යා දෙක නොරත රත(න) හා ෆීල්ඩ් මාර්සොල් වීරකුමාර දිසානායක

මාතලන්

මේ රටේ මිනිස්සු, තනිකර කෙලින්නේ පිස්සූ මචං - Tribute to Deepal Silva

මාතලන්

ඉරිසියාවේ ගස (පවුල් ගසක් උව විය හැක) - The Jealous Tree (May be a Family Tree)

මාතලන්

සහන් කසීර බ්ලොග් ආගමනය - Sahan Kaseera joins Sinhala Blogging

මාතලන්

ගාළු පාරේ කහ ඉරි... සමාවෙන්න... සුදු ඉරි (23+) - Why does a chicken cross the road...?

මාතලන්

යහපාලනේ කොම්ප්ලීට් දැන් අළුත්ම බයිලේ "අතීසාරෙට තිරසාරේ"

මාතලන්

"බාටා" දෙක හෙවත් රබර් සෙරෙප්පු - "Bata" cum Rubber Slippers cum Flip Flop

මාතලන්

දෙදහස් දාහතේ (2017) වත් රට ගොඩ ඒවා - Happy 2017

මාතලන්

විශේෂ විධි විධාන පනතට කෙලවීම හෙවත් චේතනා පරිශුද්ධ වූ පෙම් සටන පැරදීම

මාතලන්

නිදහසින් පසු ඇදගෙන නානා රටක් - Fall Apart Since Independence

මාතලන්

කෝච්චි කෑලී හෙවත් යාඩ් එකේ ආදරය (23+) - The Love Train (13+)

මාතලන්

වෙබ් වලට අත නොතබනු....!!!! මැඩම් ජයන්ති සිරිසේන කියයි.... - Freedom of Expression in Siri Lanka

මාතලන්

අපේ මාද්දියවේදින්ගේ ක්ලයිමැක්ස් එක. (අතිශයින් වැඩිහිටියන්ට පමණයි) - climax of journalism

මාතලන්

මාගම්පුරේ බර බරේ සහ කැප්ටන් හැඩොක් - Captain Haddock at Hambantota

මාතලන්

බැඳුම්කර පත්තරේ හා චතුර අල්විස්ගේ අධෝමුඛ බණ - Perpetual Papers & Chathura The Bond

මාතලන්

බස් ගස් හා හූ ඉස් ද බොස් - Too many cooks spoil the soup

මාතලන්

ආන්ඩුව ඉන්නේ අමු හෙළුවෙන්ය - Naked Government

මාතලන්

"තැලෙයි... පරෙස්සමින්" (23+) + Pinch-point & The Serpents Daughter

මාතලන්

වයසක උන්ගේ දීමනාව 100 කින් කපා, නිමක් නොමැතිව ඉහගෙන කන මළ පෙරේතයෝ සහ රථ ගායේ හොඳම එක. - Dirty Harry and Mad Max 2

මාතලන්