ඇත්තමද

Hadavatha
සමහර විට ඔබ ඔබේ මුහුන දෙස බලා ඇත.හිස පීරා,සුවද විලවුන් දමා ඇත.එවැනි දේ කලත් ඔබ ඔබම දෙසකිසියම් කලෙක බලා ඇත්ද ?එහෙත්...........ඔබ දෙස බැලුවොත්තමා ප්‍රත්‍යක්ෂ දැනුමක් නැති,අනුන්ගේ දැනීමෙන් පිරීසිටින මිනිසෙකුබවදකිනට ලබෙනවා නොවේද?තමා කිසිදෙයක් ප්‍රත්‍යක්ෂ වී නැතිකෙනෙකු බව දැනෙන්නට වීමතරමක් අමිහිරි දෙයක් විය හැකිය. ...

ෆ්ලෑෂ් වලින් ඔරලෝසුවක් digital සෑදීම කරමුද

Hadavatha
1)ඉස්සරලම කරන්න තියෙන්නේFLASH FILE(AS2) අකාරයට DOCUMENT(වැදගත්) එකක් අරගන්නයි.    2)ඒ වාගෙම PAGE එකේ SIZE එක 400*150 විදිහට හෝ ඔබට ඇවැසිලෙස page size සකසාගන්න.(window>propities)3)ඊ ලගට leyer එක bg මම නම් කරගන්නවා.ඒ සමග පසුතලය සදහා පින්තූරයක් libraryට import කරගෙනඒක පලමුව page එකට සෙට් වන විදිහට add කරගන්නවා   4)අනතුරුව කාලය,දිනය,දවස පෙන්වීම සදහා text එකක් උවමනාවෙනවා.මේ සදහා අලුත් layer එකක් අරන් එහි අතුලත් වන පරිදිText ...