තෙවසරක් ගත වීය පොත් සල්පිලට මා ඔබ කැටුව විත්මමත් එහි ඇත පොතුත් යළි ඇත නමුත් නුඹ නැත මා පසින්කිමිද බැලුවෙමි පුරුදු මුහුණක් හමුවෙනා තුරු පොත් මැදින්පොතක පිටු මැද අතරමං විමි නුඹ ලියා ගිය කවක මම් ...

එදා හුන්මෙදා නැතිඇගේ රුවමොට ද යළිබදා ගෙනසිතෙන් හරිවිඳවන්නෙකිමෙයි සකිදනී නම්නුඹේ ගතිසැලූ කඳුළැල්නෙතිනිහදක් ඇතිනම් ඈටදුවන් එයිනෙත් බරිනිඅරුත් සුන්නිරුත්තරපෙමින් ඇගෙමිදෙන් යළිසොවින් තොරසිරින් බරපෙම් කවක් ලියන් සකි ...

හැමෝම ඔල්වරසන් දෙනහැමදාම දිනනපුරුදුකාර වීරයාට වඩාපෙළක් වෙලාවට හැමෝම රවන කවදත් පැරදෙන උඩු රැවුල් දුෂ්ටයාටත්සුන්දර හදවතක් තියේවිබැලුවොත් අතීතයේඑළාරටත් දුටුගැමුණුවන්බුහුමන් දැක්කුව බව,පැහැරන් ගියත්සීතාව රාවණ රැක්ක බව! ...

දොරට වැඩුම දැන හුනිම් කුරුල්ලෙකු දොරට වඩිනා වගක් නැගූවෙමි පියෙන් පිය දෙසට ඇසෙනා හඬක් නිදහසේ තුරු වදුලෙ තටු සලන කුරුල්ලෙක් නුඹ කියා දැන ගතිමි පිළිසඳර හැඬිල්ලක්ගහින් ගහ මාරු වී එබී බැලුවෙමි මමත් දොරට වැඩි කුරුල්ලා කව්ද කියලා යළිත් මා දන්න මා සිතූ කුරුළු පෝතක තවත් සිය දෙනෙක් මැද සලයි තටු විදා තුටින් සිත්වට පිටේ කිචි බිචියෙ නුඹ උන්නෙ ගුලි වෙලා පැසසුමෙන් සොම්නස් ...

කරනට හැකි නම් දියකරකීමට සිර කර හුන් සැමමුසු කර ගෙව් දුක් කඳුලටහැකි වූවොත් නුඹ හමුවටසිරගත කර ගෙව් දුක් කඳපසුවෙමි තනිකඩ දිවියකඅඳුරුයි එපිටින් ලෝකයබලනා කල කවුළුන් හැරගෙන දෙයි පෙරදා මතකයදකිනා පෙර මං අප ගියහැරදා ගිය ඒ මාවතයළි නොබලමි කිසිදා මමසරනට අත් වැල් බැඳගෙනපවනට මුසු කර පෙම් සුවයන්නට යන නුඹ දැක දැකනගිනෙමි මත්තට පෝරුව ...

කොපුල් පිරිමැද ලවන් සිඹිනටපසක් කරනට බැඳුම සදහටයහන් කෙළවර සැතපි පා යුගරැඟුම් දේ රොන් උරණ කල මලතබා සවනත තිසර අභියසබලා රත් මුව දෙස ද පොපියනනිවා දමනට නුරා ගිණි හිසතලනු යුතුමද බඹර කෙමියෙනකලත් වියමන කොනක සිට හිඳනැතත් ඇඟලූ සේද පෙරමෙනවියූ ගෙත්තම් ලිහන දිනයටපමා වේවි ද කියනු මැන මට ...

වසකට පෙර අප වෙන් වූ මේ දිනමතකද නුඹ හට කිසිවිටෙකත්සයනේ වැතිරී කඳුළු සැලූ මාසනසනු නුඹෙ නොම වීය තැතක්වැටහුනි වරදක් සිදුවී ඇති බවදුකක සෙයක් නොතිබූ නුඹගේයන්නට කාලය එළඹී ඇති බවවටහා ගත්තෙමි නෙතු තෙමමින්කීවත් මුස'බස් හැර යන්නට පෙරසනසනු වස් මා වෙන් කරමින්දුක් වූවේ නැත නොමනා කම් දැනවෙනකෙකු සනසන බැව් දැනුනේවසක් ගෙවී ඇත බසක් දොඩා නැතබොහෝ දිනක් අප ඉන් මත්තේසිතක් තැලී ඇත ගතත් ...

මලක් වී සිටි මෙ මා නුඹ හටපරව ගොස් ඇත නොගිලිහී තවදියක් ලැබුන ද යලිත් නැගුමටමිලින වූ මල් යලි පිපේවි ද?දොසක් නෑ තව තවත් කියුමටබසක් නෑ තව වැකුනෙ මා කනපසක් කරනට දුරස් වූ බවවසක් ගෙවුන ද නොවේ වැටහුමයදම් ලා ඇත මෙ මා හද වටහුදෙකලා වූ ලොවක තද කරරුවක් නැත තව තවත් මැවුමටනුඹ ම පමණකි ඉතුරු පැතුමට ...

ජීවිතය,නුඹ නැතිවතනිකඩව ඉකි බිඳියිනිරතුරුව ජීවිතය...ජීවිතය,නුඹෙ සුවඳනොදැනීමවියකිලාබිම වැටෙයිජීවිතය...ජීවිතය,නුඹෙ පහසගත පුරානොගැවසීනිදි වදිනජීවිතය...ජීවිතය,නුඹෙ වදන්සවන වෙතනොවැකී මබිහිරි වූජීවිතය...ජීවිතය,මගෙන් තොරඅන් පහසනුඹ විඳිනමා පෙළනජීවිතය...ජීවිතය,ඉහල ගෙනපහල ලනහුස්ම පොදනුඹට පිදුජීවිතය... ...

සිහිනෙන් මා නුඹ දකින තුරානෙතගට කඳුලැල් නැගෙන තුරාසිතනෙමි නුඹ ගැන රැයක් පුරායලි'විත් සංසිඳුවතැ'යි නුරායදමින් බැඳි මා නුඹේ පෙමින්දුරකට පියඹා ගියෙ-කෙලෙසින්කෙදිනක හෝ පැමිනෙ'තැයි සිතින්කඳුලැල් දාරා සැලෙයි නිතින්නුඹෙ රුව බස සිහිවෙනා තුරානුඹෙ උණුහුම් නොලැබනා තුරාවෙනකෙකු හට සිත යනෙන තුරානුඹ සොයනෙමි මා දසත පුරාකීව ද සොයනට අන් අයෙකුන්නුඹ අමතක කර කල් ගෙවුමන්නැත නුඹ වන් මේ ලොව අනෙකුන්නුඹ ම පතමි යන තුරු සසරින් ...

ආදරය,මට නොලැබෙන ම දෙයදැනෙන්නට නම්එක ම අයෙකුගෙන් ම මාබලාපොරොත්තු වන දෙයදැක්මට රුචි එක ම රුවලං ව හිඳ දුරස් වූව දවැපිරූ ආදර බීජයන්ඵල දරන කල්හි, සුන් වූ කෙතෙහි,තවමත් නුඹ නමින් පූදිනආදර ඵල නෙලමි මමඅස්වද්දනු වස් නුඹ සමග නැවතත්තනි වී සිටිමි එ'කෙතෙහිමා නොලබන ආදරයනුඹෙන් ලැබුමටමා... ...

යොමා හුන් නෙතු දසත ඉඳ ඉඳයොමු වුනිය එක් නෙතක් ඔබ වෙතසිතුම් අසපුවෙ තනිව හුන් මමහුදෙකලා විමි යලිත් ඒ තුලනැතත් එක් වන අදිටනක් මටනැවත නුඹ හා නොදැක ඉදිරියනමුත් හිත තුල සැඟව හුන් හැමදෝර යයි සැණ දුරස් වන විටයදම් අප'තර තිබූ සවි බැඳ බිඳුනි ඔබෙ හිත් එකළු වූ කලදුටුව විට පෙම් ලොවක් ඔබ වටබිහි කරන මලවියෙකු සැබැවිනමවනු හැකි වෙද රටා තුන්පත්අසනු රිසි ...

"හන්තාන කදු වැටිය එදා වාගෙයි අදත්"සියොලඟම කිළිපොලනහැඟුම් දෙන මේ ගීය,ඇසෙන හැම විටකදිමසිහි නැගෙයි අතීතයෙහන්තාන අහියසදිඇරඹි ඒ පෙම් ගීයකොළඹ දී දෙකඩ වීදුන් වියෝ දුක් ගඟුලනොකඩවා ගිලිහෙනාකඳුලු බිඳු තර කරයිතල තලා හඳුන් පොත ...

වැස්ස හැමදම සොයයි මොනවද පොළව මතුපිට හෙමින් හාරානින්ද නොමැතිව රෑට පුර හඳ සොයයි අඳුරේ යමක් පීරාහදේ මුල්ලක සැඟව ඇති ඔබෙ මතක සටහන් ඇත සිසාරාසොයම් නුඹ මම කිමිද ඒ තුල නගින සෝ ගිණි හද විදාරා ...

නෙතින් නෙත අප ගැටුන දින දැනි හැඟුම් අද ඇත ඉහිරිලාසුසුම් හෙලමින් කඳුළු දෙකොපුල් මතින් පැන යයි බේරිලාසිතේ සිර ගත කර තිබෙන කවි එකින් එක ගෙන තෝරලාඇමිණුවත් කව් දමක් ඔබ හට අනේ අපි අද වෙන් වෙලා ...

නුඹෙ කොපුල් සිඹ ගන්න අවදි විමි සිය වරක්හිරු එළිය මියැදෙද්දි නුඹ ගියා මහ දුරක්කලු පාට අහසකට මොකට දුන්නද සදක්ඒ අහසෙ තරුවක්ව ඉන්න නැති නම් ඉඩක්

හැමදේම එපා වුන ලෝකෙකඅද මම් ජීවත් වෙනවා තනියමගොඩ නගන්න අනාගතයක් නැතත්කඩා වැටි බලාපොරොත්තු පොදි ගණන්එකින් එක දිග ඇර ඇර, මම මටමදුක් දෙන ගමන් අතීතය අමතක කරන්නකඳුලු බිංදු හලනවා හැමදාමඒවායෙන් තෙත් වෙන බිමේඅනාගතයට යන පාර කපන්නට ...

ඔබඅද නිහඬයිසැප දුක විමසූ ඔය මුවින්අද වෙනකෙකු සිප ගද්දීමමනිහඬව මඔබ සිපගත් මගෙ මුවින්කඳුලැල් රස විඳිමිතනිවමසිව් මසක් මුළුල්ලේනැතතවමත් අමතකඔය සිනහව ඔය කටහඬදෝංකාර දේතෙපුල් වදන්අදටත් සිහිනෙන්රෑට ...

Previous Page