ඇ(හැ)ට දෙක හිරිවැටීම - Balls of Fury

මාතලන්

රවී නීච(කිච) වීම ඔබට කෙසේද..? - Predictions after Ravi's Resignation

මාතලන්

චීනා නැවත පැමිණීම රටේ වාසනාවකි - I - Welcome China - I

මාතලන්

දැන් නම් බුදු සිරා ඕයි...!!! - Be on right track Sira....

මාතලන්

රයන් පුතා වෙත ආදරයෙන් ලියමි - To Rayan with Love

මාතලන්

චෙස්ටර් බෙනින්ග්ටන්, ලින්කින් පාක් හරහා එන ලාංකීය සමාජයේ කුහකත්වය.. - Chester Bennington, Linkin Park & Sri Lankan Music Fans

මාතලන්

දෙසැමබර් 31 ට පෙර කෙලෙවෙන්නේ මහින්දටද, රනිල්ටද නැත්නම් දෙදෙනාටමද...?

මාතලන්

ජනප්‍රියම බ්ලොගර් වීමට මනාප දුන් සියල්ලන්ටම් ස්තූතියි... - Thank you all

මාතලන්

මරු කියවන යහපාලන රෝගීයා - End of the Road

මාතලන්

වසන්ත සිරි වටගොඩ හා කුකූ - Cockoo & Wasantha

මාතලන්

ජනාධිපති කොයි පැත්තෙද..? - Which party are you..?

මාතලන්

ළහිරු පුතා වෙත ආදරෙන් - To Lahiru with Love

මාතලන්

ගොබ්බ දෙමාපියන්ට නැවත ඇනතුරු ඇඟවීමයි..!!! - Warning for stupid parents

මාතලන්

නානසාර බුදු වේවා...!!!

මාතලන්

කිරි කැඹුලා. වඳුරා හා පෙත්තප්පුගේ කතාව (අතිශයින්ම වැඩියන්ටම පමණයි)- C U Later Alligator (13+)

මාතලන්

අනුන්ගේ පුක් සේදීමට පෙර, තමන්ගේ පුක සෝදාගෙන සිටින්න - Wash your back before touching mine

මාතලන්

නානසාර, සුසන්තිකා, තෙරේසා මේ සහ බත් කන හරක් - Theresa May, Gnaanasaara, Susanthikaa & Bufffalos of Siri Lanka

මාතලන්

ස්වාභාවික විපත් ඇනුවල් ඉවෙන්ට කර ගනිමු..ඇනුවල් පිරිත් දෙකකට සෙට් වෙමු.. - Lets celebrate Natural Disaster Annually

මාතලන්

ඟං වතුර ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් ඉන් මාතලන්ස් වේ - Disaster Management in Maathalan's way

මාතලන්

මෝදිගේ ලංකාගමනය හා ලංකාවේ ආර්ථිකය - Modhi's Visit to Lanka & ETCA

මාතලන්