“ ඊමේල් එකවුන්ට් හැක් කරන මෘදුකාංග ! “

I Tech More Blog
අනුන්ගෙඊමේල් එකවුන්ට් හැක් කිරීම ගැන මම කලිනුත්ලිපියක් ලිව්ව. අද මම ලියන්නෙ ඒ‍ ලිපියෙ දෙවන කොටස. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය අනුන්ගේඊමේල් එකවුන්ට් හැක් කරන්න  පුලුවන්කියල හිතන් ඉන්න  ක්‍රමයක් ගැන.ඒ තමයි E-mail Accounts Hacking software. සිංහලෙන් කියනව නම් ඊමේල් එකවුන්ට් හැක් කරන්න පුලුවන් කියල කියනමෘදුකාංග. ගොඩක් අය අනුන්ගෙ ඊමේල් එකවුන්ට් හැක් කරන්න ඕන වුණාම භාවිතා කරන ප්‍රධානක්‍රමයක් තමයිRead more » ...

මුදල් නොගෙවන, PTC/ BUX Site 936 ක්

I Tech More Blog
අපි හැමෝම PTC නැත්නම් BUX Site ක්ලික් කරනව. සමහර අය ඇඩ් එකකට $0.01 ක් ගෙවන PTC Site ක්ලික් කරද්දි තවත් අය ඇඩ් එකකට $5-$10 අතර ගෙවන PTC Site ක්ලික් කරනව. මෙහෙම ක්ලික් කරල අනාගතේ හම්බ වෙන්න තියන මුදල් ගැන ලොකු ලොකු බලාපොරොත්තුත් තියා ගන්නව. හැබැයි අන්තිමට ගොඩක් අයගෙ මේ බලාපොරොත්තු බිදවැටෙන්නෙ, තමන් ක්ලික් කරපු PTC Site වලින් මුදල් ගන්න ගියාම තමයි. මොකද අන්තර්ජාලයේ තියෙන PTC/ BUX Site වලින් 85% ක්ම මුදල් නොගෙවන ව්‍යාජ PTC/ BUX Site. මේවට අපි කියන්නෙ Scam වෙබ් අඩවි කියල...

“අනුන්ගෙ ඊමේල් එකවුන්ට් හැක් කරන්න ඕනද/එපාද ? “

I Tech More Blog
“අනුන්ගෙ ඊමේල් එකවුන්ට් හැක් කරමුද ? “ කියල කවුරු හරි ඔ‍ෙබන් ඇහුවොත් ඔබේ පිලිතුර මොකක්ද ? මම නම් හිතන්නෙ මේ ප්‍රශ්ණෙ 10 දෙනෙකුගේ ඇහුවොත් 9 ක්ම කියය හැක් කරමු කියල. මොකද මිනිස්සු අනුන්ගෙ දේවල් හොයනන් හරි කැමතියි. හැබැයි මේ වගේ දේවල් කරන්න ගියාම අන්තිමට අමරුවේ වැටෙන්නෙ ඔබම තමයි. ඒ කොහොමද ක්යල මම දැන් ඔබ‍ට කියන්නම්.ගෙ‍ාඩක් අය කාගෙ හරි ඊමේල් ...

පරිගණකයේ හාඩ් ඩිස්කයේ අයිකන් වෙනස් කරමු.

I Tech More Blog
‍(ෙම් වැ‍‍ෙඩ් Windows XP සහ ඊට පසු පැමිණි මෙහෙයුමි පද්ධති සමග ක්‍රියා කරයි. WindowsXP වලට පෙර පැමිණි මෙහෙයුමි පද්ධති සමග සමහරවිට ක්‍රියා කරයි. ශුවර් නෑ.)අද මම ඔයාලට කියල දෙන්න යන්නේ පරිගණකයේ හාඩ් ඩිස්ක් පාටිෂන් වල තියෙන අයිකන් වෙනස් කරන විදිය. ‍ සාමාන්‍ය ‍ෙෆා්ල්ඩර්ස් වල අයිකන් වෙනස් කරන විදියට නම් හාඩ් ඩිස්ක් පාටිෂන් වල අයිකන් වෙනස් කරන්න බැ. ඒකට වෙනම ...

අ.පො.ස උ .පෙ 2011 ‍ෙභෟතික විද්‍යාව බහුවරණ පිළිතුරු (නව නිර්දේශය) G.C.E. (A/L ) Examination 2011 Physics MCQ Answers (New Syllabus)

I Tech More Blog
මෙන්න එහෙනම් අලුත් සිලබස් එකේ බහුවරණ උත්තර ටික. අතට හම්බුන ගමන් තමයි Blog එකට දැම්මෙ. (1)2 (2)5 (3)3 (4)1 (5)2 (6)1 (7)4 (8)3 (9)1 (10)5 (11)2 (12)4 (13)4 (14) 5 (15)5 (16)3 (17)2 (18)5 (19)5 (20)1 (21)4 (22)3 (23)1* (24)3 (25)5 (26)1 (27)2 (28)2 (29)5 (30)3 (31)5 (32)1 (33)3 (34)4 (35)1 (36)4 (37)2 (38)2 (39)3 (40)4 (41)1 (42)5 (43)2 ...

අ.පො.ස උ .පෙ 2011 ‍ෙභෟතික විද්‍යාව බහුවරණ පිළිතුරු (පැරණි නිර්දේශය) G.C.E. (A/L ) Examination 2011 Physics MCQ Answers (Old Syllabus)

I Tech More Blog
ඔය කට්ටිය AL Physics හොදට කරන්ඇතිනේ. මෙන්න එහෙනම් පරණ සිලබස් එකේ බහුවරණ උත්තර ටික. අතට හම්බුන ගමන් තමයි Blog එකට දැම්මෙ.(1) 3 (2) 5 (3) 1 (4) 3 (5) 2 (6) 4 (7)1 (8) 5 (9) 4 (10) 5 (11) 3 (12) 3(13) 2 (14) 5 (15) 3 (16) 2 (17) 5 (18) 4 (19) 2 (20) 3 (21) ...