පොඩි එකාගෙ ලියුම (ලොකොමොටිව් ඩැයිවර්ගේ) - Essay about my father (Locomotive Driver)

මාතලන්

ධර්‍මද්වීපය දූෂිත රාජ්‍යයක් ලෙස නම් කිරීම හෙලා දකිමූ - Fuck U America

මාතලන්

ඝෝඨා, ප්‍රජාතන්තරවාදය සහ නිර්මාල් දේවසිරි - Who will be the next President

මාතලන්

දිග ජීවිතේ....! - Said I Love you but I lie...

මාතලන්

කොන්ඩම්, කොන්ඩම් තියරි හා කන්ඩෙම් පොලිටික්ස් - Condom, Condom Theory and Practice

මාතලන්

බය නැති අගමැති හා පන නැති යහපාලනය - Good Governance without any Good

මාතලන්

මගේ..... පුංචි දෝණි...... - My Little Princess

මාතලන්

අර්ජුණගේ නැව් බයිලා සහ යාපාලන රජයේ බැරි බැරියාව - Failed Politicians & their Dirty Jokes

මාතලන්

මී ගවයින්ගේ තෙල් බෙදිල්ල - Fuel Crisis

මාතලන්

අරූ සමඟ මුන් - Aru may be back

මාතලන්

අක්කා....!!!! - You are my Sister.....!!!!

මාතලන්

මම ඒ බල්ලා මැරැවා......... (18+) - Kill That Dog...

මාතලන්

විමල් වීරවංශ ජාතික වීරයෙකි - Wimal - National Hero

මාතලන්

සුබ ගමන්, මිස්ටර් සැම්සන් - Good Bye Mr. Samason

මාතලන්

ඈ මගේ වියපත් සඳ හා ප්‍රියාන් ද සිල්වා - Couger & Priyan De Silva

මාතලන්

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස මාරාන්තික විය හැක - Direct Democracy can be Deadly

මාතලන්

ඉරාජ්, විකී, රොහින්යා හා ලිබරල් වමක අවශ්‍යතාවය - Iraj, Vicky, Rohingya & place for left wing liberal

මාතලන්

ජනාධිපති තාත්තා - My President Father

මාතලන්

ෆොන්සේකා මරාගෙන කන දේශපාලන වසලයෝ - Let's make BBQ from Fonseka

මාතලන්

ලලිත් හා අනූෂ හා උගෙ අම්මාගේ නීතිය - Pray for Real Justice

මාතලන්