සිරිසේන, 2020 ආයේ එන්ඩනන් හිටන්... - To play the Second Innings

මාතලන්

මිනිසුන් ඇන්දීමද සහගහන අපරාදයකි.. (කුමාර තිරිමාදුර සමඟ මා නොවන මම)

මාතලන්

ජැකාගේ දෝනී ඉන් ඇක්සොන් ඇන්ඩ් ගල් වැද්දන්ගේ රියැක්සොන්

මාතලන්

කල් ඉකුත් වූ භාන්ඩ, විකිණීම තහනම් - Not for sale - Date expired

මාතලන්

මංගලට ගොක්කොල පෙනීම හෙවත් මම ඝෝඨාට බයයි මල්ලියේ හෙවත් යුගාන්තය

මාතලන්

මිලේඡ්චත්වය වන්දනා කරනා මළ මූසල රටක් - Cannibaland

මාතලන්

චේතිය පාලනයේ අලුත්ම බොරුව - විශේෂ අධිකරණ

මාතලන්

අන්දරේ සීනී කා අතේ කෝට් වේ

මාතලන්

ලෙස්ටර් ලොවට හඳුන්වා දුන් ටුවර් ගයිඩ් - Lester, Cannes & Tour Guides

මාතලන්

යහපාලනයේ හෙළුව ගිහානිගේ තනෙන් වසා ගැනීම - Cover the Nudity with Gihani's Boobs

මාතලන්

අබ සරණයි සිරි ලංකා...!!!!

මාතලන්

ගමයා පවුල් පිටින් දිවිය ලෝකේ ගිහින්

මාතලන්

සිරිසේන... සිරිසේන... කෝ මේ සිරිසේන...

මාතලන්

පඹයා කුඹුරෙන් ඉවත් කිරීමේ කාළය පැමිණ ඇත. - No Confident Motion turns in to a Loose Motion

මාතලන්

දීප්තී අභියෝග කළ යුත්තේ වීරවංශට නොව මාධ්‍ය මාෆියාවටයි

මාතලන්

වාහන ගිල්ලීම, රථ ගාය හා රජයේ නොහැකියාව - Sinking Government with bloody fools

මාතලන්

සිස්ටම් වෙනස ගැන විවිධ මත - Lets talk about the System Change

මාතලන්

- මාතලන්ගේ පත්තරේ - All inclusive E paper

මාතලන්

සමානාත්මතාවය, සමලිංගික සේවනය සේ දකිනා මී හරක් - Think Equal, LGBT and Buffalo

මාතලන්

දානය, සම්බල හා කසීර - Alms giving, Sambol & Sahan Kaseera

මාතලන්