ඉතා කෙටි පෙම්කතාවකට වුවමහා දිගු ඉතිහාසයක්තිබිය හැක~ හිස්ටොරික් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

ඔබ නොමැති බොහෝ දිගුදවස්වල මට කියාදෙනඑක්තරා පාඩමක් ඇතකොයි දේ කොයි විදිහට වුණත් හෙට, නුඹ නොමැතිදිනක් ගැන මා සිහිනෙන්වත්සිතා නැත~ අන්ඩ්‍රීම්ඩ් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss ...

කොතෙක් මල් පිපුණද සොහොන් වට,මල් වත්තක් වන්නට නොහැකකනත්තට~ ගොස්ට් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

දින පොතේ හිම පාට පිටු අතර පමණක් රහසේම හුස්ම ගන්නා,"කිසිවෙකුට" කිව නොහැකිකතා කාටත් තිබෙන්නට පුළුවන...එනමුත් ප්‍රියාවිය,මා සතු එවන්පොත්වල"කිසිවෙකුටත්" කියන තැන"නුඔත් ඇතුළුව" කියාමම කොහේවත් කියා නැත...~ අන්ටෝල්ඩ් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss ...

ළපටිඋණ පඳුරු දරුවන්,තදින් වැළඳගෙන හිඳිතිවෙසක් මාසෙටමව් උණ පඳුරුවැඩියෙන්~ ග්‍රිප්ඩ් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

සුමුදු මුදු ඇඟිලි තුඩගින් නෙලුවද තියුණු දැති සැතකින් සිඳුවදඅහිමි වන්නේ කොතැනත්නටුවකට මලමය...~ ඩිප්‍රිව්ඩ් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

දෙතොල් ඉම කරාපැමිණෙනු අවැසිවස්වරාල සීමාවට ඔබ්බෙන්සමූල ඝාතනයට ලක්වූ සියලු චිත්ත සන්තානයන්හිකෲරතම මරණවලටවගකිව යුතු වැරදිකාරනිවැරදි කෙනෙක් වේ නම්ඒ ආයාසයෙන් මැඩගත්ස්වකීය හෘද සාක්ෂියය...~ ජෙනොසයිඩඩ් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss ...

එකී යටගියාවකප්‍රේමයෙහි සුවඳ තවම ඉතිරිව ඇත්නම්, ඒ ඇත්තේ උද්‍යාන බංකුව මතය.... අපි ඇවිද ගියමාවත් දෙපසය.. දවා අළුකල සමරු සැමරුම්සිහිවටන තුළය...~ නිව්බෝ(ර්)න් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss ...

වැළපීමෙන්ම හෙම්බත්ව ගියවියලි දෑසකින් බටලේ පැහැති කඳුලකට තෙත බරිත ගමනාන්තයකසිහින නැතතවත් දෑසකට නොපෙනී කොහේ හෝ නැවතීම හැරවිසල් පැතුමක් ඒ කඳුලකට නැත~ ක්‍රයින්ග් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss ...

පිරිමි කඳුළු උපතින්ම අදිසිය...ලතෙත් ගැහැණුසිත්වලට පමණක් දෘශ්‍යය...~ ඉන්විසිබල් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

ඔබ හඬනවාදකින්නටමා කැමැතිඑකම එක තැනක් ඇත,කඳුලු අතරින්ඔබ සිනාසෙන තැන තමයිඒ තැන~ ක්‍රේසි රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

සුහද,මේ ජීවිතයට පැමිණෙන සියල්ලෝම සදාකල් එහි නොරැඳෙති...සදාකල් රැඳීමට යැයිපැමිණෙන සියල්ලෝමද හැර නොයෙති~ ක්‍රෑෂ්ඩ් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

"මෙපමණක්" යැයිවචනයෙහි,පරිසමාප්ත අර්ථයඅභිබවා යන තරමටමට, ඔබ ලඟින් හිඳින්නට අවැසිය~ අන්සැටිස්ෆයිඩ් ‍රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

මතු යම් දිනෙකඋදාවන්නටනියමිතව තිබුණා වූඒ ස්නේහබරිතඋමතු සන්ධ්‍යාවන් පිළිබඳසිහින දැකීම නවතාලමුස්නේහ සා පිපාසාවෙන්කෘශව ගිය දෙතොලදඉරිතලා ගිය ලමැද යහනදකිසිදාක පෙර නොදුටුවාවූපිටස්ටතරයෙකුට පවරමු~ ලොස්ට් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss ...

ඔබ ඉතිරිකර ගිය සුසානමය මතකය සොඳුරුතම රිදුමක්දැවී දැවී ඇවිලෙනචිතකමය සුවඳක් හද අවුළුවන තරමක්~ බර්නින්ග් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

හිතුවක්කාර හිතවතිය, නුඹ මිටින් මුදා හරිනෙමි..,ඉතිං ඇහැකිය දෙ අත්තටු හිරි බිඳ නික්ම යන්නට...සිහි තබාගත යුතු දෙයක් ඇතඋඩු සුළඟ චණ්ඩයසැර පරුෂයනුඹ සේම හිතුවක්කාරය කී දේද නාහන්නේමය~ සයික්ලෝන් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss ...

ඉතිං මේමොහොතෙදිත්,නුඹ ම'පසෙකහිටියා නම්,මේ වැස්සමේ සුළඟමේ සවස මෙන්මමේ කවියදඉඳුරාම වෙනස් වන්නට තිබිණ...~ ලෝන්ලි රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

ශ්‍රියාවියමේ දිවියඑතරම් අසීරු යැයිනොපවසමි..එනමුත්ඔබ පසෙකඋන්නා නම්මීට වඩා පහසු වන්නටතිබිණි යැයිපවසමි~ සෆරින්ග් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

යකඩ වුණත් දියවෙන උණුහුමක් ඇති වගකියාදී මට නික්මුණද නුඹ, දියක් මත ඇඳි පරිදි ගලක් මත කෙටූ ඉරි මැකී නොයන වගපසක් වී මට බොහෝ කල්ය~ රියලයිස්ඩ් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss ...

පලා විවර කරනොපෙන්විය හැකි හදවතක තෙත,කමිස කොලරයකඅග රඳවමි...දෙනෝදාහක් ඉදිරිපිට ඇස් ඇඟිල්ලෙන් පොඩි කරමි~ ක්‍රයින්ග් රයිටර් ~http://sithumpethum.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

Previous Page