හැර ගියත් ඔබ මා එදාපෙම් කරම් තවමත් මෙමාපතමි නැවතත් ඔබ ම මාහැර නොයන් මතු භවෙක මාදුටිමි ඔබගේ රුව යලිත්නැගුනි කඳුලක් නෙත් අගින්නැතිව පහසක් නුඹෙ නමින්ගෙවුනි දෙවසක් තනිකමින්නොවී අන්සතු මෙතෙක් කල්හමු නූනි ඔබ වන් සඳක්කරනු බැරි විසි මතකයන්සුසුම් හෙලනෙමි අද ද මම්හැකි වෙතොත් මග විවර නම්එනු මැනේ මෙහි එක් වරක්දකින්නට ඔය රුව යලිත්යදම් නැත බැඳ තබනු නම් ...

නව වසක මිතුදම ද මතක දඅදින් මතුවට ගණිනු කෙලෙසදහඬන්නට සිත් වුවත් අපමණසිතා වියැකුනු බව ම අකලටගැහැට බෝ කම් කටොළු විඳමිනඑකුන්තිස් වසරක් ම අවසනගෙවන්නට බෝ වසක් දැක දැකපරව ගියෙ කිම මිතුර මේ ලෙසලොවට කවි ලිව් මෙමා අද දිනඔබට කවියක් කියමි මෙලෙසිනදකිනු රිසි වූ ඔබේ දෙනෙතමපියවිලා නෑරෙන්න කිසි දිනබුදුන් දෙසු ඒ බණට ලැදියෙනගෙවූ දිවි එක් කරන් පිං කඳහැර ගියත් අප සැවොම තනි ...

බිනර මලක් පිපී ඇතේ මා යන අඩි පාරේබිනර මහත් පහු වීලා වප් මහ දොර හැරුණේවිසිර කැඩී ගියපු මනස එක්තැන් වූ වේලේබිනර මලකි අවාරයේ සුවඳ බලනු සිත්සේකොඳුර කොඳුර බිඟු කැල් නිති රොන් සොයමින් යන්නේදහසක් මල් මැද නිල්වන් බිනර මලකි උන්නේපෙති නොතලා පැණි බොන්නට බඹරුන් රොක් වන්නේනටුවෙන් නොකඩා මල සිඹ මා එතැනින් යන්නේ ...

හැකිවෙද දිනකදි හමුවනන්ට යළිනුඹේ නුවන් යුග දකින අටින්වසරක් වන් කාලයක් ගෙවී ඇතනො අසා නුඹගේ වදන් ඉතින්කෙදිනද නැවතත් හමු වන්නේ අපගෙවමි කල්පනා ලොවක සිතින්මතකද තාමත් පලමු දිනේ අපිනෙතගින් බැලුවා එබී හොරෙන්මිතුරු බසින් අප දෙඩුවට බෝ විටසිත පත්ලේ සිප ගතිමු නිතින්නිතොරින් දකිනට හැකි නූනත් අපමැවුවේ නින්දෙදි රුව ද සිතින්අතිනත් අල්ලා ගත කෙරුවත් අපදෙසුම් හලේ මුල්ලක සතුටින්හැමදා අපගේ වෙන්නට ලැබුන දපවසා පෙම එකිනෙකා ...

තෙවසරක් ගත වීය පොත් සල්පිලට මා ඔබ කැටුව විත්මමත් එහි ඇත පොතුත් යළි ඇත නමුත් නුඹ නැත මා පසින්කිමිද බැලුවෙමි පුරුදු මුහුණක් හමුවෙනා තුරු පොත් මැදින්පොතක පිටු මැද අතරමං විමි නුඹ ලියා ගිය කවක මම් ...

එදා හුන්මෙදා නැතිඇගේ රුවමොට ද යළිබදා ගෙනසිතෙන් හරිවිඳවන්නෙකිමෙයි සකිදනී නම්නුඹේ ගතිසැලූ කඳුළැල්නෙතිනිහදක් ඇතිනම් ඈටදුවන් එයිනෙත් බරිනිඅරුත් සුන්නිරුත්තරපෙමින් ඇගෙමිදෙන් යළිසොවින් තොරසිරින් බරපෙම් කවක් ලියන් සකි ...

හැමෝම ඔල්වරසන් දෙනහැමදාම දිනනපුරුදුකාර වීරයාට වඩාපෙළක් වෙලාවට හැමෝම රවන කවදත් පැරදෙන උඩු රැවුල් දුෂ්ටයාටත්සුන්දර හදවතක් තියේවිබැලුවොත් අතීතයේඑළාරටත් දුටුගැමුණුවන්බුහුමන් දැක්කුව බව,පැහැරන් ගියත්සීතාව රාවණ රැක්ක බව! ...

දොරට වැඩුම දැන හුනිම් කුරුල්ලෙකු දොරට වඩිනා වගක් නැගූවෙමි පියෙන් පිය දෙසට ඇසෙනා හඬක් නිදහසේ තුරු වදුලෙ තටු සලන කුරුල්ලෙක් නුඹ කියා දැන ගතිමි පිළිසඳර හැඬිල්ලක්ගහින් ගහ මාරු වී එබී බැලුවෙමි මමත් දොරට වැඩි කුරුල්ලා කව්ද කියලා යළිත් මා දන්න මා සිතූ කුරුළු පෝතක තවත් සිය දෙනෙක් මැද සලයි තටු විදා තුටින් සිත්වට පිටේ කිචි බිචියෙ නුඹ උන්නෙ ගුලි වෙලා පැසසුමෙන් සොම්නස් ...

කරනට හැකි නම් දියකරකීමට සිර කර හුන් සැමමුසු කර ගෙව් දුක් කඳුලටහැකි වූවොත් නුඹ හමුවටසිරගත කර ගෙව් දුක් කඳපසුවෙමි තනිකඩ දිවියකඅඳුරුයි එපිටින් ලෝකයබලනා කල කවුළුන් හැරගෙන දෙයි පෙරදා මතකයදකිනා පෙර මං අප ගියහැරදා ගිය ඒ මාවතයළි නොබලමි කිසිදා මමසරනට අත් වැල් බැඳගෙනපවනට මුසු කර පෙම් සුවයන්නට යන නුඹ දැක දැකනගිනෙමි මත්තට පෝරුව ...

කොපුල් පිරිමැද ලවන් සිඹිනටපසක් කරනට බැඳුම සදහටයහන් කෙළවර සැතපි පා යුගරැඟුම් දේ රොන් උරණ කල මලතබා සවනත තිසර අභියසබලා රත් මුව දෙස ද පොපියනනිවා දමනට නුරා ගිණි හිසතලනු යුතුමද බඹර කෙමියෙනකලත් වියමන කොනක සිට හිඳනැතත් ඇඟලූ සේද පෙරමෙනවියූ ගෙත්තම් ලිහන දිනයටපමා වේවි ද කියනු මැන මට ...

වසකට පෙර අප වෙන් වූ මේ දිනමතකද නුඹ හට කිසිවිටෙකත්සයනේ වැතිරී කඳුළු සැලූ මාසනසනු නුඹෙ නොම වීය තැතක්වැටහුනි වරදක් සිදුවී ඇති බවදුකක සෙයක් නොතිබූ නුඹගේයන්නට කාලය එළඹී ඇති බවවටහා ගත්තෙමි නෙතු තෙමමින්කීවත් මුස'බස් හැර යන්නට පෙරසනසනු වස් මා වෙන් කරමින්දුක් වූවේ නැත නොමනා කම් දැනවෙනකෙකු සනසන බැව් දැනුනේවසක් ගෙවී ඇත බසක් දොඩා නැතබොහෝ දිනක් අප ඉන් මත්තේසිතක් තැලී ඇත ගතත් ...

මලක් වී සිටි මෙ මා නුඹ හටපරව ගොස් ඇත නොගිලිහී තවදියක් ලැබුන ද යලිත් නැගුමටමිලින වූ මල් යලි පිපේවි ද?දොසක් නෑ තව තවත් කියුමටබසක් නෑ තව වැකුනෙ මා කනපසක් කරනට දුරස් වූ බවවසක් ගෙවුන ද නොවේ වැටහුමයදම් ලා ඇත මෙ මා හද වටහුදෙකලා වූ ලොවක තද කරරුවක් නැත තව තවත් මැවුමටනුඹ ම පමණකි ඉතුරු පැතුමට ...

ජීවිතය,නුඹ නැතිවතනිකඩව ඉකි බිඳියිනිරතුරුව ජීවිතය...ජීවිතය,නුඹෙ සුවඳනොදැනීමවියකිලාබිම වැටෙයිජීවිතය...ජීවිතය,නුඹෙ පහසගත පුරානොගැවසීනිදි වදිනජීවිතය...ජීවිතය,නුඹෙ වදන්සවන වෙතනොවැකී මබිහිරි වූජීවිතය...ජීවිතය,මගෙන් තොරඅන් පහසනුඹ විඳිනමා පෙළනජීවිතය...ජීවිතය,ඉහල ගෙනපහල ලනහුස්ම පොදනුඹට පිදුජීවිතය... ...

සිහිනෙන් මා නුඹ දකින තුරානෙතගට කඳුලැල් නැගෙන තුරාසිතනෙමි නුඹ ගැන රැයක් පුරායලි'විත් සංසිඳුවතැ'යි නුරායදමින් බැඳි මා නුඹේ පෙමින්දුරකට පියඹා ගියෙ-කෙලෙසින්කෙදිනක හෝ පැමිනෙ'තැයි සිතින්කඳුලැල් දාරා සැලෙයි නිතින්නුඹෙ රුව බස සිහිවෙනා තුරානුඹෙ උණුහුම් නොලැබනා තුරාවෙනකෙකු හට සිත යනෙන තුරානුඹ සොයනෙමි මා දසත පුරාකීව ද සොයනට අන් අයෙකුන්නුඹ අමතක කර කල් ගෙවුමන්නැත නුඹ වන් මේ ලොව අනෙකුන්නුඹ ම පතමි යන තුරු සසරින් ...

ආදරය,මට නොලැබෙන ම දෙයදැනෙන්නට නම්එක ම අයෙකුගෙන් ම මාබලාපොරොත්තු වන දෙයදැක්මට රුචි එක ම රුවලං ව හිඳ දුරස් වූව දවැපිරූ ආදර බීජයන්ඵල දරන කල්හි, සුන් වූ කෙතෙහි,තවමත් නුඹ නමින් පූදිනආදර ඵල නෙලමි මමඅස්වද්දනු වස් නුඹ සමග නැවතත්තනි වී සිටිමි එ'කෙතෙහිමා නොලබන ආදරයනුඹෙන් ලැබුමටමා... ...

යොමා හුන් නෙතු දසත ඉඳ ඉඳයොමු වුනිය එක් නෙතක් ඔබ වෙතසිතුම් අසපුවෙ තනිව හුන් මමහුදෙකලා විමි යලිත් ඒ තුලනැතත් එක් වන අදිටනක් මටනැවත නුඹ හා නොදැක ඉදිරියනමුත් හිත තුල සැඟව හුන් හැමදෝර යයි සැණ දුරස් වන විටයදම් අප'තර තිබූ සවි බැඳ බිඳුනි ඔබෙ හිත් එකළු වූ කලදුටුව විට පෙම් ලොවක් ඔබ වටබිහි කරන මලවියෙකු සැබැවිනමවනු හැකි වෙද රටා තුන්පත්අසනු රිසි ...

Previous Page