ජගත්ගේ පැය විසිහතර පුරාම දුවන විදුලි පංකාව දූවිලි වලින් වැහිලා කළු පාට වෙලයි තිබුණේ. ගිය සතියේ ආරක්ෂක මේසෙ උඩින් බිමට වැටුණු පාර ඒකෙ ආරක්ෂක දැල සවිවෙන ප්ලාස්ටික් කෑල්ල කැඩුණට පස්සෙ ජගත් ඒක හදාගන්න ට්‍රයි කරත් වැඩේ හරි නොගිය නිසා නිරාවරණය… Continue reading → Related posts: රතු මූණ The Knife Rain Emerald ...

The creature slithered across the floor and grabbed me by my neck. It’s razor sharp teeth sunk into my flesh with incredible force. I writhed in pain as the creature tightened it’s grip. The pain was electrifying. I was clawing at the creature but I couldn’t grab on to anything. I was having difficulty breathing. […] Related posts: Dentists and drills. Hunger I am a bird.

උන් මගේ මූණ කපලා අයින් කළා. නළලේ ඉඳන් නිකට ගාවට.  මූණක් වෙනුවට ඉතුරු වුණේ රතුපාට රවුමක්. “වාඩිවෙයන්” උන් දීපු පුටුවක මං වාඩිවුණා. දොරක් ඇරගෙන ආපු මනුස්සයෙක් සුදු පාට කොළ තොගයක් මේසෙ උඩින් තිබ්බා. මගේ මූණ කපපු යක්ෂයා කොළ ගොඩ දිහාට අත දික්කළා. කරන්න ඕන මොකක්ද කියලා මට තේරුම්ගන්න වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑ. මං කොළ එකින් […] Related posts: දණගැස්ම I ...

“Just eat me. Do it. You have to eat me.” “But I don’t want to!” “But you’re starving. You have to eat me. It’s the only way.” “I can’t eat you!” “Do it. Trust me. It will be alright.” “I know it will be alright. But I just can’t eat you. There is no way […] Related posts: The Knife ...

The battle was not over. She was quick with the blade but I had a lightsaber. “An elegant weapon for a more civilized age” I told myself. Thank you Obi-wan. The battle lasted for months. She was tired but I wasn’t. The lightsaber was lighter than the blade. She got distracted. I made my move. […] Related posts: A Laptop The Knife Rain Emerald

“දණගහපිය!” මං දණගැහුවෙ නෑ. ඒ හින්දා උන් මාව දණගැස්සුවා. දණගස්සපු වේගෙට මගේ දණිස් පොල්කටු එච්චරම සීතල නැති සිමෙන්ති පොළවේ වැදිලා කෑලි කෑලි වලට කුඩුවුණා. ලේ හැමතැනම. “මං එයත් එක්ක කතාකරේ නෑ අයියෙ” ප්‍රිෙෆක්ට්ස්ල කිසිම හිතක් පපුවක් නැති මහා නරුමයො. Related posts: I am a bird. The Knife Rain Emerald ...

Now tell me. What happened? I don’t really remember any of the details. It’s all over the place. It’s okay. Just tell me what you remember. We’ll piece it together later. I don’t know if we can. But okay. I remember that I was running through this forest with my navigator. I don’t remember who […] Related posts: A Laptop Cat Chronicles. I am a bird.

It was raining knives. No, seriously. It was an actual rain of knives. Large knives, small knives, medium knives. They all had one thing in common. They were all really sharp. Why was it raining knives? I don’t know. Maybe it was a glitch in the matrix. Maybe it was an act of god. Maybe […] Related posts: I am a bird. Do you know that feeling? Cat Chronicles.

Then I flew through the window. A shower of glass shards followed me. As I hurtled down with the wind in my hair, I wondered about what it means to die. The humiliation was just too much to bare. Sure, you would say a hall full of people laughing at you would not be a […] Related posts: Cat Chronicles. A Laptop 4th Generation Intel® Core™ Processors are here!

I remember the first time I saw a proper laptop. It was at an IT exhibition at my school in Kandy. I walked into the main hall and the floor was filled with various tech related exhibition stalls. I walked over to one of the stalls and there they had a few laptops on display. […] Related posts: Cat Chronicles. Do you know that feeling? 4th Generation Intel® Core™ Processors are here!

He woke up with a start. After hitting the shower he cooked his laptop and ate it. He liked it because he smothered it with ketchup. It was a holiday so he thought he should go for a walk. He (…)Read the rest of this entry » Related posts:Untitled It was another ordinary night. The walk up to their... නමක් ...

අපි පූල් එක ගාවට ආවෙ අම්බානක් බීල. මං එවෙලෙ කුකුල් මස් කෑල්ලකුත් හප හප හිටියෙ. “යමං“ මං තාම කල්පනා කරනවා. “මේක ගැඹුරු නෑ ඕයි“ අනිත් එවුන් ටික ඇඳුම් ගලවන ගමන් කිව්ව. මං කවදාවත් පීනල නෑ. තැපෑලෙන් පීනන හැටි ඉගෙනගත්ත හින්ද (…)Read the rest of this entry » Related posts:ත්‍රිපාදෙ. “ඌ ෆෝන් එක විකුණලා! වල් ඌරා. මං ඕකට කිව්ව මං... ගල්රෝල. ...

It was another ordinary night. The walk up to their house was boring, as usual. The roads were pretty much empty. A few neon lights were flickering in the distance. Even though it was a very hot day, the night (…)Read the rest of this entry » Related posts:ASDF He woke up with a start. After hitting the shower... නමක් ...

Previous Page