිහිපයකින් නැවතුණා. සිත්තරු වලට එම ඉරණම අත් නොවේවායි අපි මුලින්ම පතමු. සමස්තයක් ලෙස ගත්කල සිත්තරු අගය කළ ...

සිත්තරු (Siththaru) – නවතම චිත්‍රකතා පත්තරය Siththaru First Copy කුඩා කළ සිටම චිත්‍රකතා වලට පෙම් බඳින්නකු ලෙස මම සිත්තරු චිත්‍රකතා පත්තරය වෙළඳපොළට පැමිණෙන තුරුම සිටියේ ඇඟිලි ගනිමින්. මීට මාස කීපයකට පෙර මේ ලෙසම උනන්දුවෙන් සිටියේ ටෝක්ස් ඇන්ඩ් ජෝක්ස් චිත්‍රකතා පත්තරය පැමිණෙන විට. එහෙත් මම අනාවැකි පළකළ අයුරින්ම එය සති කිහිපයකින් නැවතුණා. සිත්තරු වලට එම ඉරණම අත් නොවේවායි අපි මුලින්ම පතමු. සමස්තයක් ලෙස ගත්කල සිත්තරු අගය කළ ...

Computers for Horizon Lanka, Mahawilachchiya Mahawilachchiya is a rural village 45 kilometers away from Anuradhapura town. It is situated in the boundary of the Wilpattu National Park. You would be surprised to hear that the children of this distant village excel in computers and English with the little resources they have with their educational institute, the Horizon Lanka. Horizon Lanka Foundation www.horizonlanka.org has been serving ...

Computers for Horizon Lanka, Mahawilachchiya Mahawilachchiya is a rural village 45 kilometers away from Anuradhapura town. It is situated in the boundary of the Wilpattu National Park. You would be surprised to hear that the children of this distant village excel in computers and English with the little resources they have with their educational institute, the Horizon Lanka. Horizon Lanka Foundation www.horizonlanka.org has been serving ...

Nihal Ekanayaka is in need of a B+ or AB kidney Nihal Ekanayaka Nihal Ekanayaka is 54-year-old farmer from Mahawilachchiya, Anuradhapura. He was a hard working farmer and served his family of 5 daughters by cultivating his paddy land for all these long years. He earned a name as a fierce volleyball dasher when he was young. All his daughters are also very talented in sports. Three of them are married ...

Nihal Ekanayaka is in need of a B+ or AB kidney Nihal Ekanayaka Nihal Ekanayaka is 54-year-old farmer from Mahawilachchiya, Anuradhapura. He was a hard working farmer and served his family of 5 daughters by cultivating his paddy land for all these long years. He earned a name as a fierce volleyball dasher when he was young. All his daughters are also very talented in sports. Three of them are married ...

The Godfather – Mario Puzo The Godfather Cover I read Italian – American author Mario Puzo’s The Godfather within few days as it was an extremely interesting novel. I had watched the movie based on the book earlier and never expected the book to be this exciting. The book was published in 1969. It is based on a fictitious Mafia family that dominates New York ...

Previous Page