ශ්‍රී ලංකාවේ ඩීසල් දුම්රිය එන්ජින් නාමකරණය

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

කැළණිවැලියේ දුම්රිය මතකයන් යකඩ වලට කැපෙයිද?

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

෴M10 දුම්රිය එන්ජිම - උතුර දකුණ යා කරන ඉන්දියානු කඟවේනා෴

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

෴S12 බලවේග දුම්රිය - උඩරට කඳුකරයේ ඔබ මොබ දිව යන නිල් යක්කු෴

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

කඳුලු සලන එන්ජින් - දැවැන්තයන්ගේ අවසාන ඉරණම

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

෴Y1 දුම්රිය එන්ජිම - තවත් සාඩම්බර ශ්‍රී ලාංකික නිපැයුමක්෴

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

අවුරුදු හැත්තෑ පහකට කලින් ධාවනය වූ මුල්ම බලවේග කට්ටලය.

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

යකඩ යකා සමගින් නැවතත් ඉදිරියට....

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

බ්ලොග් එක දැන් ලියන්නේ නැද්ද?

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

෴G2 class ෂන්ටින් එන්ජිම - ෂන්ටින් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කටයුතු වෙනුවෙන් යෙදූ එන්ජිම෴

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

෴G1 class ෂන්ටින් එන්ජිම - මෙරට දුම්රිය සේවය සඳහා මිලදීගත් මුල්ම ඩීසල් එන්ජිම෴

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

෴Y class Hunslet ෂන්ටින් එන්ජිම - දුම්රිය සේවයේ පුංචි වීරයා෴

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

රේල් පාර දිගේ හයික් එකක් යන්න ඔබත් කැමතිද....

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලාංකීය දුම්රිය ලෝලීන් වෙනුවෙන් ද්වි භාෂා (සිංහල ඉංග්‍රීසි) වර්ණ සඟරාවක් නිකුත් වෙයි.

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

෴S11 බලවේග දුම්රිය - මෑත කාලයේදී වඩාත්ම කතාබහට ලක්වූ ඉන්දියානු බලවේග දුම්රිය෴

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

෴S10 බලවේග දුම්රිය - ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රියන් අතරින් තාක්ෂණයෙන් සහ බලයෙන් උපරිම වන බලවේග දුම්රිය෴

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

ග්‍රේට්වෙස්ටර්න් සිට තලවකැලේ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය ඔස්සේ පාගමනින්....(අවසාන කොටස)

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

ග්‍රේට්වෙස්ටර්න් සිට තලවකැලේ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය ඔස්සේ පාගමනින්.... (සිවුවන කොටස)

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

ග්‍රේට්වෙස්ටර්න් සිට තලවකැලේ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය ඔස්සේ පාගමනින්.... (සිවුවන කොටස)

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴

ග්‍රේට්වෙස්ටර්න් සිට තලවකැලේ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය ඔස්සේ පාගමනින්.... (සිවුවන කොටස)

෴අඟුරු නොකා වතුර නොබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා෴