"සාකෝසි යනු කුමක්ද?"

Sanuwa

දේශීය මන්තරය දේශීයත්වය උදෙසාමද ? (සෝමාවතී වනෝද්‍යානයේ අක්කර 11,600 ක් ඇමරිකානු ඩෝල් සමාගමට)

Sanuwa

"සාකෝසි යනු කුමක්ද?"

Sanuwa

ස්ලැවෝයි ජිජැක් Wall Street ජනතාව අමතයි!

Sanuwa

Popසිකල් වෙනුවට රියල් Pop

Sanuwa

අජිත් අමාරුවේ දැමීමේ එකම මඟ 'ශාස්තෲ' කියවිම මිස මග හැරීම නොවේ

Sanuwa

ලංකා අක්ෂයේ ඉල් වැස්සට - පාට පාට පිච්ච මලක්.....

Sanuwa

ආසනික් තිබුණත් නැතත්.....

Sanuwa

කලබල, කරදර අතර හිරිහැර

Sanuwa

තරහ පිරුණු මිතුරන්ට

Sanuwa

ස්ත‍්‍රියට ඇති අභියෝගය, සිතීමේ පිරිමි පරිකල්පනයෙන් ගැලවීමයි.

Sanuwa

කිවුවද නහී - නොකිවුවද නහී

Sanuwa

Untitled Post

Sanuwa

බත් පතට වින කටින, ආසනික් ! (නාථ දෙවියන්ගේම පිහිටයි)

Sanuwa

මී පුප් ලදිමි - දරු ද ලදිමි.....

Sanuwa

ක්‍රමය ඔබ එනතෙක් බලා සිටී....

Sanuwa

නොඇසූ කන් වලට - අපිළිවෙලට කියැවීම - 02 කොටස

Sanuwa

මේ කරකැවෙන්නේ බඹර වළල්ලයි

Sanuwa

ජ.වි.පෙ. මිතුරන් වෙතටයි....!

Sanuwa

වාසුට සහනයක් වූ පියසීලීගේ මරණය

Sanuwa