දුරකතනයකින් මම ඔබ අමතමි

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

සංහිඳියාව ව්‍යවස්ථාව හා අමු බොරුව

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

රවීගේ දියණියගේ ගීතය...

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ISIS ලා අරින බව අප කීවේ ඇමරිකන් ඔත්තු සේවා වලටත් කලිනි

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

රන්ජන්ට කිච වූ පාදෙනිය

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ප්‍රේමය අරුමයක්ම විය

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ඇය ද අම්මා කෙනෙකු විය

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

කළමනාකරණය සිංහලෙන්

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

"අලි වංගුව"

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

කැස්ත්‍රෝ සහ අපාය

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

කුක්කු දෙකට තොප්පි එකයි

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

මගේ මව් බිම

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ජොකා පිටින් ඉන්නකොට නෙවැ මුගෙ ලස්සන

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

එටිකා, අයි.ටී. සහ මිත්‍යාව

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ඇත්ත කියන්නේ කමල්ද? ෆොන්සේකාද?

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

වොක්ස්වැගන් පැක්ටරියේ ගීතය

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

අලි නැති පෙරහර

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

මනමේ කුමරුන් ගල් ලෙන බිඳීම

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ඕන ගොනෙකුට ඇබෑර්තු ඇත...!

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

වැඩිම සුබ පැතුම් ලංකාවෙන්..!

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය