යොමා හුන් නෙතු දසත ඉඳ ඉඳයොමු වුනිය එක් නෙතක් ඔබ වෙතසිතුම් අසපුවෙ තනිව හුන් මමහුදෙකලා විමි යලිත් ඒ තුලනැතත් එක් වන අදිටනක් මටනැවත නුඹ හා නොදැක ඉදිරියනමුත් හිත තුල සැඟව හුන් හැමදෝර යයි සැණ දුරස් වන විටයදම් අප'තර තිබූ සවි බැඳ බිඳුනි ඔබෙ හිත් එකළු වූ කලදුටුව විට පෙම් ලොවක් ඔබ වටබිහි කරන මලවියෙකු සැබැවිනමවනු හැකි වෙද රටා තුන්පත්අසනු රිසි ...

"හන්තාන කදු වැටිය එදා වාගෙයි අදත්"සියොලඟම කිළිපොලනහැඟුම් දෙන මේ ගීය,ඇසෙන හැම විටකදිමසිහි නැගෙයි අතීතයෙහන්තාන අහියසදිඇරඹි ඒ පෙම් ගීයකොළඹ දී දෙකඩ වීදුන් වියෝ දුක් ගඟුලනොකඩවා ගිලිහෙනාකඳුලු බිඳු තර කරයිතල තලා හඳුන් පොත ...

වැස්ස හැමදම සොයයි මොනවද පොළව මතුපිට හෙමින් හාරානින්ද නොමැතිව රෑට පුර හඳ සොයයි අඳුරේ යමක් පීරාහදේ මුල්ලක සැඟව ඇති ඔබෙ මතක සටහන් ඇත සිසාරාසොයම් නුඹ මම කිමිද ඒ තුල නගින සෝ ගිණි හද විදාරා ...

නෙතින් නෙත අප ගැටුන දින දැනි හැඟුම් අද ඇත ඉහිරිලාසුසුම් හෙලමින් කඳුළු දෙකොපුල් මතින් පැන යයි බේරිලාසිතේ සිර ගත කර තිබෙන කවි එකින් එක ගෙන තෝරලාඇමිණුවත් කව් දමක් ඔබ හට අනේ අපි අද වෙන් වෙලා ...

නුඹෙ කොපුල් සිඹ ගන්න අවදි විමි සිය වරක්හිරු එළිය මියැදෙද්දි නුඹ ගියා මහ දුරක්කලු පාට අහසකට මොකට දුන්නද සදක්ඒ අහසෙ තරුවක්ව ඉන්න නැති නම් ඉඩක්

හැමදේම එපා වුන ලෝකෙකඅද මම් ජීවත් වෙනවා තනියමගොඩ නගන්න අනාගතයක් නැතත්කඩා වැටි බලාපොරොත්තු පොදි ගණන්එකින් එක දිග ඇර ඇර, මම මටමදුක් දෙන ගමන් අතීතය අමතක කරන්නකඳුලු බිංදු හලනවා හැමදාමඒවායෙන් තෙත් වෙන බිමේඅනාගතයට යන පාර කපන්නට ...

ඔබඅද නිහඬයිසැප දුක විමසූ ඔය මුවින්අද වෙනකෙකු සිප ගද්දීමමනිහඬව මඔබ සිපගත් මගෙ මුවින්කඳුලැල් රස විඳිමිතනිවමසිව් මසක් මුළුල්ලේනැතතවමත් අමතකඔය සිනහව ඔය කටහඬදෝංකාර දේතෙපුල් වදන්අදටත් සිහිනෙන්රෑට ...

වසා කවුළුන් තිබූ අප'තරනසා දැකුමට තිබූ පරතරතලා මා සිත තිබූ ඔබ වෙතකලා පිට'කෙකු පෙළා මා හදවැසූ මා නෙත් ඔබෙන් වෙන් කරසදා බැමි පිට බැමි ම අප'තරකලා නෙද ඔබ තුටින් සිතු සැමනුඹෙන් වෙන් කර මාව සදහටදුරින් වසනට කලත් වෑයමලඟින් හිඳිනට සිතයි මා හටනොදත් කල ඔබ සිටින තැන අදසිතින් හමුවෙමි අදත් මම ඔබතුරුල් වන්නට නුඹේ දෑතටසිතින් හැකි නම් පියවි ලෙස මටනුඹේ ළමැදේ ...

කිව මැන ඔබ හට ආලේකරනෙම්දෝ කියා...හද නුඹ කියනුද ආලේකරනෙම්ද කියා...ඔබ හට මා කියනෙම් මෙලෙසේහද තුල බැඳි සුවිසල් ප්‍රේමේදමනු නොහැක සදා...එනමුත් හද විමසයි ආයේමුණ ගැසුමට සිත් දේ විගසේනුඹෙන් අසමි මෙදා...කිව මැන ඔබ හට ආලේ...මෙසේ පෙර දිනේ - නොම වීය පැතුමන් සිතේ...නොවූයේ සිතුම් - හමු වන්න කිසිවකු මෙසේ...පැටලුම් හැර පවසන්පෙම් කරම්දෝ කියාදෑසින් බලා මට පවසන්පෙම් කරම්දෝ කියාමා සිත රැඳි සිහිනයන් - එහි ...

තනි වූ මා හට පිළිසරණක්නැති වූ දා මා හට නැවතත්සැලුවා වූ කඳුලැල් දහසක්නැති වූ දා සිට නුඹ නැවතත්කල පෙම් මදි බව නොම දනිතත්රැක්කේ ඔබ මා මෙන් දෙනෙතත්සිටියේ රැඳෙමින් ඔබ අසලත්විටින් විටේ කඳුලැල් සැලුවත්වෙන් වන බව මා නැත සිතුවේමිමිණුවමුත් ඔබ නිති මුවිනේවාවනු හැකි වෙද මින් මතුවේඔබ ලඟ නැති බව මා දිවියේවිටින් විටේ දැවුනත් ගින්නෙන්ඔබෙ නොරිසුම් හැසිරුම් දැකුමෙන්මින් මත්තට දැවෙනෙමි නිතොරින්මියෙනා තුරු ...

මා තෙවන ඇස සිහින දකිමින ලංව සිටුමටඅතින් ගෙන සියොලඟෙහි තැබුමටඅවට සිරි අසිරිය ම නැගුමටසිතුවමක වස් සියක් රැකුමටඅඳුර දුරලා වර්ණ මුසුව දකාළ වර්ණෙන් පදම් වූ බඳඅත්ල යුගලෙන් ස්පර්ශ කෙරුවදතරහ නෑ නෙත් කළඹ ම'සමගනෙතට වැකෙනා ඒ සියුම් රුවඇඟිලි තුඩකින් සිතුවමක් කරසඟව දිලෙනා පතක මැනවිනරුකුල් දේ මා තෙවන ඇස මට ...

ඔබ ගත කළ අතීතයසිහි කරනුයේ මටමා නුඹ ලඟ නොසිටිමාගේ අවාසනාවයනුඹ යහන්ගත වූඅයෙක් අයෙක් පාසාමාගේ හදත් සිතත්හෙමි හෙමින් පැලි පැලීලේ ගලා යනු කිම?මාගේ අවාසනාවයඒ රුදුරු අතීතයනුඹේ දඩබ්බරකමින්ගත වූ සැටි සිහිවෙත් මමා අද ද බෝ තනි වේයකඳුළු සලනෙමි තනිවනුඹ සිහි කරමිනඑනමුදු ඔබ මාගේයනැවත නැවතත් මාගේයකලකට පසුවමාගේම ප්‍රේමය වීහමාරය දැන් මා හදේමා ප්‍රියාවිය ඔබම වේ අදදිවිය සරසන ලෝකයයි නුඹඅතීතය සිත රිදවුවත්වරින් වර මා ...

තරහ නොමගන් මා ප්‍රියාවියඉවස සිටුමට නොහැක මේ දුකනො ආ පමණට දිනක් හමුවටනොවන් කිසිලෙස දුකක් අද දිනදිටිමි ඔබ මුව බොහෝ දිනයක්සිහි කරන් ගත කරන් මෙදිනත්නැති බවක් අඩුවක් ද නොසිතන්ආදරෙයි මම දුරින් සිටියත්නොදුටු අද දින අතීතෙට යයිලැබෙන දින ගැන සිතින් විමසයිනුඹේ ළඟටම වෙලා සිටුමයිමගේ සැම දින පැතුම එයමයි ...

සුසුමකට එහා නොගියඒ කෙටි හමුවමතකයේ සිතුවම් කළේඑදා ගත කළමිහිරි හමුවය...මුව මඬලේ දිදිලූඒ මිණි කැට යුගමවෙත යොමු වූ විගසින්ගිගිරුවේය මා හදදැවුනේය මා සිතලංව සිටිනටනොහැකි වන බැව්දැනෙත දැනෙත මහඬාලූයේ සිත ම පමණකි,නුඹට යොමු වූදෙනෙත නොම...දෙපා යුග මත වේදනා දෙනමිදුණු හිම මතඇවිද යන ලෙසනුඹත් හිම තට්ටුවක් විලසින්සිටී දිය නොම දී නිතින්... ...

දුරින් සිටියද ලඟින් සිටි ඔබලඟින් සිටියද දුරස් වී ඇතආදරේ නම් කිසිත් අඩු නැතදකින්නට නිති වරම් නැත අදවෙර දරා ඔබ ගෙවන දින අදසිතැවුලෙන් පසු වේය අප හදහමු වෙලා ලං වෙලා ඉඳුමටකාලයක් නැති තරම් අප හටනැත කිසිත් වරදක් නුඹේ අතසිදුවුවෙන් බෝ දුරස් වන්නටආදරේ බව දනී ඔබ මටඑයම ඇති ඉදිරිය ගෙවන්නටගෙවුනු සැටි මට තාම මතකයපොහෝ දා රෑ නුඹේ වත ඔයපොහොය සඳටත් වඩා හැඩ ...

I can't stop tears coming to my eyesThey really mean 'the missing someone'I just wanted to leave it but I cannot do itBecause that missing someone is youI miss the days I cuddled with you those days I talked to you in the night the days you were seeing me while workingand the days I tortured you with my spellsand ...

Previous Page