ග්‍රීස් යකා අල්ලන්නට නාථ දෙවියන් ඉදිරිපත් වෙයි ද?

මට හිතුන හැටි
ග්‍රීස් යකා දැන් රට පුරා කැළඹිලි කරන්නේ ය. ග්‍රීස් යකාට ආරක්ෂාව දෙනවා යැයි කියා ජනතාව පොලීසිවලට ගහන්නේ ය. ග්‍රීස් යකා යයි රැවටී පස් දෙනෙක් දැනටම සෙත්ත පෝච්චි ය. ආසනික් යකාටත් වඩා පාන්පිටි ත්‍රස්තවාදයටත් වඩා පිරිභාහරන්ටත් වඩා මේ ගොයියා ශක්තිමත් වීමට පෙර මොකක් හෝ කළ යුතු ය. විද්‍යාෙව් පිහිටට වඩා මෙවැනි යකුන් ප්‍රේතයින් කුම්භාණ්ඩයින් ඇල්ලීම සදහා අපේ පැරැන්නන් භාවිතා කළ ක්‍රමවේද ...

ග්‍රීස් යකා අල්ලන්නට නාථ දෙවියන් ඉදිරිපත් වෙයි ද?

මට හිතුන හැටි
ග්‍රීස් යකා දැන් රට පුරා කැළඹිලි කරන්නේ ය. ග්‍රීස් යකාට ආරක්ෂාව දෙනවා යැයි කියා ජනතාව පොලීසිවලට ගහන්නේ ය. ග්‍රීස් යකා යයි රැවටී පස් දෙනෙක් දැනටම සෙත්ත පෝච්චි ය. ආසනික් යකාටත් වඩා පාන්පිටි ත්‍රස්තවාදයටත් වඩා පිරිභාහරන්ටත් වඩා මේ ගොයියා ශක්තිමත් වීමට පෙර මොකක් හෝ කළ යුතු ය. විද්‍යාෙව් පිහිටට වඩා මෙවැනි යකුන් ප්‍රේතයින් කුම්භාණ්ඩයින් ඇල්ලීම සදහා අපේ පැරැන්නන් භාවිතා කළ ක්‍රමවේද ...

ග්‍රීස් යකා අල්ලන්නට නාථ දෙවියන් ඉදිරිපත් වෙයි ද?

මට හිතුන හැටි
ග්‍රීස් යකා දැන් රට පුරා කැළඹිලි කරන්නේ ය. ග්‍රීස් යකාට ආරක්ෂාව දෙනවා යැයි කියා ජනතාව පොලීසිවලට ගහන්නේ ය. ග්‍රීස් යකා යයි රැවටී පස් දෙනෙක් දැනටම සෙත්ත පෝච්චි ය. ආසනික් යකාටත් වඩා පාන්පිටි ත්‍රස්තවාදයටත් වඩා පිරිභාහරන්ටත් වඩා මේ ගොයියා ශක්තිමත් වීමට පෙර මොකක් හෝ කළ යුතු ය. විද්‍යාෙව් පිහිටට වඩා මෙවැනි යකුන් ප්‍රේතයින් කුම්භාණ්ඩයින් ඇල්ලීම සදහා [...] ...

ලංකාව ආක්‍රමණයට ඇමරිකන් ගුවන් හමුදාව සැරසෙයි ද?

මට හිතුන හැටි
ලංකා ගුවන් පථය ඇමරිකන් ගුවන් හමුදාව විසින් ආක්‍රමණය කර ඇතැයි යන ප්‍රවෘත්තිය ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් හමුදාව විසින් නිරාවරණය කිරීමත් සමග ලංකාවට එරෙහි ඇමරිකන් කුමන්ත්‍රණයක් තිබේ යයි දේශප්‍රේමීන් තුළ තිබූ සැකය තහවුරුව ඇතැයි විමල් වීරවංශ සහෝදරයා හෙට අනිද්දා දිනක ජාතිය අමතා කියන්නට නියමිත බව සැක කටයුතු ආරංචි මාර්ගයක් අප වෙත වාර්ථා කර තිබේ. ලංකාව ආශ්චර්යය කරා වේගයෙන් පා නගද්දී ඇමරිකාව ණය ...

ලංකාව ආක්‍රමණයට ඇමරිකන් ගුවන් හමුදාව සැරසෙයි ද?

මට හිතුන හැටි
ලංකා ගුවන් පථය ඇමරිකන් ගුවන් හමුදාව විසින් ආක්‍රමණය කර ඇතැයි යන ප්‍රවෘත්තිය ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් හමුදාව විසින් නිරාවරණය කිරීමත් සමග ලංකාවට එරෙහි ඇමරිකන් කුමන්ත්‍රණයක් තිබේ යයි දේශප්‍රේමීන් තුළ තිබූ සැකය තහවුරුව ඇතැයි විමල් වීරවංශ සහෝදරයා හෙට අනිද්දා දිනක ජාතිය අමතා කියන්නට නියමිත බව සැක කටයුතු ආරංචි මාර්ගයක් අප වෙත වාර්ථා කර තිබේ. ලංකාව ආශ්චර්යය කරා [...] ...

හසන්ත නම් නිවේදකයාට පෙනෙන සූරියප්පෙරුම නම් විද්වතාට නොපෙනෙන…

මට හිතුන හැටි
දරුවෙක් නැති එකා නපුංසක පුස්සෙක් කියල බොහොම සැරේට දොරමඩලාවේ විද්වත් මණ්ඩලයේ සූරියප්පෙරුම වියතාණන් කියල තිබුන. එහෙම නපුංසක පුස්සොත් දොරමඩලාව බලන බව එතුමාට නොපෙනුනත් නිවේදක හසන්තට පෙනුන. ඔහු වහාම වැරැද්ද හදන්න උත්සහ කරා. ඒ වුනත් මිනිසුන්ට අපහාස කරන මේ විද්වතානන් නැතිව මේ මඩලාව නම් කරගෙන යන්න අමාරුයි. මේ විද්වතාගෙ තිරිසන් කතා අහන්න ගමේ ගොඩේ බොහෝ දෙනා කැමතියි. නපුංසක පුස්සො වුනත් මින් ...

හසන්ත නම් නිවේදකයාට පෙනෙන සූරියප්පෙරුම නම් විද්වතාට නොපෙනෙන…

මට හිතුන හැටි
දරුවෙක් නැති එකා නපුංසක පුස්සෙක් කියල බොහොම සැරේට දොරමඩලාවේ විද්වත් මණ්ඩලයේ සූරියප්පෙරුම වියතාණන් කියල තිබුන. එහෙම නපුංසක පුස්සොත් දොරමඩලාව බලන බව එතුමාට නොපෙනුනත් නිවේදක හසන්තට පෙනුන. ඔහු වහාම වැරැද්ද හදන්න උත්සහ කරා. ඒ වුනත් මිනිසුන්ට අපහාස කරන මේ විද්වතානන් නැතිව මේ මඩලාව නම් කරගෙන යන්න අමාරුයි. මේ විද්වතාගෙ තිරිසන් කතා අහන්න ගමේ ගොඩේ බොහෝ දෙනා කැමතියි. නපුංසක පුස්සො වුනත් මින් ...

හසන්ත නම් නිවේදකයාට පෙනෙන සූරියප්පෙරුම නම් විද්වතාට නොපෙනෙන…

මට හිතුන හැටි
දරුවෙක් නැති එකා නපුංසක පුස්සෙක් කියල බොහොම සැරේට දොරමඩලාවේ විද්වත් මණ්ඩලයේ සූරියප්පෙරුම වියතාණන් කියල තිබුන. එහෙම නපුංසක පුස්සොත් දොරමඩලාව බලන බව එතුමාට නොපෙනුනත් නිවේදක හසන්තට පෙනුන. ඔහු වහාම වැරැද්ද හදන්න උත්සහ කරා. ඒ වුනත් මිනිසුන්ට අපහාස කරන මේ විද්වතානන් නැතිව මේ මඩලාව නම් කරගෙන යන්න අමාරුයි. මේ විද්වතාගෙ තිරිසන් කතා අහන්න ගමේ ගොඩේ බොහෝ දෙනා [...] ...

දුවේ ඔයා වර්ජින්ද? ජපුර සරසවියේ උපකුලපති නිවාස අඩස්සියේ

මට හිතුන හැටි
එතුමාට නාථ දෙවියන්ගෙ පිහිටයි. ආරක්ෂාවයි. දෙයියන්ටම ඔප්පු වෙච්චාවෙ. දැන් ඉතින් ජපුර ශිෂ්‍යාවන්ගෙ කන්‍යා භාවය රැකිල ද නැත් ද කියල හොයල බලන්නෙ කවුද? වැස්සකටවත් ඉස්කොලෙ නොගිය අයට විතරක් සරසවි වරම දෙනව නම් මෙහෙම කලකොලොප්පන් වෙන එකක් නෑ. ...

දුවේ ඔයා වර්ජින්ද? ජපුර සරසවියේ උපකුලපති නිවාස අඩස්සියේ

මට හිතුන හැටි
එතුමාට නාථ දෙවියන්ගෙ පිහිටයි. ආරක්ෂාවයි. දෙයියන්ටම ඔප්පු වෙච්චාවෙ. දැන් ඉතින් ජපුර ශිෂ්‍යාවන්ගෙ කන්‍යා භාවය රැකිල ද නැත් ද කියල හොයල බලන්නෙ කවුද? වැස්සකටවත් ඉස්කොලෙ නොගිය අයට විතරක් සරසවි වරම දෙනව නම් මෙහෙම කලකොලොප්පන් වෙන එකක් නෑ. ...

දුවේ ඔයා වර්ජින්ද? ජපුර සරසවියේ උපකුලපති නිවාස අඩස්සියේ

මට හිතුන හැටි
එතුමාට නාථ දෙවියන්ගෙ පිහිටයි. ආරක්ෂාවයි. දෙයියන්ටම ඔප්පු වෙච්චාවෙ. දැන් ඉතින් ජපුර ශිෂ්‍යාවන්ගෙ කන්‍යා භාවය රැකිල ද නැත් ද කියල හොයල බලන්නෙ කවුද? වැස්සකටවත් ඉස්කොලෙ නොගිය අයට විතරක් සරසවි වරම දෙනව නම් මෙහෙම කලකොලොප්පන් වෙන එකක් නෑ. ...

විද්‍යාවෙන් විභාග පාස් කර අවිද්‍යාවේ සරණ යෑම

මට හිතුන හැටි
විද්‍යාව තියෙන්නේ පාඩම් කර සහතිකයක් ගැනීමට ය. ඉන්පසුව ජොබ් කට්ටක් සොයා ගැනීමට ය. කලාව කරාට වඩා විද්‍යාව කරහම කොහොමටත් පොඩි ආතල් එකක් ගතට නැතත් හිතට ඇත. ඒ කෙරුමෙකු වෙන නිසා ය. සෙසු අය කොහොම වෙතත් අඩුගණනේ කලාව කරන්නන්වත් එහෙම හිතන්නට ඉඩ ඇත. කටපාඩම් කර වැමෑරිමත් කෙනෙකු කෙරුමෙකු කරයි නම් එසේ ලෙහෙසියෙන් කෙරුමෙකු වීම මගහරින්නේ කව්ද? ඉතින් විද්‍යාව කර කෙරුමෙකු වී ...

විද්‍යාවෙන් විභාග පාස් කර අවිද්‍යාවේ සරණ යෑම

මට හිතුන හැටි
විද්‍යාව තියෙන්නේ පාඩම් කර සහතිකයක් ගැනීමට ය. ඉන්පසුව ජොබ් කට්ටක් සොයා ගැනීමට ය. කලාව කරාට වඩා විද්‍යාව කරහම කොහොමටත් පොඩි ආතල් එකක් ගතට නැතත් හිතට ඇත. ඒ කෙරුමෙකු වෙන නිසා ය. සෙසු අය කොහොම වෙතත් අඩුගණනේ කලාව කරන්නන්වත් එහෙම හිතන්නට ඉඩ ඇත. කටපාඩම් කර වැමෑරිමත් කෙනෙකු කෙරුමෙකු කරයි නම් එසේ ලෙහෙසියෙන් කෙරුමෙකු වීම මගහරින්නේ කව්ද? ඉතින් විද්‍යාව කර කෙරුමෙකු වී ...

විද්‍යාවෙන් විභාග පාස් කර අවිද්‍යාවේ සරණ යෑම

මට හිතුන හැටි
විද්‍යාව තියෙන්නේ පාඩම් කර සහතිකයක් ගැනීමට ය. ඉන්පසුව ජොබ් කට්ටක් සොයා ගැනීමට ය. කලාව කරාට වඩා විද්‍යාව කරහම කොහොමටත් පොඩි ආතල් එකක් ගතට නැතත් හිතට ඇත. ඒ කෙරුමෙකු වෙන නිසා ය. සෙසු අය කොහොම වෙතත් අඩුගණනේ කලාව කරන්නන්වත් එහෙම හිතන්නට ඉඩ ඇත. කටපාඩම් කර වැමෑරිමත් කෙනෙකු කෙරුමෙකු කරයි නම් එසේ ලෙහෙසියෙන් කෙරුමෙකු වීම මගහරින්නේ කව්ද? [...] ...

ආලය – මත – දේශප්‍රේමය – ආගම

මට හිතුන හැටි
බැලූ බැල්මට මේවා අහසට පොළොව වගේ ය. ඒත් මදක් විමසා බැලු කල බොහෝ සමානකම් මේවා අතර තිබෙන බව පෙනේ. ආලයෙන් මත් වන බවත් දේශප්‍රේමයෙන් ද ඒ අයුරින්ම මත් විය හැකි බවත් අපි අසා ඇත්තෙමු. ආගම අබිං වැනි යැයි කීවේ කාල්මාක්ස් ය. අබිං මත් ද්‍රව්‍යයකි. එහෙම බැලුවහම එයින් ද මත්විය හැකි ය. ආගම නිසා ලොව ඇතිවූ යුද්ධ හා ඝාතන දෙස බැලීමෙන් ...

ආලය – මත – දේශප්‍රේමය – ආගම

මට හිතුන හැටි
බැලූ බැල්මට මේවා අහසට පොළොව වගේ ය. ඒත් මදක් විමසා බැලු කල බොහෝ සමානකම් මේවා අතර තිබෙන බව පෙනේ. ආලයෙන් මත් වන බවත් දේශප්‍රේමයෙන් ද ඒ අයුරින්ම මත් විය හැකි බවත් අපි අසා ඇත්තෙමු. ආගම අබිං වැනි යැයි කීවේ කාල්මාක්ස් ය. අබිං මත් ද්‍රව්‍යයකි. එහෙම බැලුවහම එයින් ද මත්විය හැකි ය. ආගම නිසා ලොව ඇතිවූ [...] ...

ආලේ! අපෙ ආලේ! හරිම පුදුම ආලේ

මට හිතුන හැටි
ආලේ මහ පුදුමාකාර ය. එය ගැහැණියක අරබයා වේවයි ආගමක් අරබයා වේවැයි රටක් අරබයා වේවැයි වෙනසක් නැත. ආලේ වෙනුවෙන් මිනිස්සු දිවි පුදති.  සිය හදවත් ගලවා ආලවන්තයාට ආලවන්තියට දෙති. එය ඉදිරියේ වැද වැටෙති. මේ නිසාම ආලය පහසුවෙන් රැවැට්ටීම සදහා ද උපයෝගී කර ගැනේ. ආලෙන් මත්වුනාට පසුව කිසිදු දැනමුතුකමක් කරුණු කාරණා සහිත තර්කාණුකූල ඉදිරිපත් කිරීමක් හිතට ගෝචර නොවේ. මිනිසුන් අන්ධවන්නේ මේ ආලයෙනි. එහෙම ...

ආලේ! අපෙ ආලේ! හරිම පුදුම ආලේ

මට හිතුන හැටි
ආලේ මහ පුදුමාකාර ය. එය ගැහැණියක අරබයා වේවයි ආගමක් අරබයා වේවැයි රටක් අරබයා වේවැයි වෙනසක් නැත. ආලේ වෙනුවෙන් මිනිස්සු දිවි පුදති.  සිය හදවත් ගලවා ආලවන්තයාට ආලවන්තියට දෙති. එය ඉදිරියේ වැද වැටෙති. මේ නිසාම ආලය පහසුවෙන් රැවැට්ටීම සදහා ද උපයෝගී කර ගැනේ. ආලෙන් මත්වුනාට පසුව කිසිදු දැනමුතුකමක් කරුණු කාරණා සහිත තර්කාණුකූල ඉදිරිපත් කිරීමක් හිතට ගෝචර නොවේ. [...] ...

දේශප්‍රේමය කා වෙනුවෙන් ද?

මට හිතුන හැටි
පළමුවෙනුව බඩ ගෝස්තරය වෙනුවෙනි. දෙවනුව පැවැත්ම වෙනුවෙනි. තුන්වෙනුව හෙට ගත කරන්නට අර අදින ජීවිතය වෙනුවෙනි. ඇත්තටම රට වෙනුවෙන් දේශය වෙනුවෙන් දිවි පිදීමත් ඒ වෙනුවෙන් පෝරකයට යාමට කැමැත්ත පළකිරීමත් දෙකකි. ඒත් ඒ දෙක සමහර විට අපට ටැපලෙන්නේ ය. ඒකත් හරියට සිල් ගත් උපාසකට සිල් රෙද්ද වගේ ය. සිල් නොගත්තත් සිල්වත් ජීවිතයක් ගත කරන පුද්ගලයාත් සිල් නැතත් සිල් ගත් පුද්ගලයාත් අපට පෙනෙන්නේ ...

දේශප්‍රේමය කා වෙනුවෙන් ද?

මට හිතුන හැටි
පළමුවෙනුව බඩ ගෝස්තරය වෙනුවෙනි. දෙවනුව පැවැත්ම වෙනුවෙනි. තුන්වෙනුව හෙට ගත කරන්නට අර අදින ජීවිතය වෙනුවෙනි. ඇත්තටම රට වෙනුවෙන් දේශය වෙනුවෙන් දිවි පිදීමත් ඒ වෙනුවෙන් පෝරකයට යාමට කැමැත්ත පළකිරීමත් දෙකකි. ඒත් ඒ දෙක සමහර විට අපට ටැපලෙන්නේ ය. ඒකත් හරියට සිල් ගත් උපාසකට සිල් රෙද්ද වගේ ය. සිල් නොගත්තත් සිල්වත් ජීවිතයක් ගත කරන පුද්ගලයාත් සිල් නැතත් සිල් ගත් පුද්ගලයාත් අපට පෙනෙන්නේ ...