ජීවිත ලැයිස්තුව

සිනමා කතිකා

බයිසිකලය

සිනමා කතිකා

කුසලානය

සිනමා කතිකා

‘යුධ බිමේ‘ ගැහැණිය - මලීනා

සිනමා කතිකා

පුංචි පාදඩයා

සිනමා කතිකා

රතු බල්ලා

සිනමා කතිකා

ඇස් දෙකක්, සහෝදරියක් සහ දේදුන්නක්! (ජීවිත සිනමාව)

සිනමා කතිකා

‘රෝස කැකුළ‘ (ජීවිත සිනමාව)

සිනමා කතිකා

ජීවිතය සුන්දරයි! (ජීවිත සිනමාව)

සිනමා කතිකා

පළමු පෙමක ‘සිහින‘ මතක... (ජීවිත සිනමාව)

සිනමා කතිකා

සැදූ මවක් වෙත සෙනෙහසින්! (ජීවිත සිනමාව)

සිනමා කතිකා

දුවන්න ලෝලා දුවන්න! (ජීවිත සිනමාව)

සිනමා කතිකා

ආදරයට අලුත් වදනක් (ජීවිත සිනමාව/ රිවිර සිනමා කොලම - 7)

සිනමා කතිකා

දෙව්ලොව දරුවෝ (ජීවිත සිනමාව / රිවිර සිනමා කොලම - 6)

සිනමා කතිකා

හුස්ම (ජීවිත සිනමාව - රිවිර සිනමා කොලම -5 )

සිනමා කතිකා

එකෙකුවත් අඩු නැතිව! (ජීවිත සිනමාව - රිවිර සිනමා කොලම -4 )

සිනමා කතිකා

“මගේ ජීවිතය මට දෙන්න!“ (ජීවිත සිනමාව - රිවිර සිනමා කොලම 03)

සිනමා කතිකා

(රිවිර සිනමා කොලම -2) - ජීවිතය ‘චොකලට් පෙට්ටියකි‘!

සිනමා කතිකා

(රිවිර සිනමා කොලම - 1) සිනමාව ජීවන පැවැත්මක් ලෙස...

සිනමා කතිකා

අබ්බාස් කියොරස්තාමි සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්: " නව දේවල් සොයා යෑමේ ගමන මුණ ගැහෙන්නේ කෙටි චිත්‍ර‍පටවල සහ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුගේ කුළුදුල් සිනමා කෘතිය තුළයි“

සිනමා කතිකා