මියැදුනු මල් විසිකර ලන්නට ජීවිතයට නව අරුතක් ගෙන දෙන්නට ආදරයේ මල් විකසිත වන්නට ඉඩදෙන්න මටත් සිහිනය දැක ගන්නට ආදරයේ  මිහිර විදින්නට ජීවිතයම එළිය කරන්නට පහන් වැටක් වී මා මුලු ලොව හට පැමීනෙන්න මගෙ හද විවරයහට එන නෙක බාදක පරදාලන්නට ජීවිතයේ … Continue reading → ...

පුංචි පොහොට්ටුවක් විදිහට රිකිල්ලක ඉපදිලා ටිකෙන් ටික ලෝකය ලස්සන කරන්න පිපෙන්නට වෙර දරන මල් කැකුලේ, ඔයා දන්නේ නෑ ඔයා ඔය ලස්සන කරන්නේ නපූරු ලෝකයක්  කියල, කවදාහරි ඒ ලෝකය ඔයාව බිලිගනිවී, එදාට ඔයා හිතයි මන් ලස්සන කරේ මේ   වගේ ලෝකයකද කියල, එත් ඔයා වගේ තව මල දහස් ගානක් පිපෙන කොට අර … Continue reading → ...

Previous Page