රටක වාසය කරන වගකීමක් දැරිය හැකි ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට තම රට යා යුතු මග, එය පාලනය විය යුතු ආකාරය, පාලනය කල යුතු පුද්ගලයන්,  රටේ අනාගතය ගැන නිවැරදි දැක්මක් සහ තමන්ට ම අවේනික  දේශපාලනික මතයක් තිබිය යුතුය. දේශපාලනය ගැන තැකීමක් නොකර කිසිදු පුත්ගලයකුට ජිවත් වීමට අසීරු වන්නේ  රටේ සිදු වන දේශපාලනික වෙනස් වීම් සෘජුවම රටේ ජන ජීවිතය [...] ...

රටක වාසය කරන වගකීමක් දැරිය හැකි ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට තම රට යා යුතු මග, එය පාලනය විය යුතු ආකාරය, පාලනය කල යුතු පුද්ගලයන්,  රටේ අනාගතය ගැන නිවැරදි දැක්මක් සහ තමන්ට ම අවේනික  දේශපාලනික මතයක් තිබිය යුතුය. දේශපාලනය ගැන තැකීමක් නොකර කිසිදු පුත්ගලයකුට ජිවත් වීමට අසීරු වන්නේ  රටේ සිදු වන දේශපාලනික වෙනස් වීම් සෘජුවම රටේ ජන ජීවිතය […] ...

දැන් දැන් ලංකාවේ සිදු වන දේ දෙස බැලූ විට රටේ අනාගතය පිලිබඳ ඇති වන්නේ මහත් අවිනිශ්චිත භාවයකි. රට හමුවේ තිබු විශාලතම ප්‍රශ්නය විසදීමත් සමගම තවත් ප්‍රශ්න රැසක් ආරම්භ වී ඇති බව පෙනෙන්නට ඇත. ආණ්ඩුවේ ඇතැමුන්ගේ ක්‍රියා රට අවුල් ජාලයක් කරන  අතර  සමස්ත විපක්ෂයම රටට ශාපයක් වී ඇත. මේ පිලිබඳ කතා කිරීමෙන් කිසිදු පලක් නැති බව […] ...

දැන් දැන් ලංකාවේ සිදු වන දේ දෙස බැලූ විට රටේ අනාගතය පිලිබඳ ඇති වන්නේ මහත් අවිනිශ්චිත භාවයකි. රට හමුවේ තිබු විශාලතම ප්‍රශ්නය විසදීමත් සමගම තවත් ප්‍රශ්න රැසක් ආරම්භ වී ඇති බව පෙනෙන්නට ඇත. ආණ්ඩුවේ ඇතැමුන්ගේ ක්‍රියා රට අවුල් ජාලයක් කරන  අතර  සමස්ත විපක්ෂයම රටට ශාපයක් වී ඇත. මේ පිලිබඳ කතා කිරීමෙන් කිසිදු පලක් නැති බව [...] ...

ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර අන්තර්ජාලය හරි හැටි ජනප්‍රිය වුයේ පසුගිය අවුරුදු කිහිපය තුලයි. නමුත් එය ඉතාමත් ම වේගයෙන් සිදු වී අති බව මීට අවුරුදු හතරකට පෙර තත්වයත් දැන් තත්වයත් සංසන්දනය කරන විට පෙනී යයි. දුරකථන සමාගම් අන්තර්ජාල පහසුකම් වඩාත් පුළුල් කිරීමත් තරඟකාරී ලෙස අන්තර්ජාල ගාස්තු අඩු කිරීමත් මෙයට බල පෑ කරුණු අතර වඩාත්ම බලපෑ කරුණු හැටියට [...] ...

ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර අන්තර්ජාලය හරි හැටි ජනප්‍රිය වුයේ පසුගිය අවුරුදු කිහිපය තුලයි. නමුත් එය ඉතාමත් ම වේගයෙන් සිදු වී අති බව මීට අවුරුදු හතරකට පෙර තත්වයත් දැන් තත්වයත් සංසන්දනය කරන විට පෙනී යයි. දුරකථන සමාගම් අන්තර්ජාල පහසුකම් වඩාත් පුළුල් කිරීමත් තරඟකාරී ලෙස අන්තර්ජාල ගාස්තු අඩු කිරීමත් මෙයට බල පෑ කරුණු අතර වඩාත්ම බලපෑ කරුණු හැටියට […] ...

පසු ගියදා apple සමාගමේ නිර්මාතෘ ස්ටීව් ජොබ්ස් අවසන් ගමන් ගියේය. ඔහු මිය යන විට ලොවට apple නාමය යටතේ නිපැයුම් රැසක් ලොවට දායාද වී තිබිණි. ඔහුගේ මරණය පිලිබඳ ලොව පුරා ජනතාව ශෝක වූ බව පෙනෙන්නට තිබුණි. Facebook මගින් ලොව දසත ජනයා තම ශෝකය පළකර තිබූ අයුරු දක්නට ලැබුණි. එසේ ශෝකය ප්‍රකාශ කළවුන් අතර ශ්‍රී ලාංකිකයෝද එක් […] ...

පසු ගියදා apple සමාගමේ නිර්මාතෘ ස්ටීව් ජොබ්ස් අවසන් ගමන් ගියේය. ඔහු මිය යන විට ලොවට apple නාමය යටතේ නිපැයුම් රැසක් ලොවට දායාද වී තිබිණි. ඔහුගේ මරණය පිලිබඳ ලොව පුරා ජනතාව ශෝක වූ බව පෙනෙන්නට තිබුණි. Facebook මගින් ලොව දසත ජනයා තම ශෝකය පළකර තිබූ අයුරු දක්නට ලැබුණි. එසේ ශෝකය ප්‍රකාශ කළවුන් අතර ශ්‍රී ලාංකිකයෝද එක් [...] ...

ලෝකයේ අන් කිසිදු රටකට නොදැවෙනි අන්දමේ ඉතිහාසයක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වන අප සතුව ඇත. හෙළ රජ දරුවන් එක් වී ගොඩ නැගු ඒ අතීතය පිලිබඳ  කියවන විට, අසන විට ඕනෑම ශ්‍රී ලංකිකයකුට ඇති වන්නේ මහත් අභිමානයකි.  ඒ ප්‍රෞඩ අතීතයයේ ද පාවාදීම් වැනි කළු පැල්ලම් නැත්තේද නොවේ.  නමුත් ඒ සෑම  කළු පැල්ලමක් මතින් ම  ශ්‍රී ලාංකිකයා නැගී සිටිය [...] ...

ගෝලීයකරණය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ජනවාර්ගික අර්බුද යන ජනප්‍රිය යෙදුම් ගොන්නට එක් වී ඇති නවතම යෙදුම “නිදහසයි”. මාධ්‍ය වේදීහු තමන්ට ජනමාධ්‍ය නිදහසක් නැති බව කියනා අතරේ දේශපාලනඥයෝ තමන්ට දේශපාලන නිදහසක් නැති බව කියති. මේ අතරේ රටේ මහජනතාව ඇතැම් මාධ්‍ය නාලිකාවන්ට නැතැයි කියන මාධ්‍ය නිදහස, මෙලෝ චාරයක්‌ නොමැතිව, සිරුරේ තුනෙන් දෙකක් නිරුවත් කරගෙන වේදිකාවේ රඟ දෙන තරුණියන් තුලින්ද, දේශපාලනඥයන් […] ...

ගෝලීයකරණය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ජනවාර්ගික අර්බුද යන ජනප්‍රිය යෙදුම් ගොන්නට එක් වී ඇති නවතම යෙදුම “නිදහසයි”. මාධ්‍ය වේදීහු තමන්ට ජනමාධ්‍ය නිදහසක් නැති බව කියනා අතරේ දේශපාලනඥයෝ තමන්ට දේශපාලන නිදහසක් නැති බව කියති. මේ අතරේ රටේ මහජනතාව ඇතැම් මාධ්‍ය නාලිකාවන්ට නැතැයි කියන මාධ්‍ය නිදහස, මෙලෝ චාරයක්‌ නොමැතිව, සිරුරේ තුනෙන් දෙකක් නිරුවත් කරගෙන වේදිකාවේ රඟ දෙන තරුණියන් තුලින්ද, දේශපාලනඥයන් [...] ...

ගෝලීයකරණය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ජනවාර්ගික අර්බුද යන ජනප්‍රිය යෙදුම් ගොන්නට එක් වී ඇති නවතම යෙදුම “නිදහසයි”. මාධ්‍ය වේදීහු තමන්ට ජනමාධ්‍ය නිදහසක් නැති බව කියනා අතරේ දේශපාලනඥයෝ තමන්ට දේශපාලන නිදහසක් නැති බව කියති. මේ අතරේ රටේ මහජනතාව ඇතැම් මාධ්‍ය නාලිකාවන්ට නැතැයි කියන මාධ්‍ය නිදහස, මෙලෝ චාරයක්‌ නොමැතිව, සිරුරේ තුනෙන් දෙකක් නිරුවත් කරගෙන වේදිකාවේ රඟ දෙන තරුණියන් තුලින්ද, දේශපාලනඥයන් [...] ...

දෙකයි තිතක් බින්දුවේ පරම්පරාවට ගොඩවදින ඔබ සාදරයෙන් පිලිගනිමි. පළමු ලිපියෙන්ම යම් වැදගත් පණිවිඩයක් ඔබ වෙත ගෙන ඒමටයි මේ උත්සාහය. පහත චායාරූපය දෙස බලන්න. මෙහි දිස්වන්නේ කුමක් දැයි ඔබට වැටහා ගැනීමට අපහසු ඇති. මෙම චායරුපය මිට මාස 3 කට ඉහතදී ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය, ඓතිහාසික නගරයකදී ගන්නා ලද්දකි. ස්ථානය අනුරාධපුර ඓතිහාසික නගරයයි. දැන් දැන් ඔබට කාරණය වැටහෙනවා ඇති. […] ...

දෙකයි තිතක් බින්දුවේ පරම්පරාවට ගොඩවදින ඔබ සාදරයෙන් පිලිගනිමි. පළමු ලිපියෙන්ම යම් වැදගත් පණිවිඩයක් ඔබ වෙත ගෙන ඒමටයි මේ උත්සාහය. පහත චායාරූපය දෙස බලන්න. මෙහි දිස්වන්නේ කුමක් දැයි ඔබට වැටහා ගැනීමට අපහසු ඇති. මෙම චායරුපය මිට මාස 3 කට ඉහතදී ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය, ඓතිහාසික නගරයකදී ගන්නා ලද්දකි. ස්ථානය අනුරාධපුර ඓතිහාසික නගරයයි. දැන් දැන් ඔබට කාරණය වැටහෙනවා ඇති. [...] ...

Previous Page