ටෙහානි ආරියරත්න, දකුණු ආසියා කාන්තා අරමුදල ශ‍්‍රි ලංකාවේ ආර්ථිකයේ පැවැත්ම රැදී ඇත්තේ කාන්තාව මත බව නොරහසකි. අඩු වැටුපකට වැඩකරන සහ අනාරක්ෂිත සහ අවිධිමත් ක්ෂේත‍්‍රයන්හි රැකියාවන්හි නිරතවන කාන්තාවන් පමණක් නොව, රැකබලා ගැනීමේ දැඩි මෙහෙයක නිරතවෙමින් අන් අයට වැඩ කිරීම සදහා සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරිමට දායකවන මවුවරුන්, ආත්තම්මලා, සොහොයුරියන් සහ අවිවාහක සොහොයුරියන් විසින් සිදුකරන ඉහුම්පිහුම්, පිරිසිදු කිරීම්, ළමයින් සහ වැඩිහිටියන් රැකබලාගැනීම වැනි ...

By Tehani Ariyaratne, South Asia Women’s Fund The original article can be read here It is no secret that the Sri Lankan economy is being carried on the backs of women, not just those who engage in low paid, insecure, informal sector work, but those who create the enabling environment for others to work – the mothers, grandmothers, sisters, unmarried ...

டெஹானி ஆரியரட்ன, தெற்காசிய மகளிர் நிதியம் இலங்கையின் பொருளாதாரமானது பெண்களின் முதுகுகளினாலேயே சுமந்து செல்லப்படுகின்றது என்பது இரகசியமான ஒன்றல்ல. அவர்கள் குறைந்த ஊதியம் பெறுகின்ற, பாதுகாப்பற்ற, முறைசாரா தொழிற்துறைகளில் பணியாற்றி வருபவர்களாக மட்டுமன்றி, ஏனையவர்களும் தொழில் புரிவதற்குச் சாதகமான சூழலொன்றைத் தோற்றுவிப்பவர்களாகவும் காணப்படுகின்றனர். அதாவது, சமையல் செய்தல், சுத்திகரிப்புப் பணிகளில் ஈடுபடல், குழந்தைப் பராமரிப்பு, முதியோர் பராமரிப்பு போன்ற இன்னோரன்ன பராமரிப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுகின்ற தாய்மார்கள், பா

International Day for the Elimination of Violence against Women, 25 November 2015 Today is International Day for the Elimination of Violence against Women and as we begin the 16 days of activism against Gender Based Violence campaign we take a look at one of the most common types of violence that plague women, Domestic Violence. Illustrations by Sybil Wettasinghe ස්ත්‍රීන්ට එරෙහිව සිදුකරන ප‍්‍රචණ්ඩක්‍රියා තුරන් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය යෙදී ඇත්තේ අදයි. ස්ත්‍රීපුර්ෂ සමාජභාවය ...

නොවැම්බර් 25 වන දා සිට දෙසැම්බර් 10 වන දා දක්වා……… අද සිට මසකින් ඇරඹෙන, ස්ත‍්‍රීපුර්ෂ සමාජභාවය පදනම් වූ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිවීමේ දින 16 යේ විරෝධතා ක‍්‍රියාමලාව, ගෝලීය වශයෙන් සිදුවන සිද්ධින් අතර ප‍්‍රධාන ස්ථානයක් ගනී. ස්ත‍්‍රී පුර්ෂ සමාජභාවය හේතුකොට ගෙන ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියාවන් අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් ලොව පුරා සිදුවුවත්, එම සිද්ධීන් නොසලකා හැරීම තුළ ඒ හා සම්බන්ධ අපරාධකරුවන් කිසිම දඩුවමක් නොලබා නිදැල්ලේ හැසිරෙන සංස්කෘතියක, ...

நவம்பர் 25 – டிசம்பர் 10 தவறிழைத்தவர்கள் தண்டனைகளில் இருந்து தப்பி சுதந்திரமாக நடமாடும் கலாசாரமொன்றில் நிகழ்ந்தேறுகின்றதும், தனிநபர் மனித உரிமைகளைத் தகர்த்தெறியத்தக்கதுமான வன்முறைகள் தொடர்பில் பிரதான கவனத்தை ஈர்க்கச்செய்யும் நோக்கில், பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான 16 நாட்கள் செயற்பாட்டைக் கொண்ட பிரசாரமானது இப்போதிருந்து இன்னும் ஒரு மாதத்தில் உலகளாவிய ரீதியில் முக்கிய இடத்தைப் பெறவுள்ளது. அடிக்கடி தெருக்களிலும், வீடுகளிலும் மற்றும் வேலைத்தளங்களிலும் பெண்கள் வன்முறைக்குள்ளாகின்ற அனுபவத்தைப் பெ

ස්ත‍්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව ක‍්‍රියාත්මක කරන ලද දින 16 යේ ක‍්‍රියාමලාව හුදෙක්, ඒ පිළිබඳව ගෝලීය ප‍්‍රජාව දැනුවත් කිරිමක් හෝ එවැනි ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියාවන්ට එරෙහිව ක‍්‍රියාත්මක විම සඳහා සහාය ලබා ගැනිමට පොදු ජනතාව ශක්තිමත් කිරීමට ගත් උත්සාහයක් පමණක් නොවන අතර, එය කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදුවන සියඵම ආකාරයේ ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා වැළැක්විම සඳහා අවශ්‍යයෙන්ම සම්මත කරගත යුතු ක‍්‍රියාවලින් සහ ප‍්‍රතිපත්තීන් පිළිබඳව ...

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான 16 நாட்கள் செயற்பாடு (16 Days of Activism) தொடர்பிலான பிரசாரமானது, வெறுமனே பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளை முடிவுறுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய செயற்பாடுகள் குறித்து உலகளாவிய ரீதியிலான விழிப்புணர்வைக் கட்டியெழுப்புவதற்கும், பொதுமக்களின் ஆதரவைப் பலப்படுத்துவதற்குமான ஒரு காலப்பகுதி மாத்திரம் அல்ல. மாறாக, அது பெண்களுக்கு எதிரான சகல வடிவிலுமான வன்முறைகளை இல்லாதொழிக்கும் பொருட்டு ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட செயன்முறைகளையும் நடைமுறைகளையும் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மீள வலியுறுத்துவத

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான 16 நாட்கள் செயற்பாடு (16 Days of Activism) தொடர்பிலான பிரசாரமானது, வெறுமனே பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளை முடிவுறுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய செயற்பாடுகள் குறித்து உலகளாவிய ரீதியிலான விழிப்புணர்வைக் கட்டியெழுப்புவதற்கும், பொதுமக்களின் ஆதரவைப் பலப்படுத்துவதற்குமான ஒரு காலப்பகுதி மாத்திரம் அல்ல. மாறாக, அது பெண்களுக்கு எதிரான சகல வடிவிலுமான வன்முறைகளை இல்லாதொழிக்கும் பொருட்டு ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட செயன்முறைகளையும் நடைமுறைகளையும் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மீள வலியுறுத்துவத

GBV Forum policy dialogue 2014 The 16 Days of Activism against Gender Based Violence (GBV) campaign is not merely a time to build global awareness and strengthen public support on actions taken to end GBV but it is also a time for policy makers to reiterate the processes and practices adopted to end to all forms of violence against women. An annual event during the ...

GBV Forum policy dialogue 2014 The 16 Days of Activism against Gender Based Violence (GBV) campaign is not merely a time to build global awareness and strengthen public support on actions taken to end GBV but it is also a time for policy makers to reiterate the processes and practices adopted to end to all forms of violence against women. An annual event during the ...

Transgender Day of Remembrance EQUAL GROUND, Sri Lanka’s only non-profit organization that strives to ensure equal rights for Sri Lanka’s lesbian, gay, bisexual, Transgender and other wider identities of Sri Lanka’s queer community, set aside the 10th of December 2014 to commemorate “Transgender Day of Remembrance” and International Human Rights Day at the Goethe Institute of Colombo to memorialize the lives of Transgenders lost ...

Transgender Day of Remembrance by Equal Ground EQUAL GROUND, Sri Lanka’s only non-profit organization that strives to ensure equal rights for Sri Lanka’s lesbian, gay, bisexual, Transgender and other wider identities of Sri Lanka’s queer community, set aside the 10th of December 2014 to commemorate “Transgender Day of Remembrance” and International Human Rights Day at the Goethe Institute of Colombo to memorialize the lives of Transgenders lost ...

திருநங்கைகளுக்கான நினைவூ கூறல் தினமாக இலங்கையில் பெண் ஓரினச்சேHக்கையாளHகள்இ ஆண் ஓரினச்சேHக்கையாளHகள்இ இருபாலுறவூ கொள்பவHகள்இ பால் மாற்றம் செய்து கொண்டவHகள் மற்றும் இலங்கையின் விந்தையான சமுதாயத்தின் சமத்துவமான உரிமைகளை உறுதி செய்வதற்காக உழைக்கும் ஒரேயொரு இலாப நோக்கற்ற நிறுவனமான நுஞருயூடு EQUAL GROUND ஆனது மாறுபக்க வெறுப்பு மற்றும் தப்பெண்ணங்களினால் உயிரிழந்த திருநங்கைகளை நினைவூ கூறும் வகையில் கொழும்பு Goethe கல்வி நிறுவனத்தில் சHவதேச மனித உரிமைகள் தினமான டிசம்பH மாதம் 10ஆம் திகதியை “திருநங்கைகளுக்கான நினைவூ கூறல் தினமாக” அனு~;டித்தது. திருநங்கைக

Previous Page