ආදරය , sex අතර ඔබ හා මම.!

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
I hate love stories!ඔව් ඇත්ත, හැබැයි මම මේ කතා කරන්නෙ මේ නමින් එන චිත්ත්‍රපටය ගැන නම් නෙවෙ.මට කතාකරන්නෙ ඔන "ආදරය" කියාගෙන අපි අපිවම රවට්ට ගන්න පුස් හැගීම ගැන. ඔව් ලස්සන කෙල්ලෙක් දැක්කම ඔන කොල්ලෙක්ට හැගිමක් ඇතිවෙනවා.. සාදාරනයි! ( මම කොල්ලෙක් අන්තයෙ ඉදන් කතා කරන්නම් මොකද මට හරියටම කියන්න බැ කෙල්ලෙක්ට මේ දේ දැනෙන් නෙ කොහමද කියලා )හරි,එ දැනෙන හැගීම අපෙම ...

ආදරය , sex අතර ඔබ හා මම.!

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
I hate love stories!ඔව් ඇත්ත, හැබැයි මම මේ කතා කරන්නෙ මේ නමින් එන චිත්ත්‍රපටය ගැන නම් නෙවෙ.මට කතාකරන්නෙ ඔන "ආදරය" කියාගෙන අපි අපිවම රවට්ට ගන්න පුස් හැගීම ගැන. ඔව් ලස්සන කෙල්ලෙක් දැක්කම ඔන කොල්ලෙක්ට හැගිමක් ඇතිවෙනවා.. සාදාරනයි! ( මම කොල්ලෙක් අන්තයෙ ඉදන් කතා කරන්නම් මොකද මට හරියටම කියන්න බැ කෙල්ලෙක්ට මේ දේ දැනෙන් නෙ කොහමද කියලා )හරි,එ දැනෙන හැගීම අපෙම ...

නො එන ගමනක් යන්නට..

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
කාලෙකට පස්සෙ ලියන්න ඔන කියල හිතුනෙ ගොඩක් කාලෙකින් නොලිව්ව නිසාම නෙවෙ..ආයෙ කවදාවත් ලියන්න වෙයි කියල නොහිතෙන නිසා.ඔව් ලොකු දවසක් ලග එනවා.. කඩයිමක්...සමත් වුනොත් ආයෙත් නො එන්නම මේ රට අත හැරල යන්න හිත හදාගේයි ඉවරයි..එකමත් එක කාලෙකනම් අත හැරල දාන්න බැරි තරම් බැදීම් ජිවිතෙ තීබුනා තමා..එත්...එ කිසිම බැදිමක් සදාකාලික නොවන බව තෙරිලා .. ජිවිතෙ මගෙමයි කියලා මටම අයිති කරගන්න හදපු ගොඩක් ...

නො එන ගමනක් යන්නට..

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
කාලෙකට පස්සෙ ලියන්න ඔන කියල හිතුනෙ ගොඩක් කාලෙකින් නොලිව්ව නිසාම නෙවෙ..ආයෙ කවදාවත් ලියන්න වෙයි කියල නොහිතෙන නිසා.ඔව් ලොකු දවසක් ලග එනවා.. කඩයිමක්...සමත් වුනොත් ආයෙත් නො එන්නම මේ රට අත හැරල යන්න හිත හදාගේයි ඉවරයි..එකමත් එක කාලෙකනම් අත හැරල දාන්න බැරි තරම් බැදීම් ජිවිතෙ තීබුනා තමා..එත්...එ කිසිම බැදිමක් සදාකාලික නොවන බව තෙරිලා .. ජිවිතෙ මගෙමයි කියලා මටම අයිති කරගන්න හදපු ගොඩක් ...

නොවිදු ජිවිතය

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
අවුරුදු විසි එකක්... ඔව් අවුරුදු විසි එකක් ජිවිතයෙන් ගෙවිලා ගිහින්.හිතා ගන්නත් බැ කාලය ගත වුන හැටි.. අද මම ජිවිතයෙ තවත් එක වැදගත් තීරනයක් ගන්න තැනකට ඇවිත්..එ මගෙ දෙවෙනි රැකියාව ගැන.. මම එක අත හැරල යන්න තිරනය කලා..ඇයි?මුලින්ම මම මෙතනට එද්දි ඇත්තටම මම ආවෙ ගොඩක් සතූටින්.. හොද රස්සාවක් ලැබුනා කියන අදහසින්.. මම කියන්නෙ නැ එ අදහස වැරදි කියලා..,මම තාමත් මට ලැබුන ...

නොවිදු ජිවිතය

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
අවුරුදු විසි එකක්... ඔව් අවුරුදු විසි එකක් ජිවිතයෙන් ගෙවිලා ගිහින්.හිතා ගන්නත් බැ කාලය ගත වුන හැටි.. අද මම ජිවිතයෙ තවත් එක වැදගත් තීරනයක් ගන්න තැනකට ඇවිත්..එ මගෙ දෙවෙනි රැකියාව ගැන.. මම එක අත හැරල යන්න තිරනය කලා..ඇයි?මුලින්ම මම මෙතනට එද්දි ඇත්තටම මම ආවෙ ගොඩක් සතූටින්.. හොද රස්සාවක් ලැබුනා කියන අදහසින්.. මම කියන්නෙ නැ එ අදහස වැරදි කියලා..,මම තාමත් මට ලැබුන ...

ගුගල් + ඇත්තටම වෙනසක් කලාද?

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
Google + !මේ දවස් වල හැමොගෙම කටෙ ‍රැදිලා තියෙන වචනයක්..මුනු පොතෙ බැලුවත්..‍ටුවිටරෙ බැලුවත් මේ නමම තමා දකින්න තියෙන්නෙ.මේ වෙලාවෙනම් ගුගල් + කියන්නෙ මොකක්ද කියල තෙරුම් කරන්න දෙයක් නෑ නෙ මොකද මෙ වෙද්දි හැමොම මේ ගැන දන්නවා.. හැබැයි මේ ලිපියෙ තෙරුම ගුගල් + හදුන්වා දීම නෙවෙ.. අපි දැනට පාවිච්ච් කරන social sharing network වලට වඩා ගුගල් + වල වෙනසක් තියෙනව..දැනට පාව්ච්ච් ...

ගුගල් + ඇත්තටම වෙනසක් කලාද?

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
Google + !මේ දවස් වල හැමොගෙම කටෙ ‍රැදිලා තියෙන වචනයක්..මුනු පොතෙ බැලුවත්..‍ටුවිටරෙ බැලුවත් මේ නමම තමා දකින්න තියෙන්නෙ.මේ වෙලාවෙනම් ගුගල් + කියන්නෙ මොකක්ද කියල තෙරුම් කරන්න දෙයක් නෑ නෙ මොකද මෙ වෙද්දි හැමොම මේ ගැන දන්නවා.. හැබැයි මේ ලිපියෙ තෙරුම ගුගල් + හදුන්වා දීම නෙවෙ.. අපි දැනට පාවිච්ච් කරන  social sharing network වලට වඩා ගුගල් + වල වෙනසක් තියෙනව..දැනට පාව්ච්ච් ...

‍ටුවිටරෙ සහ ලාන්කීය වෙළද නාම..

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
ඊයෙ රත්තිරියාමෙ සිද්ද වුන සිද්දියක් අලලා තමා මේ ලිපිය ලියනන් හිතුනෙ. ඇත්තටම ලියනනද නැද්ද කියලත් කිහිප සැරයක් ම කලපනා කලා මොකද සමහර විට මෙකෙන් සමහරෙක් ගෙ හිත වුනත් රිදෙන්න බැරි කමක් නැති නිසා..එත් ඉතින් මෙකෙන් කියන්නෙ මගෙ අදහස විතරක් නිසා කමක් නැ කියල හිතෙනවා.. දැන් දැන් ලන්කාවෙ වෙලද නාම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල Marketing කියන දෙට යොමු වෙමින් පවතිනවා, ...

‍ටුවිටරෙ සහ ලාන්කීය වෙළද නාම..

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
ඊයෙ රත්තිරියාමෙ සිද්ද වුන සිද්දියක් අලලා තමා මේ ලිපිය ලියනන් හිතුනෙ. ඇත්තටම ලියනනද නැද්ද කියලත් කිහිප සැරයක් ම කලපනා කලා මොකද සමහර විට මෙකෙන් සමහරෙක් ගෙ හිත වුනත් රිදෙන්න බැරි කමක් නැති නිසා..එත් ඉතින් මෙකෙන් කියන්නෙ මගෙ අදහස විතරක් නිසා කමක් නැ කියල හිතෙනවා..   දැන් දැන් ලන්කාවෙ වෙලද නාම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල Marketing කියන දෙට යොමු වෙමින් ...

අපිට ඇති..ඇයට නැති

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
මම ජිවිතෙ මෙ වෙනකම් කරපු දෙයක් තමා මට නැති, නැතිවුන දෙවල් ගැන හිත හිතා දුක් වුන එක.. එත් මෙ ලගකදි මට හම්බුන එක ගැනු ලමයෙක් නිසා මන් ඒ කරපු වැඩෙ කොච්චරනම් මොඩ වැඩක් ද කියල එක මට තෙරුම් ගියා.. මෙ කතාවට මුලික වෙන ගැනු ලමයා මට ඇත්තටමනම් හම්බෙලා නැ..කිසිම දවසක හමුවෙන එකකුත් නැ..සමහර විට....මන් මෙ ලමයවත් අදුන ගත්තෙ එක්තරා ආකරයක ...

අපිට ඇති..ඇයට නැති

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
මම ජිවිතෙ මෙ වෙනකම් කරපු දෙයක් තමා මට නැති, නැතිවුන දෙවල් ගැන හිත හිතා දුක් වුන එක.. එත් මෙ ලගකදි මට හම්බුන එක ගැනු ලමයෙක් නිසා මන් ඒ කරපු වැඩෙ කොච්චරනම් මොඩ වැඩක් ද කියල එක මට තෙරුම් ගියා.. මෙ කතාවට මුලික වෙන ගැනු ලමයා මට ඇත්තටමනම් හම්බෙලා නැ..කිසිම දවසක හමුවෙන එකකුත් නැ..සමහර විට....මන් මෙ ලමයවත් අදුන ගත්තෙ එක්තරා ආකරයක ...

හීන...

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
හීන...මන් මෙ කතා කරන්න යන්නෙ නම් ‍රැට දකින හීන ගැන නම් නෙවෙ. ජිවිතෙ ජිවත් කරන්න ..ජිවත් වෙන්න අපිට තියෙන බලාපොරොත්තු,හීන ගැන.ජිවිතෙ එක එක කාල වලදි අපි එක එක හීන දකිනවා.. එත් මම හිතෙන්නෙ ඊ හින වලින් ජිවිතෙට ලොකුම බලපැමක් කරනන් පුලුවන් අවුරුදු 15-20 අතර කාලෙ අපෙ හිතෙ ඇති වෙන බලාපොරොත්තු හීන වලට තමා..මොකද ජිවිතෙ ඉස්සරහට අපි කරන දෙවල් තිරනය වෙන්නෙ ...

හීන...

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
හීන...මන් මෙ කතා කරන්න යන්නෙ නම් ‍රැට දකින හීන ගැන නම් නෙවෙ. ජිවිතෙ ජිවත් කරන්න ..ජිවත් වෙන්න අපිට තියෙන බලාපොරොත්තු,හීන ගැන.ජිවිතෙ එක එක කාල වලදි අපි එක එක හීන දකිනවා.. එත් මම හිතෙන්නෙ ඊ හින වලින් ජිවිතෙට ලොකුම බලපැමක් කරනන් පුලුවන් අවුරුදු 15-20 අතර කාලෙ අපෙ හිතෙ ඇති වෙන බලාපොරොත්තු හීන වලට තමා..මොකද ජිවිතෙ ඉස්සරහට අපි කරන දෙවල් තිරනය වෙන්නෙ ...

Who wil cry when i die ?

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
යාලුවෙක් ගෙ බ්ලොග් එකක තිබුන ලිපියක් දැකලා මටත් හිතුනා මේ මාතෘකාව ගැන මට හිතෙන දෙ ලියන්න.. මරනය හැමොටම පොදු දෙයක්.. අපි රජ කෙනෙක් වුනත්, හිගන්නෙක් වුනත් අවසානයෙ අපිට නවතින්න වෙන්නෙ මරනයෙන් තමා..හරි මාතෘකාවට.. මම මැරුන දවසට ඇත්තටම කදුලක් වැටෙන්න තරම් හිතෙ මන් ගැන ලෙන්ගතුකමක් තියෙනෙ මිනිස්සු මේ ලොකෙ ඉන්නවද? මගෙ දෙමාපියොනම් අඩාවි මොකද තම්න්ගෙ දරුවෙක් නැති වුනාම දෙමාපියන්ගෙ හිතට දැනෙන ...

Who wil cry when i die ?

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
යාලුවෙක් ගෙ බ්ලොග් එකක තිබුන ලිපියක් දැකලා මටත් හිතුනා මේ මාතෘකාව ගැන මට හිතෙන දෙ ලියන්න.. මරනය හැමොටම පොදු දෙයක්.. අපි රජ කෙනෙක් වුනත්, හිගන්නෙක් වුනත් අවසානයෙ අපිට නවතින්න වෙන්නෙ මරනයෙන් තමා..හරි මාතෘකාවට..   මම මැරුන දවසට ඇත්තටම කදුලක් වැටෙන්න තරම් හිතෙ මන් ගැන ලෙන්ගතුකමක් තියෙනෙ මිනිස්සු මේ ලොකෙ ඉන්නවද? මගෙ දෙමාපියොනම් අඩාවි මොකද තම්න්ගෙ දරුවෙක් නැති වුනාම දෙමාපියන්ගෙ හිතට ...

අක්කණ්ඩිය නුබ වෙනුවෙන්..

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
ලස්ස්නන පවුලක්..ජිවිතෙ පටන් ගත්තු කාලෙ ඉදලම හැම කෙනෙක් ගෙම හිතෙ තියෙන අහින්සක බලාපොරොත්තුවක්.. ඒත් මේ ජිවිතේ හැමොටම සුරන්ගනා කතා වල වගෙ ලස්ස්න පවුලක්.. එ අහින්සක සෙනහසක් ලැබෙන්නෙ නැ....මම මේ ලියන්න යන්නෙ මගෙ අක්කා ගැන..ඔව්...මට එක කුසින් උපන්න අක්ක කෙනෙක් හිටියෙ නැ..හැබැයි මුලු ජිවිත කාලෙම මම ආසවෙන් හිටපු කෙනෙක් තමා ලොකු සහොදරියෙක් ...ජිවිතෙ තිරනයක් ගන්න බැරි වුනාම.. හිතෙ තියෙන දුක තනියම ...

අක්කණ්ඩිය නුබ වෙනුවෙන්..

නිසල් ගේ සිතුවිලි..
ලස්ස්නන පවුලක්..ජිවිතෙ පටන් ගත්තු කාලෙ ඉදලම හැම කෙනෙක් ගෙම හිතෙ තියෙන අහින්සක බලාපොරොත්තුවක්.. ඒත් මේ ජිවිතේ හැමොටම සුරන්ගනා කතා වල වගෙ ලස්ස්න පවුලක්.. එ අහින්සක සෙනහසක් ලැබෙන්නෙ නැ....මම මේ ලියන්න යන්නෙ මගෙ අක්කා ගැන..ඔව්...මට එක කුසින් උපන්න අක්ක කෙනෙක් හිටියෙ නැ..හැබැයි මුලු ජිවිත කාලෙම මම ආසවෙන් හිටපු කෙනෙක් තමා ලොකු සහොදරියෙක් ...ජිවිතෙ තිරනයක් ගන්න බැරි වුනාම.. හිතෙ තියෙන දුක තනියම ...