හලාල් කරණය – බොරුව හා ප්‍රෝඩාව | Halal – lies and fraud

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
රාළ හලාල් බොරුව ගැන කතා කොලේ මීට බොහොම කාලෙකට ඉස්සර. හලාල් කියන්නේ බොරුවක් වගේම කූට මගඩියක් බවත් පෙන්නල දෙන්ඩයි මේ ලිපිය ලියන්නේ. හලාල් ගැන බොහොම ලොකු කතිකාවක් ඇති වෙලා තියෙන කාලෙකන මේ අපි ගෙවන්නේ. හලාල් කිඅයල් කියන්නේ ඉස්ලාමිකයන් වෙනුවෙන් අනුමත කොරපු ආහාර. මේ අනුමත කිරීම වෙන්නේ ආකාර කීපෙකට. මුලින්ම තියෙනවා ඉස්ලාමිකයන්ට කන්ඩ එපා කියන ආහාර. [...] ...

හලාල් කරණය – බොරුව හා ප්‍රෝඩාව | Halal – lies and fraud

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
රාළ හලාල් බොරුව ගැන කතා කොලේ මීට බොහොම කාලෙකට ඉස්සර. හලාල් කියන්නේ බොරුවක් වගේම කූට මගඩියක් බවත් පෙන්නල දෙන්ඩයි මේ ලිපිය ලියන්නේ. හලාල් ගැන බොහොම ලොකු කතිකාවක් ඇති වෙලා තියෙන කාලෙකන මේ අපි ගෙවන්නේ. හලාල් කිඅයල් කියන්නේ ඉස්ලාමිකයන් වෙනුවෙන් අනුමත කොරපු ආහාර. මේ අනුමත කිරීම වෙන්නේ ආකාර කීපෙකට. මුලින්ම තියෙනවා ඉස්ලාමිකයන්ට කන්ඩ එපා කියන ආහාර. […] ...

පොඩි දරුවෙක්ගේ කොණ කපන වේදනාව – වීඩියෝ සහිතයි

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
මේ තියෙන්නේ “සුන්නත් චේදනය” හෙවත් “පොඩි කොල්ලන්ව පන පිටින් හලාල් කිරීම” සිදු කරන ආකාරය.. බලන්න මේ වීඩියෝවේ පුංචි දරුවන්ගේ කොන කපන අවස්ථාවේදී විඳින වේදනාව.. ඇත්තම කියනවනම් මේ වීඩියෝවේ මුල සිට අගටම බලන්න තරම් තිරිසන් හිතක් මටනම් තිබුනේ නෑ. ඉතින් හයක්-හතරක් නොතේරෙන පුංචි දරුවන්ට මෙවැනි අමානුෂික වේදනාවක් දෙන්න අල්ලාහ් කියන්නේ දෙවියෙක්ද? නැත්නම් මස් කඩ කාරයෙක්ද? අනිත් […] ...

පොඩි දරුවෙක්ගේ කොණ කපන වේදනාව – වීඩියෝ සහිතයි

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
මේ තියෙන්නේ “සුන්නත් චේදනය” හෙවත් “පොඩි කොල්ලන්ව පන පිටින් හලාල් කිරීම” සිදු කරන ආකාරය.. බලන්න මේ වීඩියෝවේ පුංචි දරුවන්ගේ කොන කපන අවස්ථාවේදී විඳින වේදනාව.. ඇත්තම කියනවනම් මේ වීඩියෝවේ මුල සිට අගටම බලන්න තරම් තිරිසන් හිතක් මටනම් තිබුනේ නෑ. ඉතින් හයක්-හතරක් නොතේරෙන පුංචි දරුවන්ට මෙවැනි අමානුෂික වේදනාවක් දෙන්න අල්ලාහ් කියන්නේ දෙවියෙක්ද? නැත්නම් මස් කඩ කාරයෙක්ද? අනිත් [...] ...

අල්ලාගේ කැමැත්ත යනු තවත් බොරුවක්ද? | Allah’s wish, another fallacy?

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
ඉස්ලාමිකයන් හිතන්නේ ලෝකේ තියෙන හැම දේම වෙන්නේ අල්ලාගේ කැමැත්ත අනුව කියල (6.59, 9.51, 6.17, 57.22). හැබැයි මෙතෙනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. උදාහරණෙකට මෙහෙම ගනිමු. රාළ තුවක්කුවක් අරන් ගිහින් අනවර් මනතුංග ගොයියගෙ ඔළුවට තියල කොකා ගස්සනව. අන්වර් ගොයිය සෙත්ත පොච්චි වෙනව. දැන් රාළගේ ක්‍රියාව සිද්ධ වුණේ අල්ලාගේ කැමැත්තටද? එහෙම නැත්නම් රාළගේ කැමැත්තටද? අර කලින් කියාපු සුරා අනුව [...] ...

අල්ලාගේ කැමැත්ත යනු තවත් බොරුවක්ද? | Allah’s wish, another fallacy?

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
ඉස්ලාමිකයන් හිතන්නේ ලෝකේ තියෙන හැම දේම වෙන්නේ අල්ලාගේ කැමැත්ත අනුව කියල (6.59, 9.51, 6.17, 57.22). හැබැයි මෙතෙනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. උදාහරණෙකට මෙහෙම ගනිමු. රාළ තුවක්කුවක් අරන් ගිහින් අනවර් මනතුංග ගොයියගෙ ඔළුවට තියල කොකා ගස්සනව. අන්වර් ගොයිය සෙත්ත පොච්චි වෙනව. දැන් රාළගේ ක්‍රියාව සිද්ධ වුණේ අල්ලාගේ කැමැත්තටද? එහෙම නැත්නම් රාළගේ කැමැත්තටද? අර කලින් කියාපු සුරා අනුව […] ...

ගබ්සාව නීතිගත කළ යුතුද? – වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අදහස්…

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
[[පහත දැක්වෙන ලිපිය වෛද්‍ය රංග මිගාර වීරක්කොඩි මහතා තම "පන්හිඳ සමග" බ්ලොග් අඩවියේ කලකට පෙර ලියා තිබුණකි. මෑතකදී එය වත්පොතේ සටහන් කර තිබී අප හට හමුවූ අතර, අ‍ටුවාවේ පාථක ඔබ සැම වෙනුවෙන් ඉන් උපුටා මෙහිත් දැක්වෙයි. වෛද්‍ය මිගාර මහතාට අ‍ටුවාව වෙනුවෙන් විශේෂ ස්තුතිය පුදකරමු.]] ගබ්සාවක් ලෙස වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව හඳුන්වන්නේ අවසන් ඔසප් දිනයේ සිට සති 28ක් දක්වා [...] ...

ගබ්සාවට එරෙහි දැඩි නීති ලිහිල් විය යුතුද? – වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අදහස්…

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
[[පහත දැක්වෙන ලිපිය වෛද්‍ය රංග මිගාර වීරක්කොඩි මහතා තම "පන්හිඳ සමග" බ්ලොග් අඩවියේ කලකට පෙර ලියා තිබුණකි. මෑතකදී එය වත්පොතේ සටහන් කර තිබී අප හට හමුවූ අතර, අ‍ටුවාවේ පාථක ඔබ සැම වෙනුවෙන් ඉන් උපුටා මෙහිත් දැක්වෙයි. වෛද්‍ය මිගාර මහතාට අ‍ටුවාව වෙනුවෙන් විශේෂ ස්තුතිය පුදකරමු.]] ගබ්සාවක් ලෙස වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව හඳුන්වන්නේ අවසන් ඔසප් දිනයේ සිට සති 28ක් දක්වා […] ...

නිර් ආගමිකයින් යනු නපුංසකයින් ද?

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
නිර් ආගමික (Irreligious) උන්දැලගේම කතන්දර අනුවනම් අපිට මේ ගැන ගොඩක් හිතන්න වෙනවා. පහත දැක්වෙන්නේ පට්ට බුද්ධිමත් බටහිර නිර් ආගමිකයින් ටී ශර්ට් වල පවා ගහගෙන යන ජනප්‍රිය කියමනක්. මෙවැනි පින්තූර ගූගල් එකෙන් තවත් බලන්න පුළුවන්. නිර් ආගමිකයින්ට අනුවම ආගම යනු ශිෂ්ණයක්නම් , ආගමක් නැති අය හෙවත් නිර් ආගමිකයින් යනු ශිෂ්ණයක් නොමැති අය නිසා ඔවුන් ස්ත්‍රීන් හෝ නපුංසකයින් [...] ...

නිර් ආගමිකයින් යනු නපුංසකයින් ද?

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
නිර් ආගමික (Irreligious) උන්දැලගේම කතන්දර අනුවනම් අපිට මේ ගැන ගොඩක් හිතන්න වෙනවා. පහත දැක්වෙන්නේ පට්ට බුද්ධිමත් බටහිර නිර් ආගමිකයින් ටී ශර්ට් වල පවා ගහගෙන යන ජනප්‍රිය කියමනක්. මෙවැනි පින්තූර ගූගල් එකෙන් තවත් බලන්න පුළුවන්. නිර් ආගමිකයින්ට අනුවම ආගම යනු ශිෂ්ණයක් වගේ නම් , ආගමක් නැති අය හෙවත් නිර් ආගමිකයින් යනු ශිෂ්ණයක් නොමැති අය වගේ නිසා ඔවුන් […] ...

සී නිව්ස් ගං කබරයන් හෙළා දකිමු | We condemn Lanka-C-News

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
ලංකා සී නිවුස් යනු මරා ගං කබරයාට රෙදි නැතිව කඩේ යන මාධ්‍යයකි. ඔවුන් අප මෙන් 150%ක් මධ්‍යස්ථ™, 200% සත්‍ය™ පුවත්, 300% අපක්ෂපාතී™ව ඉදිරිපත් කරන්නේ නැත. එමෙන්ම, එහි කතුවරුන් සුරාවෙන්™ සූදුවෙන්™ තොර, සොර ස්ත්‍රී සේවනය™ යන්න අසාවත් නැති ආගම දහමට™ ලැදි සත්‍යවාදී™ පිරිසක් බවද අපි කියා සිටින්නෙමු. එවන් වටිනා පුවත් ආයතනයකට මරා ගං කබරයාගේ සට්ටබියන්™ වූ [...] ...

සී නිව්ස් ගං කබරයන් හෙළා දකිමු | We condemn Lanka-C-News

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
ලංකා සී නිවුස් යනු මරා ගං කබරයාට රෙදි නැතිව කඩේ යන මාධ්‍යයකි. ඔවුන් අප මෙන් 150%ක් මධ්‍යස්ථ™, 200% සත්‍ය™ පුවත්, 300% අපක්ෂපාතී™ව ඉදිරිපත් කරන්නේ නැත. එමෙන්ම, එහි කතුවරුන් සුරාවෙන්™ සූදුවෙන්™ තොර, සොර ස්ත්‍රී සේවනය™ යන්න අසාවත් නැති ආගම දහමට™ ලැදි සත්‍යවාදී™ පිරිසක් බවද අපි කියා සිටින්නෙමු. එවන් වටිනා පුවත් ආයතනයකට මරා ගං කබරයාගේ සට්ටබියන්™ වූ […] ...

රැවුල සහ ඡර්ම ඡේදනය | Beard and circumcision

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
මේක කාලෙකට කලින් එළකිරියේ අපේ හිතවතෙක් ලියාපු එකක්. මෙන්න මේ නූලට ප්‍රතිචාරයක් විදියට. මේක මෙච්චර කල් දාන්ඩ අමතක වුණේ කොහොමද කියල රාළට හිතා ගන්ඩ බෑ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කොරන්ඩ වුණා. පින්තූරේ නම් රාළගෙන්. මේ ඇත්තේ මා හට ඔහුගේ ලිපිය කියවා ඇති වූ ප්‍රශ්ණයන්ය…. 1) ඇයි දෙවියන් වහන්සේට මිනිසා ස්වභාවයෙන්ම ලිංගයේ පෙරසම රහිතව නිර්මාණය කරන්න [...] ...

රැවුල සහ ඡර්ම ඡේදනය | Beard and circumcision

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
මේක කාලෙකට කලින් එළකිරියේ අපේ හිතවතෙක් ලියාපු එකක්. මෙන්න මේ නූලට ප්‍රතිචාරයක් විදියට. මේක මෙච්චර කල් දාන්ඩ අමතක වුණේ කොහොමද කියල රාළට හිතා ගන්ඩ බෑ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කොරන්ඩ වුණා. පින්තූරේ නම් රාළගෙන්. මේ ඇත්තේ මා හට ඔහුගේ ලිපිය කියවා ඇති වූ ප්‍රශ්ණයන්ය…. 1) ඇයි දෙවියන් වහන්සේට මිනිසා ස්වභාවයෙන්ම ලිංගයේ පෙරසම රහිතව නිර්මාණය කරන්න […] ...

අන්වර් මනතුංගට ප්‍රශ්න දහයක් | Ten questions for Anwar

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
අපි කාලෙකට කලින් අනවර් අමනතුංගට පුරස්න දහයක් ඉදිරිපත් කොලා. අද වෙනක්ම් අන්වර් ඒවට උත්තර දීල නෑ. ආයෙත් අන්වර්ට මතක් වෙන්ඩ එක්ක පුරස්න දහය අපි ආයෙත් අහනවා. 1. අප මැවුවේ අල්ලා නම්, අල්ලා ගේ ඇරඹුම කුමක්ද? 2. අල්ලා ට පෙර සිදු වුණේ කුමක්ද? 3. අපේ මෙලොව ජීවිතයේ අරමුණ කුමක්ද? 4. අපට පරලොව ජීවිතයක් ඇති බව ඔබ […] ...

අන්වර් මනතුංගට ප්‍රශ්න දහයක් | Ten questions for Anwar

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
අපි කාලෙකට කලින් අනවර් අමනතුංගට පුරස්න දහයක් ඉදිරිපත් කොලා. අද වෙනක්ම් අන්වර් ඒවට උත්තර දීල නෑ. ආයෙත් අන්වර්ට මතක් වෙන්ඩ එක්ක පුරස්න දහය අපි ආයෙත් අහනවා. 1. අප මැවුවේ අල්ලා නම්, අල්ලා ගේ ඇරඹුම කුමක්ද? 2. අල්ලා ට පෙර සිදු වුණේ කුමක්ද? 3. අපේ මෙලොව ජීවිතයේ අරමුණ කුමක්ද? 4. අපට පරලොව ජීවිතයක් ඇති බව ඔබ [...] ...

ගන්ධබ්බ සංකීර්ණය | Gandhabba complex

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
අප මිත්‍රයෙක් ලියාපු එකක්. වැදගත් කියල හිතුණු නිසා දානවා. මිනිහෙක්ගෙ මතවාද ඉබේ පහළ වෙන ඒව නෙවෙයි. ඕන කෙනෙක්ගෙ පසුබිම පොඩ්ඩක් නිරීක්ෂණය කළාම ඒ කෙනෙකාගෙ මතවාද ඇතිවෙලා තියෙන්න හේතුව හොයාගන්න පුලුවන්. ඔය බටහිර රටවලට යන අයට විශේෂයෙන්ම වයසට ගියාම ඇතිවෙන සුලභ තත්වයක්. මට ඔය වගේ අය ඕන තරම් හම්බ වෙලා තියෙනවනෙ. දැන් ඔය අයගේ ළමයි තරුණ [...] ...

ගන්ධබ්බ සංකීර්ණය | Gandhabba complex

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
අප මිත්‍රයෙක් ලියාපු එකක්. වැදගත් කියල හිතුණු නිසා දානවා. මිනිහෙක්ගෙ මතවාද ඉබේ පහළ වෙන ඒව නෙවෙයි. ඕන කෙනෙක්ගෙ පසුබිම පොඩ්ඩක් නිරීක්ෂණය කළාම ඒ කෙනෙකාගෙ මතවාද ඇතිවෙලා තියෙන්න හේතුව හොයාගන්න පුලුවන්. ඔය බටහිර රටවලට යන අයට විශේෂයෙන්ම වයසට ගියාම ඇතිවෙන සුලභ තත්වයක්. මට ඔය වගේ අය ඕන තරම් හම්බ වෙලා තියෙනවනෙ. දැන් ඔය අයගේ ළමයි තරුණ […] ...

එජාප රජයක් තිබියදී වැලිකඩ සිරකරුවන් කැ‍රැල්ලක් ඇති කළොත් ???

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
ආයුධ අතට ගත් විට සිරකරුවන් තවදුරටත් සිරකරුවන් නොව ත්‍රස්තවාදීන්ය. ඒ අනුව වැලිකඩදී ත්‍රස්තවාදීන්ව මරා දැමීම බරපතල වරදක් බව සමහර ෆේස්බුක් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින් පවසා තිබුණි. එජාප රජයක් තිබියදී වැලිකඩ සිරකරුවන් ආයුධ ගබඩාව කඩා කැ‍රැල්ලක් ඇති කළොත් එජාපය කරන්නේ මෙවැන්නක් විය යුතුය. [01]. වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළ සිටින සියලුම ජේලර් වරුන්ටත්, ඒ අවට ආරක්ෂාවට යොදවා සිටි පොලිස් [...] ...

එජාප රජයක් තිබියදී වැලිකඩ සිරකරුවන් කැ‍රැල්ලක් ඇති කළොත් ???

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව
ආයුධ අතට ගත් විට සිරකරුවන් තවදුරටත් සිරකරුවන් නොව ත්‍රස්තවාදීන්ය. ඒ අනුව වැලිකඩදී ත්‍රස්තවාදීන්ව මරා දැමීම බරපතල වරදක් බව සමහර ෆේස්බුක් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින් පවසා තිබුණි. එජාප රජයක් තිබියදී වැලිකඩ සිරකරුවන් ආයුධ ගබඩාව කඩා කැ‍රැල්ලක් ඇති කළොත් එජාපය කරන්නේ මෙවැන්නක් විය යුතුය. [01]. වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළ සිටින සියලුම ජේලර් වරුන්ටත්, ඒ අවට ආරක්ෂාවට යොදවා සිටි පොලිස් […] ...