සිරිපාදේ, එටිසලාට් හා කන්ඩළම - Adam's Peak, Etisalat & Kandalama

මාතලන්

තොපි ආවෙ හොරා කන්නද, රට හදන්නද..? - Our Rulers are World Best Looters..

මාතලන්

යාපනේ කැම්පස් කොල්ලො දෙන්නගෙ අම්මලට... - To the mothers of two uni students who killed in Jaffna

මාතලන්

අතිගරු ජනාධිපති තුමා වෙත, - To, His Excellency The President of SL

මාතලන්

දිල්රුක්ෂි නෝනේ, රාජිත දොඩන්නේ ඇත්තෙයි....? - Who lets the dogs out...?

මාතලන්

ජම්බූ ගහෙන් වැටුන මල්වර නැකත - Menses & Censors

මාතලන්

යහපාලනේ අවසන් කටයුතු පසුව දැණුම් දෙනු ලැබේ.. - Yapalana Funeral will be notified later

මාතලන්

කුණු වලින් නා ගන්නා පාලකයෝ - Poor Waste Management

මාතලන්

පිස්සු පීකුදු විප්ලවේ, හෙලිකොප්පර් හා නයිට් ක්ලබ් කුඩු කිරීම - Funny Revolution with mobs

මාතලන්

සිකැරට් වලින් ජීවත් වන ආන්ඩු - Governments depend on tobacco tax revenue

මාතලන්

මෝහිණිගේ පුත්‍ර රත්නය - Mohini's Son

මාතලන්

සිහළුනි නැගිටිව් ඕනා. දෙමළුනි නැගිටිව් වානා - Reconciliation over racism

මාතලන්

සාහිත්ත මාසේ මේ පොත් කියෙව්වාද...? - Book Fair 2016

මාතලන්

නැකත් නැතිව, "නැකත් පති" වෙලා යයිද...? - Without any Mission and Vision

මාතලන්

ඊයා මේ අර වල් ගෑණූ නේද...? - Lower Class Prostitutes

මාතලන්

හැක් කිරිලි, හුක් කිරිලි හා ෆක් කිරිලි - Hacking, Hooking and Fucking

මාතලන්

Wi-Fi යනු කෛරාටික ඡන්ද පොරොන්දුවකි - Wi-Fi - A Broken Promise

මාතලන්

රෙද්දේ සංහිදියා - Intractable Coexistence

මාතලන්