දුම්රිය හරස් මාර්ග ඛේදවාචකය

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

සුමනදාස අබේගුණවර්ධනට ඇතුළු සියලුම ජෝතිශ්‍යකරුවන්ට අභියෝගයක්!

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

වචන දහසක් පවසන පින්තූර | පරම වීර විභූෂණ සම්මාන ප්‍රදානය

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

උසස් පෙළ වීරයන් කව්ද?

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

නදීෂාට බයවීම.....!

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

FUTA එක පිටිපස්සේ ගිහින් ඇන ගත් ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් වෙත!

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

අපේ අධ්‍යාපනයට මොකද වෙන්නේ?

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

ලන්ඩන් ඔලිම්පික් උලෙලේ පරම විකාශණ අයිතියට මොකද වුනේ?

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

විශ්වය සහ මිනිසා

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

නව පරපුර ටැලෙන්ට් නැද්ද? නැත්නම් ප්‍රවීණයන් කුහකද?

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

සුභ උපන්දිනයක් ජනාධිපති තුමනි!

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

ඉන්දියානු සකිවිති ලා

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

ලී ක්වාන් යූ ගේ සිංගප්පූරු කතාව - හැදින්වීම

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්

ශ්‍රී ලංකා එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට තිබූ ලොකුම අඩුව පිරවෙන ලකුණු

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක්