රාජිතගේ කථාව හරියටම හරි…………!

‍මගේ කොළය

සිංහල අළුත් අවුරුද්ද බොරු හිලකි .

‍මගේ කොළය

මට හමුවූ ජාතික වීරයෝ-1

‍මගේ කොළය

අබේරත්න,කිලුටු කුමාරි හා මම (අවසාන කොටස)

‍මගේ කොළය

අබේරත්න , කිලුටු කුමාරි හා මම (කෙටි කථාවකි-පළමු කොටස)

‍මගේ කොළය

දැකීමත් එක්තරා ප්‍රීතියක් නිසා……..!

‍මගේ කොළය

කුණු හා P.H.I. මහත්තයා

‍මගේ කොළය

වාගාලාපයක්

‍මගේ කොළය

අපි හා අපේ දරුවන් අතර පළතුරු කෑමේ යුගයක වෙනස

‍මගේ කොළය

සොඳුරු නිරිඳුනි ඔබට නිවන් සුව !

‍මගේ කොළය

සිංහල බ්ලොග් රචකයන්ට ආදරයෙනි!

‍මගේ කොළය

නීතිය නැවිලලු!

‍මගේ කොළය

මා ඔබේ සෝමාවතී !

‍මගේ කොළය

පොලීසියේ නඩු ඇසීම හා උසාවියේ නඩු ඇසීම.

‍මගේ කොළය

දොස්තර ලෙඩා වීම

‍මගේ කොළය

තරකරමින් ගනාදුර – නිවුණි ඒ මිණි පහණ !

‍මගේ කොළය

සුනිල් මටම පේන්නේ මොකදෑ?

‍මගේ කොළය

මහින්ද, ගෲෂා ද ? මැක්බත් ද?

‍මගේ කොළය