ගොබ්බ දෙමාපියන්ට නැවත ඇනතුරු ඇඟවීමයි..!!! - Warning for stupid parents

මාතලන්

නානසාර බුදු වේවා...!!!

මාතලන්

කිරි කැඹුලා. වඳුරා හා පෙත්තප්පුගේ කතාව (අතිශයින්ම වැඩියන්ටම පමණයි)- C U Later Alligator (13+)

මාතලන්

අනුන්ගේ පුක් සේදීමට පෙර, තමන්ගේ පුක සෝදාගෙන සිටින්න - Wash your back before touching mine

මාතලන්

නානසාර, සුසන්තිකා, තෙරේසා මේ සහ බත් කන හරක් - Theresa May, Gnaanasaara, Susanthikaa & Bufffalos of Siri Lanka

මාතලන්

ස්වාභාවික විපත් ඇනුවල් ඉවෙන්ට කර ගනිමු..ඇනුවල් පිරිත් දෙකකට සෙට් වෙමු.. - Lets celebrate Natural Disaster Annually

මාතලන්

ඟං වතුර ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් ඉන් මාතලන්ස් වේ - Disaster Management in Maathalan's way

මාතලන්

මෝදිගේ ලංකාගමනය හා ලංකාවේ ආර්ථිකය - Modhi's Visit to Lanka & ETCA

මාතලන්

සිරිසේනගේ අපාය සහායක මිත්‍රයෝ - Friends you should get rid of

මාතලන්

ගාළු මුවදොරින් පුක චූන් වී. වර්ජනයෙන් නා ගැනීම - Join operation was not successful.

මාතලන්

සිරිසේන හා ඇදගෙන නාන්නෝ - Sirisena and his Lap Dogs

මාතලන්

කුණු කන්ද ඉවත් නොකළ යුතුය - Garbage Eating Politicians

මාතලන්

අළුත් අවුරුදු, මහ සිකුරාදා සහ පාස්කු ඉරිදා - Sinhala New Year & Catholics of Sri Lanka

මාතලන්

2020 ඝෝඨා ජනපති - Gota for 2020

මාතලන්

විමලෙට කිරි, නීතීයේ කැකිරි හා යහපාලනේ ටිං කිරි , Kiri, Kekiri & Tin Kiri

මාතලන්

එකම ජොකා මාරුකර ඇඳිම හෙවත් සිරිසේනගේ දැඩි තීරණ - Cabinet Reshuffle

මාතලන්

නෙළුම් යායට නාවේ ඇයි ඔයා - Nelum Yaya Blog Awards

මාතලන්

වත්මන් සීගිරි ළඳුන්.... - Sigiri Frescoes

මාතලන්

බෝ, වයිල්ඩ් බෝ ඇන්ඩ් කපුටු බෝ - Pannipitiya Bo Tree

මාතලන්