මනුෂ්‍යත්වය හා ස්වභාව ධර්මය අතර සහසම්බන්ධය ගවේශණය කළ ඇරිස්ටෝටල් | (ක්‍රි. පූ. 384-322)

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

කාන්තා විමුක්තිය වෙනුවෙන් කථා කළ ප්ලේටෝ | (ක්‍රි. පූ. 427-347)

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ව්‍යුහය ගොඩ නැංවූ හිපොක්‍රටීස් | (ක්‍රි. පූ. 460-375 )

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

පරමාදර්ශී පාලනයක් පිලිබඳ විශ්වාස කළ සොක්‍රටීස් | (ක්‍රි. පූ. 469-399)

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

11. ලෝක ඉතිහාසය නිර්මාණය කළ හිරොඩොටස් | (ක්‍රි. පූ. 485-425 )

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

පෙරික්ලීස් | ග්‍රීසිය (ක්‍රි. පූ. 429)

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

සර්ක්සෙස් I | පර්සියාව (ක්‍රි. පූ. 519 - 465)

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

පෙරදිග විශිෂ්ට දර්ශනයක් බිහි කළ කොන්ෆියුසියස් | චීනය (ක්‍රි. පූ. 551 – 479)

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

පර්සියානු අධිරාජ්‍යය නිර්මාණය කළ මහා සයිරස් | Cyrus the Great | පර්සියාව (ක්‍රි. පූ. 558-528)

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

සංසාර චක්‍රය බිඳ හෙලීමේ මග සොයා ගත් ගෞතම බුදුන් වහන්සේ | ඉන්දියාව (ක්‍රි. පූ. 563 - 483)

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

තාඕ වාදය ලොවට දායාද කළ ලාඕ ත්සු - චීනය | ක්‍රි. පූ. 604-531

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

හෝමර් (ගී‍්‍රසිය - කි‍්‍ර. පූ. 850)

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

මෝසෙස් (ඊශ‍්‍රායලය - කි‍්‍ර. පූ. 1300-1220)

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

හමුරාබි (බැබිලෝනියාව - කි‍්‍ර. පූ. 1792-1750)

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු

පාරාවෝ මේනස් (ඊජිප්තුව - ක‍්‍රි. පූ. 3100)

ඉතිහාසය වෙනස් කළ මිනිස්සු