නපුරු ඍතුව

සොඳුරු සිතුවම්
පාදක ඡායාරූප/චිත්‍රක මූලාශ්‍ර: Methane Bubbles, AlaskaPhotograph by Mark Thiessen, National GeographicThe first clear ice of fall on an Alaskan lake captures methane that all summer long has bubbled from the bottom mud. In spring it will be released into the air. As permafrost melts, new lakes are forming all around the Arctic.See more pictures from the December 2012 feature story ...

බ්‍රේල්

සොඳුරු සිතුවම්
මිතුරෙකුගේ අත්දැකීම් ඇසුරින්..පාදක ඡායාරූප/චිත්‍රක මූලාශ්‍ර: flickr භාවිත මෘදුකාංග හා සේවා: Adobe Photoshop CS5, UCSC Unicode Realtime Font Conversion Utility, Realtime Singlish

යමහල් හිම

සොඳුරු සිතුවම්
ඔබ, හිම මිදෙන කඳු මතුයෙහි, ගිනි උණුසුමක හිඳ ඇත්නම්..පාදක ඡායාරූප/චිත්‍රක මූලාශ්‍ර: අන්තර්ජාලයභාවිත මෘදුකාංග හා සේවා: Adobe Photoshop CS5, UCSC Unicode Realtime Font Conversion Utility, Realtime Singlish

අවුල

සොඳුරු සිතුවම්
පාදක ඡායාරූප/චිත්‍රක මූලාශ්‍ර: http://www.deviantart.com භාවිත මෘදුකාංග හා සේවා: Adobe Photoshop CS5, UCSC Unicode Realtime Font Conversion Utility, Realtime Singlish

පේමතෝ

සොඳුරු සිතුවම්
පාදක ඡායාරූප/චිත්‍රක මූලාශ්‍ර: http://www.google.com , http://www.deviantart.com භාවිත මෘදුකාංග හා සේවා: Adobe Photoshop CS5, UCSC Unicode Realtime Font Conversion Utility, Realtime Singlish

මේ සුභ පැතුම්..

සොඳුරු සිතුවම්
මිතුරෙකුගේ අවශ්‍යතාවයක් සහ ඉල්ලීමක් පරිදි නිමැවූවක්. ;)පාදක ඡායාරූප/චිත්‍රක මූලාශ්‍ර: http://www.deviantart.comභාවිත මෘදුකාංග හා සේවා: GIMP 2.7.3, UCSC Unicode Realtime Font Conversion Utility, Realtime Singlish ...

මම

සොඳුරු සිතුවම්
පාදක ඡායාරූප/චිත්‍රක: http://i53.tinypic.com/6z9cer.jpgමෘදුකාංග: ඇඩෝබේ ෆොටෝෂොප් CS 4 Extended

මග බලා...

සොඳුරු සිතුවම්
අප්‍රිකාවේ බටකොළ කන පුංචි මිනූට, සුභ උපන් දිනයක්!!!අධි-විභේදන අනුවාදය (4900x3500):http://picasaweb.google.com/thilina.ab57/SonduruSithuwamFinalized#5462328820779822034පාදක ඡායාරූප/චිත්‍රක:http://picasaweb.google.com/thilina.ab57/SonduruSithuwamSourceFiles#5462319632589257730http://picasaweb.google.com/thilina.ab57/SonduruSithuwamSourceFiles#5462319318175605602මෘදුකාංග:ඇඩෝබේ ෆොටෝෂොප් CS 4 Extendedමයික්‍රොසොෆ්ට් පේන්ට් (වින්ඩෝස් 7 අනුවාදය) ...

ආපසු බැලුම් - 2: සංක්‍රාන්තිය

සොඳුරු සිතුවම්
බ්ලොගය මෙතුවක් කල් පවත්වා ගෙන යාම සඳහා, නන් අයුරින් උපකාර කළ, ප්‍රතිචාර දැක්වූ පාඨක ඔබ සැමට, ලබන්නා වූ 2011 නව වසර, ඔබගේ සියලු යහපත් පැතුම් ඉටුවන, සුභ නව වසරක් වේවා! :)  මෘදුකාංග: GIMP 2.6.10(මෙය GIMP මෘදුකාංගය උපයෝගී කරගෙන කරන ලද පළමු නිර්මාණය වේ.) ...