2020 දී ශ්‍රී ලංකාව Progammers Paradise වීමට ගත යුතු මග කුමක්ද?

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
ICT විෂය ගැන මහත් උනන්දුවක් ඇතිවූ පසුගිය දශයකයේදී ලංකාව පුරා නැණසල, SEMP, e Society, e Village වැනි වැඩ සටහන් තුලින් ලබාදුන් පරිගණක අබලන් වී ඇතත් රට තුල තොරතුරු තාක්‍ෂණ සාක්‍ෂරතාවය ඉහළ නැංවූ බව සත්‍යයකි. ඒවා තවමත් ක්‍රියාත්මක වීම සතුටක්.පසුගිය වසර 2ක තුල රට පුරා පාසල් 1000ක පිහිටවූ පරිගණක 64 ක ජාලයක් සහිත තාක්‍ෂණ විද්‍යාගාර ඉතා වැදගත් යටිතල පහසුකමද, මෑතකදී උසස් ...

2020 දී ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමලේඛන කරුවන්ගේ පාරාදීසයක් වීමට ගත යුතු මග කුමක්ද?

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
ICT විෂය ගැන මහත් උනන්දුවක් ඇතිවූ පසුගිය දශයකයේදී ලංකාව පුරා නැණසල, SEMP, e Society, e Village වැනි වැඩ සටහන් තුලින් ලබාදුන් පරිගණක අබලන් වී ඇතත් රට තුල තොරතුරු තාක්‍ෂණ සාක්‍ෂරතාවය ඉහළ නැංවූ බව සත්‍යයකි. සමහර තැන් ඒවා තවමත් ක්‍රියාත්මක වීම සතුටක්. පසුගිය වසර 2ක තුල රට පුරා පාසල් 1000ක පිහිටවූ පරිගණක 64 ක ජාලයක් සහිත තාක්‍ෂණ විද්‍යාගාර ඉතා වැදගත් යටිතල ...

අපට වැස්ස ඇතිවන්නේ කෙසේද?

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
ඉහල සරණ වලකුලු වල ඇතිි ජල වාෂ්ප නිරතුරුව එකතුවීම සහ අපට නොපෙනී පින්න ලෙස ඇද හැලීම සිදුවේ. වැස්සක් ඇතිවීමට ජල වාෂ්ප අංශු ඉතා කුඩා දූවිලි මත එකතූ වී එකිනෙකා අතර ගැටෙන විට ජල බිංදුවක් ඇතිවී වලාකුලෙන්ලෙ නිදහස්ව ගුරුත්වය යටතේ කඩා වැටේ. ජල බිංදුවක් සෑදීමට මිලියන ගණනක වලාකුළු අංශු අවශ්‍ය වේ. එම ජල බිංදුවක් මිලිමීටර 1 කට වඩා කුඩාවේ. සුළග ...

කාලගුණේ කථාච පටන් ගැනීම

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
මීට කලින් සටහනක කාලගූණය ගැන යමක් කරන බව මා කීවා. නමුත් වැඩේට බැස්සට පස්සේ තමා තේරුණේ කාලගූණ සූදානම කොයිතරම් වැදගත්ද ජීවිතේට කියලා. කාලගුණ දත්ත හැමතැනම තිබුණක් කාලගූණ විද්‍යාඥයෙකුට ඇර හියුමිඩිටිය, උශ්ණත්වය ගැන හිතල වැස්ස එනවද - අව්ව තියෙයිද කියලා කියලා කියන්න බෑනේ. ඉතිං මම හිතුවා වැස්ස ආවාට පස්සේ කාලගූණ අනාවැකි කියන අපේ රටේ, හොඳම තාක්‍ෂණය භාවිතා කරලා ඉදිරි සතියේ කාලගුණය ...

කවදාකවත් නොතෙමෙන්න - කාලගුණේ

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
මිනිසුන්ට පීඩා දැනෙන හැම විටකම අපි හැමෝටම ඒක එක විදියට දැනෙනවා කියා මට සිතේ. 2004 සුනාමිය දැනිච්ච පාර, එක දවසෙන් අපේම අච්චුවකින් හදපු Tsunami සහය ජාලය අපේ මුහුදුකර යාලුවන්ට උදව් කලා. තාම තියනවා.2010 ජනාධිපතිවරණය ඉවර ඉන ගමන් නුවරට වැහැලා පොලොන්නරුව වාලච්චනේ මඩකලපු අම්පාර යටවෙච්ච එක වාර්ථා කරන්න වාහන වලට යන්න බැරි උනා, අධීවේගී තිබුනේ නෑනේ. කැමරාවයි, ලැප්ටෝප් එකකයි, ඩොංගලයයි , ...

හීනමානයේ මහාමානය!

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
හීනමානයේ මහාමානය!මේ වීඩියෝව ප්‍රකාශ කරන්නේ අපේ විශ්ව විද්‍යාලවල උසස් අධ්‍යපනයේ අනර්ගත්වයි? මේක මානව හිංසනයක්! හිරගෙදරකවත් නොදෙන දඬුවමක්! සාහසිකත්වයට සමාජය යොමු කරන්නේ ....අදහස් පළකරන්නNiranjan Meegammana Blog ...

SL Design Hack 1.0 - Bring your best Creativity in Animation and Graphics

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
SL Design Hack 1.0 organised by Young Artists Society Sri Lanka, founded by Shilpa Sayura Youth. It aims to unleash best creativity in Youth to identify best designers and help them reach higher level in creative field.https://www.facebook.com/events/1568318046822472/Competition InformationTheme: Youth and Internet - issues and SolutionsCompetition Areas20 second AnimationGraphic DesignCategoriesJunior (16 and below)Senior (19 and below)Open (20+)Registration1. Become a member of ...

Young people light the way to social change in Sri Lanka

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
The deepest impact from social change efforts is often felt in the places where suffering is greatest. Through Shilpa Sayura Foundation in Sri Lanka, youth are leading as active digital agents of change. They make media to communicate the needs of child soldiers returning to society, share first-hand accounts of natural disasters, and capture other critical stories otherwise left untold. ...

Adobe - UNICEF support help youth transcending to the future

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
2013 Shilpa Sayura Foundation won Adobe Aspire UNICEF challenge for YES Film Project. It provided The 40,000 USD funding for Shilpa Sayura Youth Development. The funds provided in a flash for the idea youth creative skills development to enter Digital media field.It was a turning point of Shilpa Sayura development which fused YES youth team to become young professionals. The ...

AppSMART Celebrates World Youth Day in Colombo

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
ICT, Media and Tech Youth from 38 communities, celebrated World Youth Day On August 8 at Dialog HQ auditorium. AppSMART the 1000 Youth Mobile Technology Training program initiated by Shilpa Sayura Foundation, Dialog Idea Mart, YES Film School and Sri Lanka ICT Student Society (SLIS) ICT & Tech Youth from celebrated World Youth Day On August 8 at Dialog HQ ...

INET Colombo 2015 Honours Pioneers of Internet in Sri Lanka

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
INET Colombo 2015, organized by the Internet Society Sri Lanka Chapter and its partners, was held on 9th June 2015 at The Kingsbury, Colombo. Since its introduction in the island 20 years ago, the Internet has grown into an integral part of life for many Sri Lankans. 24 People who pioneered Sri Lankan internet were recognised at this INET 2015 ...

Web Server : Secure your cPanel server

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
After the initial setup of cPanel server the server is not very secure and there are many things that can be done to secure your server.In this tutorial we will go over some steps that include few software installation and web server security settings modification.The collection of these easy steps is a results of years of experience in maintenance and ...

Optimize MySQL & Apache on cPanel/WHM server

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
June 28, 2013By Kfir Man0 CommenOptimize MySQL & Apache on cPanel/WHM serverOn this optimization process we will go over the Apache core configuration and modules that are part of Apache core. We think that with the correct settings of Apache and MySQL you can get excellent results and the correct level of resource use without installing third-party proxy and cache ...

NSTALLATION OF MYSQLI EXTENSION FOR LINUX VPS VIA CPANEL WHM

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
In order to enable to MySQLi extension in your WHM, please follow these steps:1. Log into the WHM with your root credentials.2. Go to the "EasyApache (Apache Update)" menu, located in the "Software" section or use the search box to find it.3. On the EasyApache page, make sure your Previously Saved (Default) configuration is selected and click on "Customize Profile".4. ...

ශිල්ප සයුර A/L ICT e Learning Tuition 2016 /2017 and 2015 Revisio

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
ලංකාව පුරා A/L ICT ඉගන ගන්න අයට දැන් තියන ටියුෂන් ක්‍රමයට වඩා අති නවීන සාර්ථක E Learning ක්‍රමයට A/L ICT විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න ශිල්ප සයුර A/L ICT E Learning පාඨමාලාවට බඳවා ගැනීම දැන් ඇරඹුණා. අදම අන්තර්ජාලයෙන් ඉල්ලුම් කරන්න. APPLY HERE Course Director Niranjan MeegammanaICT & Youth Development ProfessionalBCS (UK), HNDS (LK) Adobe Lead Educator & Ashoka Fellow Niranjan Meegammana ...

YES AYV Creative Youth Media Project Wins WSYA Global Award

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්
YES AYV Creative Youth Media Project implemented by Shilpa Sayura has won WSYA 2013 Award. YES AYV is a Sri Lankan platform that has trained more than 100 youngsters in digital media creation in order to make an impact in the local community with the help of creative digital art. YES AYV Creative Youth Media Project started in 2011 with ...