මිනිස් සබඳතාවයන් පිළිබඳ දර්ශනය Reblogged from අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්: "මිනිසා ස්වභාවයෙන්ම දේශපාලන සත්වයෙක්," (πολιτικόν ζῷον) යන්න ඇරිස්ටෝටල් විසින් කියන ලද කියමන් අතර ඉතා සුප්‍රසිද්ධ වූවකි. එය උපුටන සමහරු එය ඇරිස්ටෝටල් ඉදිරිපත් කරන ලද්දක් බව නොදන්නවා විය හැකියි. එසේම ඇරිස්ටෝටල් හදාරා නැති අයෙක් එය කුමන සංදර්භයකින් ඔහු ඉදිරිපත් කළේ දැයි නොදන්නවා ද විය හැකියි. පොලිටික්ස් හැදෙන පොලිස් πόλις යන ග්‍රීක වචනයේ අර්ථය නගරයයි. ඇරිස්ටෝටල් ...

Untitled Post Originally posted on අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්: පොලිටික්ස් හැදෙන පොලිස් πόλις යන ග්‍රීක වචනයේ අර්ථය නගරයයි. ඇරිස්ටෝටල් ගේ πολιτικόν ζῷον පාඨය මිනිසා නොවන අනිකුත් සත්වයන් ආශ්‍රිතව ද ඔහු යොදා ගත්තකි. Historia Animalium කෘතියේ ඇරිස්ටෝටල් විසින් විවිධ සත්වයන් (ζῷον) අතර දකින්නට ඇති පැහැදිලි වෙනස්කම් ලියද්දී ඔහු සත්වයන් අතර දැකිය ඇති ‘සමූහවාසී’ හා ‘හුදකලාවාසී’ යැයි මූලික වෙනස්කම් දෙකක් පෙන්වයි. දෙවැනියට ඔහු සත්වයන් ...

2011-11-14- sabaragamuwa,uva special-01 -රන්ජන් මඩගම්මන- සබරගමුව,ඌව විශේෂ දෙහි ඹ්විට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දිවි නැගුම ජනපති දැයට සෙවන පැල ලක්ෂ 11 ක් සිටවීම  මඩගම්මන තුන්දොළ අසබඩදී පශුසම්පත් හා ග්‍රාමීය ප්‍රජා සන්වර්ධන නි, අමාත්‍ය එච්.ආර්.මිත්‍රපාල  මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙ.ව.9.01 ට යෙදෙන සුබ මොහොතින් සිදුවේ. ...

2011-11-14- sabaragamuwa,uva special-01 -රන්ජන් මඩගම්මන- සබරගමුව,ඌව විශේෂ දෙහි ඹ්විට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දිවි නැගුම ජනපති දැයට සෙවන පැල ලක්ෂ 11 ක් සිටවීම  මඩගම්මන තුන්දොළ අසබඩදී පශුසම්පත් හා ග්‍රාමීය ප්‍රජා සන්වර්ධන නි, අමාත්‍ය එච්.ආර්.මිත්‍රපාල  මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙ.ව.9.01 ට යෙදෙන සුබ මොහොතින් සිදුවේ. ...

ඉංගිරිය නගරයේ වෙළද සළක් තුළ  අසභ්‍ය වීඩියෝ පෙන්නලා ඉංගිරිය මධ්‍යම සමූහ – ප්‍රියදර්ශනී කහවල             ඉංගිරිය නගරයේ වෙළද සැළක් තුළ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කරගෙන ගිය අසභ්‍ය වීඩියෝ පට සහ ඡායාරූප අලෙවි ස්ථානයක් වැටළීමට ඉංගිරිය පොලිසියේ නිලධාරීහු ඊයේ (13) සමත් වූහ. වෙළද සැල තුළ තිබූ පරිඝණකයක් තුළ මෙම අසභ්‍ය වීඩියෝ පට සහ ඡායාරූප විශාල තොගයක් ගබඩා කර තිබී සොයා ගෙන ඇති අතර පාසල් සිසු දරු දැරියන්ට සහ ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් ...

ඉංගිරිය නගරයේ වෙළද සළක් තුළ  අසභ්‍ය වීඩියෝ පෙන්නලා ඉංගිරිය මධ්‍යම සමූහ – ප්‍රියදර්ශනී කහවල             ඉංගිරිය නගරයේ වෙළද සැළක් තුළ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කරගෙන ගිය අසභ්‍ය වීඩියෝ පට සහ ඡායාරූප අලෙවි ස්ථානයක් වැටළීමට ඉංගිරිය පොලිසියේ නිලධාරීහු ඊයේ (13) සමත් වූහ. වෙළද සැල තුළ තිබූ පරිඝණකයක් තුළ මෙම අසභ්‍ය වීඩියෝ පට සහ ඡායාරූප විශාල තොගයක් ගබඩා කර තිබී සොයා ගෙන ඇති අතර පාසල් සිසු දරු දැරියන්ට සහ ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් ...

ඉංගිරිය නගරයේ වෙළද සළක් තුළ  අසභ්‍ය වීඩියෝ පෙන්නලා ඉංගිරිය මධ්‍යම සමූහ – ප්‍රියදර්ශනී කහවල             ඉංගිරිය නගරයේ වෙළද සැළක් තුළ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කරගෙන ගිය අසභ්‍ය වීඩියෝ පට සහ ඡායාරූප අලෙවි ස්ථානයක් වැටළීමට ඉංගිරිය පොලිසියේ නිලධාරීහු ඊයේ (13) සමත් වූහ. වෙළද සැල තුළ තිබූ පරිඝණකයක් තුළ මෙම අසභ්‍ය වීඩියෝ පට සහ ඡායාරූප විශාල තොගයක් ගබඩා කර තිබී සොයා ගෙන ඇති අතර පාසල් සිසු දරු දැරියන්ට සහ ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් ...

කොළඹ ආනන්ද විද්යාලයේ 1975 – 1980 ආදි සිසුන් ගෙන් කතරගම ගෝතමීගම විදුහලට පිළිසරනක් අඩු ආදායම් ලාභි දෙමාපියන්ගේ දරුවන් ඉගෙන ගන්නා මෙම පාසල මේ ගමේ වෙසෙන සිංහල දෙමල මුස්ලිම් යන සියලු දරුවනට ශිල්පය බෙදා දෙන ස්ථානය වන අතර දැනට වසර පහකට පමන හමාගිය දැඩි සුලගක් නිසා මෙම පාසලේ ක්‍රීඩාගාරයේ වහල කැඩී ගියේය. විදුහල්පතිවරයා බලධාරින්ට සහ දානපතියන් කීප දෙනෙකුට දැන්වුවද ඒවා වලින් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුන බව ඔහු කියයි. ආදි ආනන්දියන් විසින් වහලය සාදා දිමට ...

කොළඹ ආනන්ද විද්යාලයේ 1975 – 1980 ආදි සිසුන් ගෙන් කතරගම ගෝතමීගම විදුහලට පිළිසරනක් අඩු ආදායම් ලාභි දෙමාපියන්ගේ දරුවන් ඉගෙන ගන්නා මෙම පාසල මේ ගමේ වෙසෙන සිංහල දෙමල මුස්ලිම් යන සියලු දරුවනට ශිල්පය බෙදා දෙන ස්ථානය වන අතර දැනට වසර පහකට පමන හමාගිය දැඩි සුලගක් නිසා මෙම පාසලේ ක්‍රීඩාගාරයේ වහල කැඩී ගියේය. විදුහල්පතිවරයා බලධාරින්ට සහ දානපතියන් කීප දෙනෙකුට දැන්වුවද ඒවා වලින් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුන බව ඔහු කියයි. ආදි ආනන්දියන් විසින් වහලය සාදා දිමට ...

කොළඹ ආනන්ද විද්යාලයේ 1975 – 1980 ආදි සිසුන් ගෙන් කතරගම ගෝතමීගම විදුහලට පිළිසරනක් අඩු ආදායම් ලාභි දෙමාපියන්ගේ දරුවන් ඉගෙන ගන්නා මෙම පාසල මේ ගමේ වෙසෙන සිංහල දෙමල මුස්ලිම් යන සියලු දරුවනට ශිල්පය බෙදා දෙන ස්ථානය වන අතර දැනට වසර පහකට පමන හමාගිය දැඩි සුලගක් නිසා මෙම පාසලේ ක්‍රීඩාගාරයේ වහල කැඩී ගියේය. විදුහල්පතිවරයා බලධාරින්ට සහ දානපතියන් කීප දෙනෙකුට දැන්වුවද ඒවා වලින් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුන බව ඔහු කියයි. ආදි ආනන්දියන් විසින් වහලය සාදා දිමට ...

කන්ටේනර් රථයක්  ඔයේ බැම්මෙන් පහළට හොරණ විශේෂ – විදුර විජයනාථ             කොළඹ සිට හොරණ කර්මාන්ත පුරය දෙසට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ යෙදුණු කන්ටේනර් රථයක් රියදුරුට නින්ද යාම නිසා පෝරුවදණ්ඩ, වගවත්ත ප්‍රදේශයේදී පාරෙන් ඉවතට පැන මාවක්

කන්ටේනර් රථයක්  ඔයේ බැම්මෙන් පහළට හොරණ විශේෂ – විදුර විජයනාථ             කොළඹ සිට හොරණ කර්මාන්ත පුරය දෙසට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ යෙදුණු කන්ටේනර් රථයක් රියදුරුට නින්ද යාම නිසා පෝරුවදණ්ඩ, වගවත්ත ප්‍රදේශයේදී පාරෙන් ඉවතට පැන මාවක් පෙරළී යාම නිසා එම රථයේ රියදුරුට බරපතළ තුවාල සිදුවී ඇත. දැනට ඔහු හොරණ රෝහලේ ප්‍රථිකාර ලබන අතර මෙම රියදුරු අද දින(02) මීට පෙර දෙවතාවක්ම මේ ආකාරයෙන් කොළඹ සිට  කර්මාන්ත පුරය වෙතට භාණ්ඩ ...

කන්ටේනර් රථයක්  ඔයේ බැම්මෙන් පහළට හොරණ විශේෂ – විදුර විජයනාථ             කොළඹ සිට හොරණ කර්මාන්ත පුරය දෙසට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ යෙදුණු කන්ටේනර් රථයක් රියදුරුට නින්ද යාම නිසා පෝරුවදණ්ඩ, වගවත්ත ප්‍රදේශයේදී පාරෙන් ඉවතට පැන මාවක් පෙරළී යාම නිසා එම රථයේ රියදුරුට බරපතළ තුවාල සිදුවී ඇත. දැනට ඔහු හොරණ රෝහලේ ප්‍රථිකාර ලබන අතර මෙම රියදුරු අද දින(02) මීට පෙර දෙවතාවක්ම මේ ආකාරයෙන් කොළඹ සිට  කර්මාන්ත පුරය වෙතට භාණ්ඩ ...

Previous Page