වසකට පෙර අප වෙන් වූ මේ දිනමතකද නුඹ හට කිසිවිටෙකත්සයනේ වැතිරී කඳුළු සැලූ මාසනසනු නුඹෙ නොම වීය තැතක්වැටහුනි වරදක් සිදුවී ඇති බවදුකක සෙයක් නොතිබූ නුඹගේයන්නට කාලය එළඹී ඇති බවවටහා ගත්තෙමි නෙතු තෙමමින්කීවත් මුස'බස් හැර යන්නට පෙරසනසනු වස් මා වෙන් කරමින්දුක් වූවේ නැත නොමනා කම් දැනවෙනකෙකු සනසන බැව් දැනුනේවසක් ගෙවී ඇත බසක් දොඩා නැතබොහෝ දිනක් අප ඉන් මත්තේසිතක් තැලී ඇත ගතත් ...

මලක් වී සිටි මෙ මා නුඹ හටපරව ගොස් ඇත නොගිලිහී තවදියක් ලැබුන ද යලිත් නැගුමටමිලින වූ මල් යලි පිපේවි ද?දොසක් නෑ තව තවත් කියුමටබසක් නෑ තව වැකුනෙ මා කනපසක් කරනට දුරස් වූ බවවසක් ගෙවුන ද නොවේ වැටහුමයදම් ලා ඇත මෙ මා හද වටහුදෙකලා වූ ලොවක තද කරරුවක් නැත තව තවත් මැවුමටනුඹ ම පමණකි ඉතුරු පැතුමට ...

ජීවිතය,නුඹ නැතිවතනිකඩව ඉකි බිඳියිනිරතුරුව ජීවිතය...ජීවිතය,නුඹෙ සුවඳනොදැනීමවියකිලාබිම වැටෙයිජීවිතය...ජීවිතය,නුඹෙ පහසගත පුරානොගැවසීනිදි වදිනජීවිතය...ජීවිතය,නුඹෙ වදන්සවන වෙතනොවැකී මබිහිරි වූජීවිතය...ජීවිතය,මගෙන් තොරඅන් පහසනුඹ විඳිනමා පෙළනජීවිතය...ජීවිතය,ඉහල ගෙනපහල ලනහුස්ම පොදනුඹට පිදුජීවිතය... ...

සිහිනෙන් මා නුඹ දකින තුරානෙතගට කඳුලැල් නැගෙන තුරාසිතනෙමි නුඹ ගැන රැයක් පුරායලි'විත් සංසිඳුවතැ'යි නුරායදමින් බැඳි මා නුඹේ පෙමින්දුරකට පියඹා ගියෙ-කෙලෙසින්කෙදිනක හෝ පැමිනෙ'තැයි සිතින්කඳුලැල් දාරා සැලෙයි නිතින්නුඹෙ රුව බස සිහිවෙනා තුරානුඹෙ උණුහුම් නොලැබනා තුරාවෙනකෙකු හට සිත යනෙන තුරානුඹ සොයනෙමි මා දසත පුරාකීව ද සොයනට අන් අයෙකුන්නුඹ අමතක කර කල් ගෙවුමන්නැත නුඹ වන් මේ ලොව අනෙකුන්නුඹ ම පතමි යන තුරු සසරින් ...

ආදරය,මට නොලැබෙන ම දෙයදැනෙන්නට නම්එක ම අයෙකුගෙන් ම මාබලාපොරොත්තු වන දෙයදැක්මට රුචි එක ම රුවලං ව හිඳ දුරස් වූව දවැපිරූ ආදර බීජයන්ඵල දරන කල්හි, සුන් වූ කෙතෙහි,තවමත් නුඹ නමින් පූදිනආදර ඵල නෙලමි මමඅස්වද්දනු වස් නුඹ සමග නැවතත්තනි වී සිටිමි එ'කෙතෙහිමා නොලබන ආදරයනුඹෙන් ලැබුමටමා... ...

යොමා හුන් නෙතු දසත ඉඳ ඉඳයොමු වුනිය එක් නෙතක් ඔබ වෙතසිතුම් අසපුවෙ තනිව හුන් මමහුදෙකලා විමි යලිත් ඒ තුලනැතත් එක් වන අදිටනක් මටනැවත නුඹ හා නොදැක ඉදිරියනමුත් හිත තුල සැඟව හුන් හැමදෝර යයි සැණ දුරස් වන විටයදම් අප'තර තිබූ සවි බැඳ බිඳුනි ඔබෙ හිත් එකළු වූ කලදුටුව විට පෙම් ලොවක් ඔබ වටබිහි කරන මලවියෙකු සැබැවිනමවනු හැකි වෙද රටා තුන්පත්අසනු රිසි ...

"හන්තාන කදු වැටිය එදා වාගෙයි අදත්"සියොලඟම කිළිපොලනහැඟුම් දෙන මේ ගීය,ඇසෙන හැම විටකදිමසිහි නැගෙයි අතීතයෙහන්තාන අහියසදිඇරඹි ඒ පෙම් ගීයකොළඹ දී දෙකඩ වීදුන් වියෝ දුක් ගඟුලනොකඩවා ගිලිහෙනාකඳුලු බිඳු තර කරයිතල තලා හඳුන් පොත ...

වැස්ස හැමදම සොයයි මොනවද පොළව මතුපිට හෙමින් හාරානින්ද නොමැතිව රෑට පුර හඳ සොයයි අඳුරේ යමක් පීරාහදේ මුල්ලක සැඟව ඇති ඔබෙ මතක සටහන් ඇත සිසාරාසොයම් නුඹ මම කිමිද ඒ තුල නගින සෝ ගිණි හද විදාරා ...

නෙතින් නෙත අප ගැටුන දින දැනි හැඟුම් අද ඇත ඉහිරිලාසුසුම් හෙලමින් කඳුළු දෙකොපුල් මතින් පැන යයි බේරිලාසිතේ සිර ගත කර තිබෙන කවි එකින් එක ගෙන තෝරලාඇමිණුවත් කව් දමක් ඔබ හට අනේ අපි අද වෙන් වෙලා ...

නුඹෙ කොපුල් සිඹ ගන්න අවදි විමි සිය වරක්හිරු එළිය මියැදෙද්දි නුඹ ගියා මහ දුරක්කලු පාට අහසකට මොකට දුන්නද සදක්ඒ අහසෙ තරුවක්ව ඉන්න නැති නම් ඉඩක්

හැමදේම එපා වුන ලෝකෙකඅද මම් ජීවත් වෙනවා තනියමගොඩ නගන්න අනාගතයක් නැතත්කඩා වැටි බලාපොරොත්තු පොදි ගණන්එකින් එක දිග ඇර ඇර, මම මටමදුක් දෙන ගමන් අතීතය අමතක කරන්නකඳුලු බිංදු හලනවා හැමදාමඒවායෙන් තෙත් වෙන බිමේඅනාගතයට යන පාර කපන්නට ...

ඔබඅද නිහඬයිසැප දුක විමසූ ඔය මුවින්අද වෙනකෙකු සිප ගද්දීමමනිහඬව මඔබ සිපගත් මගෙ මුවින්කඳුලැල් රස විඳිමිතනිවමසිව් මසක් මුළුල්ලේනැතතවමත් අමතකඔය සිනහව ඔය කටහඬදෝංකාර දේතෙපුල් වදන්අදටත් සිහිනෙන්රෑට ...

වසා කවුළුන් තිබූ අප'තරනසා දැකුමට තිබූ පරතරතලා මා සිත තිබූ ඔබ වෙතකලා පිට'කෙකු පෙළා මා හදවැසූ මා නෙත් ඔබෙන් වෙන් කරසදා බැමි පිට බැමි ම අප'තරකලා නෙද ඔබ තුටින් සිතු සැමනුඹෙන් වෙන් කර මාව සදහටදුරින් වසනට කලත් වෑයමලඟින් හිඳිනට සිතයි මා හටනොදත් කල ඔබ සිටින තැන අදසිතින් හමුවෙමි අදත් මම ඔබතුරුල් වන්නට නුඹේ දෑතටසිතින් හැකි නම් පියවි ලෙස මටනුඹේ ළමැදේ ...

කිව මැන ඔබ හට ආලේකරනෙම්දෝ කියා...හද නුඹ කියනුද ආලේකරනෙම්ද කියා...ඔබ හට මා කියනෙම් මෙලෙසේහද තුල බැඳි සුවිසල් ප්‍රේමේදමනු නොහැක සදා...එනමුත් හද විමසයි ආයේමුණ ගැසුමට සිත් දේ විගසේනුඹෙන් අසමි මෙදා...කිව මැන ඔබ හට ආලේ...මෙසේ පෙර දිනේ - නොම වීය පැතුමන් සිතේ...නොවූයේ සිතුම් - හමු වන්න කිසිවකු මෙසේ...පැටලුම් හැර පවසන්පෙම් කරම්දෝ කියාදෑසින් බලා මට පවසන්පෙම් කරම්දෝ කියාමා සිත රැඳි සිහිනයන් - එහි ...

තනි වූ මා හට පිළිසරණක්නැති වූ දා මා හට නැවතත්සැලුවා වූ කඳුලැල් දහසක්නැති වූ දා සිට නුඹ නැවතත්කල පෙම් මදි බව නොම දනිතත්රැක්කේ ඔබ මා මෙන් දෙනෙතත්සිටියේ රැඳෙමින් ඔබ අසලත්විටින් විටේ කඳුලැල් සැලුවත්වෙන් වන බව මා නැත සිතුවේමිමිණුවමුත් ඔබ නිති මුවිනේවාවනු හැකි වෙද මින් මතුවේඔබ ලඟ නැති බව මා දිවියේවිටින් විටේ දැවුනත් ගින්නෙන්ඔබෙ නොරිසුම් හැසිරුම් දැකුමෙන්මින් මත්තට දැවෙනෙමි නිතොරින්මියෙනා තුරු ...

Previous Page