පොළොවේ ගැහුවත් කැඩෙන් නැති Phone (CAT S61)

Wada Kida

Internet Download Manager (IDM) 6.25 නවතම සංස්කරණය

Wada Kida

කොහොමද unfortunately google play services has stopped මේ කියන error එක හදන්නේ.

Wada Kida

Photo edit කරමු අලුත් විදිහකට Acdsee Ultimate 8 සමග

Wada Kida

රාවනා නැවත මතුවනු ඇත.

Wada Kida

Eazy Route IP - Proxy Change කරන මෙව්වා එක

Wada Kida

IP එක වෙන country එකකට change කරගන්න

Wada Kida

Hacking ගැන බිඳක්

Wada Kida

Eset nod32 Smart Security 8.0 එක Life Time, activate කරගමු. [32Bit/ 64Bit]

Wada Kida

නොමිලේ BitCoin දෙන සයිට් කීපයක්. Adama Register Wenna තොග සීමිතයි ඈ..

Wada Kida

Phone බැටරි පුපුරන්නෙ ඇයි?

Wada Kida

PC එකේ තියෙන Software වලට Update හොයා හොයා ඉන්න ඕනේ නැ සේරම එක පර Update කරගමු

Wada Kida

Eset nod32 antivirus 7 එක 2016 march වෙනකන් activate කරගමු

Wada Kida

paypal එකයි payoneer link කරන්නේ කොහොමද සහ money withdraw කරගන්නේ කොහොමද

Wada Kida

Ram එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද hard disk space එක use කරගෙන

Wada Kida

word excel file damage උනාම repair කර ගන්නේ කොහොමද මෙන්න විසදුම

Wada Kida

Video වල sound support නොකරන එකට මෙන්න පිළියම..

Wada Kida

Video බලන්න කියපු player එක KMP

Wada Kida