පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය ආදි විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමය ආචාර්ය ධර්මසේන පතිරාජයන්ගේ මෙහෙය අගයයි!

සිනමා කතිකා

දෙවැනි අර්ධයේදී සිහිනයෙන් අවදි වීම: නිනෝට, නුනූට සහ ටෲමන්ට එරෙහිව නිශාන්ත සහ රුචී

සිනමා කතිකා

ජීවිත ලැයිස්තුව

සිනමා කතිකා

බයිසිකලය

සිනමා කතිකා

කුසලානය

සිනමා කතිකා

‘යුධ බිමේ‘ ගැහැණිය - මලීනා

සිනමා කතිකා

පුංචි පාදඩයා

සිනමා කතිකා

රතු බල්ලා

සිනමා කතිකා

ඇස් දෙකක්, සහෝදරියක් සහ දේදුන්නක්! (ජීවිත සිනමාව)

සිනමා කතිකා

‘රෝස කැකුළ‘ (ජීවිත සිනමාව)

සිනමා කතිකා

ජීවිතය සුන්දරයි! (ජීවිත සිනමාව)

සිනමා කතිකා

පළමු පෙමක ‘සිහින‘ මතක... (ජීවිත සිනමාව)

සිනමා කතිකා

සැදූ මවක් වෙත සෙනෙහසින්! (ජීවිත සිනමාව)

සිනමා කතිකා

දුවන්න ලෝලා දුවන්න! (ජීවිත සිනමාව)

සිනමා කතිකා

ආදරයට අලුත් වදනක් (ජීවිත සිනමාව/ රිවිර සිනමා කොලම - 7)

සිනමා කතිකා

දෙව්ලොව දරුවෝ (ජීවිත සිනමාව / රිවිර සිනමා කොලම - 6)

සිනමා කතිකා

හුස්ම (ජීවිත සිනමාව - රිවිර සිනමා කොලම -5 )

සිනමා කතිකා

එකෙකුවත් අඩු නැතිව! (ජීවිත සිනමාව - රිවිර සිනමා කොලම -4 )

සිනමා කතිකා

“මගේ ජීවිතය මට දෙන්න!“ (ජීවිත සිනමාව - රිවිර සිනමා කොලම 03)

සිනමා කතිකා

(රිවිර සිනමා කොලම -2) - ජීවිතය ‘චොකලට් පෙට්ටියකි‘!

සිනමා කතිකා