"තැලෙයි... පරෙස්සමින්" (23+) + Pinch-point & The Serpents Daughter

මාතලන්

වයසක උන්ගේ දීමනාව 100 කින් කපා, නිමක් නොමැතිව ඉහගෙන කන මළ පෙරේතයෝ සහ රථ ගායේ හොඳම එක. - Dirty Harry and Mad Max 2

මාතලන්

"කැස්ත්‍රෝ, ඔබට අමා නිවන් සුව ලැබේවා..!!!" - Fidel Castro - May He Attain Nibbana

මාතලන්

රන්ජන් රාමනායක හා රණසිංහ ප්‍රේමදාස - Ranjan Ramanayake & Ranasinghe Premadasa

මාතලන්

කොස්තා අයියා, පොඩ්ඩෙ අයියා සහ තොරණ හංදිය - Tribute to Wimal Kumara De Costa

මාතලන්

අධිකරණ ඇමති සිහිණෙන් ඇවිදීම - Sleepwalking Towards Justice

මාතලන්

වරෙං මචං යමං නිවං - Lets Go Nivan

මාතලන්

ෂී ජින්පින් අයියා වෙත ලියමි..! (එකම පිහිට චීනා පමණි) - Dear Xi Jinping (The Only Hope)

මාතලන්

හොල්මන් වෙන බජට් (18+) - Ghost Budget

මාතලන්

තුරුම්පු ජයග්‍රහණය කිරීම - Naughty America Won

මාතලන්

රනිල් ඉල්ලා අස්විය යුතුය ! - Ranil Go Home !

මාතලන්

අමරදේව, රසිකත්වය හා සින්ඩ්‍රොමය - Amaradeva, Fans and Syndrome

මාතලන්

මේ ආන්ඩුවට, පොලීසියත් විරුද්ධය - Anti Government Police

මාතලන්

රණවිරු සරණං ගඡ්චාමී..... - The Buddhist Soldier

මාතලන්

අහසෙන් ගිය (ගල්) ඉබ්බා - The Foolish Tortoise

මාතලන්

සිරිපාදේ, එටිසලාට් හා කන්ඩළම - Adam's Peak, Etisalat & Kandalama

මාතලන්

තොපි ආවෙ හොරා කන්නද, රට හදන්නද..? - Our Rulers are World Best Looters..

මාතලන්