විසිරුණු

නිම් නැති සිතුවිලි....
නොයෙක් දේ දැක්කත් නොයෙක් දේ වින්දත් පාළුයි තනියි ලොව නුඹ නැති සොයා ගියෙමි මම නිමේශය අග හමුනොවෙයි නුඹ යමි අනන්තය වෙත ගිලිහෙන හැම වදනක්ම මුවින් නික්මෙන හැම සිතුමක්ම සිතින් ගැනයි නුඹ කියාගත නොහැකිව ලතැවෙයි මම හයිකු රුසිරු බොතේජු Filed under: ජීවිතය, Life ...

සිත

නිම් නැති සිතුවිලි....
බලා සිටිමි නැවතෙන තුරු කාලය සොයා යමි නැවතෙන තැන ලෝකය උමතුවී සොයා යමි ජීවිතය නවතින්නට තවත් එක මෙහොතක රුසිරු බොතේජු Filed under: ජීවිතය, Life

සිත

නිම් නැති සිතුවිලි....
බලා සිටිමි නැවතෙන තුරු කාලය සොයා යමි නැවතෙන තැන ලෝකය උමතුවී සොයා යමි ජීවිතය නවතින්නට තවත් එක මෙහොතක රුසිරු බොතේජු Filed under: ජීවිතය, Life

The Reaper

නිම් නැති සිතුවිලි....
She came to me In my dreams Whispering those Foul screams An omen Of haunted souls Behind those Bloody dark walls… She told me “I’m not death But life Of far beyond death It’s the truth nobody wants…” She was dressed In a shimmering white gown A hooded long veil Covering her frown Her soothing voice Mesmerizing my soul ...

The Reaper

නිම් නැති සිතුවිලි....
She came to me In my dreams Whispering those Foul screams An omen Of haunted souls Behind those Bloody dark walls… She told me “I’m not death But life Of far beyond death It’s the truth nobody wants…” She was dressed In a shimmering white gown A hooded long veil Covering her frown Her soothing voice Mesmerizing my soul ...

A baleful yearn

නිම් නැති සිතුවිලි....
Sanity flies away Beyond imagination A lucid dream With a cogent theme Faith runs away When creed fall apart Hallowed be thy name Oh! serene being Nature is laughing Galleons of rain Pouring to the head A thunderous pain Dead man is walking Zombie you prefer Blessed be thy name Oh! heavenly bluffer A trident in one hand A ...

A baleful yearn

නිම් නැති සිතුවිලි....
Sanity flies away Beyond imagination A lucid dream With a cogent theme Faith runs away When creed fall apart Hallowed be thy name Oh! serene being Nature is laughing Galleons of rain Pouring to the head A thunderous pain Dead man is walking Zombie you prefer Blessed be thy name Oh! heavenly bluffer A trident in one hand A ...

දෙතැනක සිත

නිම් නැති සිතුවිලි....
පෑනට ඉඩ නැතිව ගෙවීයන දවස් දුකින් බලාසිටීමට සිදුවිය මට… සිත තැන් තැන් වලට ගමන් කර ඇත ඒ ගමන් වලට හුරු වී ඇත එක තැනකට එකතු කිරීමට පෑනට නොහැකිවී ඇත බලා සිටිමි දෙතැනක ඇති සිත එක්තැන් වන තුරු රුසිරු බොතේජු Filed under: ජීවිතය, Life ...

දෙතැනක සිත

නිම් නැති සිතුවිලි....
පෑනට ඉඩ නැතිව ගෙවීයන දවස් දුකින් බලාසිටීමට සිදුවිය මට… සිත තැන් තැන් වලට ගමන් කර ඇත ඒ ගමන් වලට හුරු වී ඇත එක තැනකට එකතු කිරීමට පෑනට නොහැකිවී ඇත බලා සිටිමි දෙතැනක ඇති සිත එක්තැන් වන තුරු රුසිරු බොතේජු Filed under: ජීවිතය, Life ...

Darkness

නිම් නැති සිතුවිලි....
Darkness is upon us With an eerie cold wind Howls of the wolves More darkness to the wind Dripping water from the socket Clacking sounds of the bucket Whispers darkness to heart Pierce faster than a dart Something creeps in hallway Dark corner near the pillar Is that eyes or lights blinking? It’s time to gather some valor That ...

Darkness

නිම් නැති සිතුවිලි....
Darkness is upon us With an eerie cold wind Howls of the wolves More darkness to the wind Dripping water from the socket Clacking sounds of the bucket Whispers darkness to heart Pierce faster than a dart Something creeps in hallway Dark corner near the pillar Is that eyes or lights blinking? It’s time to gather some valor That ...

කාලය ගෙවී ඇත

නිම් නැති සිතුවිලි....
ගෙවී ඇත කාලය කුඩා කල සිට මැවූ සිහින සැබෑවී ඇත්ද? උසස් පෙළ සමත් වී ඇත, සරසවි වරම් ලැබ ඇත, උපාධිය ලබා ඇත, රැකියාවක්ද ලැබී ඇත, මින් ඉදිරියට කුමක් කළ යුතුද? කුඩා කල සිටි මිතුරන් බොහෝ කලෙකින් දැක නැත… බෝඩිමේ සගයින් උනුන් නිවෙස් බලා ගොස් ඇත… සරසවි මිතුරන් මිතුරියන් කලෙකින් දැක නැත පෑන අතට හුරු නැත… කාලය ගෙවී ඇත සිතේ…. ...

කාලය ගෙවී ඇත

නිම් නැති සිතුවිලි....
ගෙවී ඇත කාලය කුඩා කල සිට මැවූ සිහින සැබෑවී ඇත්ද? උසස් පෙළ සමත් වී ඇත, සරසවි වරම් ලැබ ඇත, උපාධිය ලබා ඇත, රැකියාවක්ද ලැබී ඇත, මින් ඉදිරියට කුමක් කළ යුතුද? කුඩා කල සිටි මිතුරන් බොහෝ කලෙකින් දැක නැත… බෝඩිමේ සගයින් උනුන් නිවෙස් බලා ගොස් ඇත… සරසවි මිතුරන් මිතුරියන් කලෙකින් දැක නැත පෑන අතට හුරු නැත… කාලය ගෙවී ඇත සිතේ…. ...

නිමිති

නිම් නැති සිතුවිලි....
නිමිති නම් පෙර නිමිති අරගෙන පියා සලනා කුහුඹුවන් මෙන් එකම එක දවසක් නිමේශයකුදු නොමැති අරුනැල්ලක් පැතුම් පියාපත් බොඳවෙලා ඉරිතලා අව්වෙන් දැවීයයි මහා මේඝ අතරේ අකුණු සැරයට හසුවෙලා යදම් බැම්මෙන් යටවෙලා පිළුණුවෙන ලේ දුගඳ අතරින් සිනා සෙන මුහුණක් සතුරු සෙවනැලි බිඳදමා සිතෙහි අරුනැලි ඇහැරිලා මිනිස්කම නම් වළා අතරින් පොද වැස්ස අතරේ නැවුම් මිනිසෙකු ඉපදිලා රුසිරු බොතේජු Filed under: ජීවිතය, වෙනත්, ...

නිමිති

නිම් නැති සිතුවිලි....
නිමිති නම් පෙර නිමිති අරගෙන පියා සලනා කුහුඹුවන් මෙන් එකම එක දවසක් නිමේශයකුදු නොමැති අරුනැල්ලක් පැතුම් පියාපත් බොඳවෙලා ඉරිතලා අව්වෙන් දැවීයයි මහා මේඝ අතරේ අකුණු සැරයට හසුවෙලා යදම් බැම්මෙන් යටවෙලා පිළුණුවෙන ලේ දුගඳ අතරින් සිනා සෙන මුහුණක් සතුරු සෙවනැලි බිඳදමා සිතෙහි අරුනැලි ඇහැරිලා මිනිස්කම නම් වළා අතරින් පොද වැස්ස අතරේ නැවුම් මිනිසෙකු ඉපදිලා රුසිරු බොතේජු Filed under: ජීවිතය, වෙනත්, ...

ෂ්‍රෝඩින්ගර් 3

නිම් නැති සිතුවිලි....
ඌ මළා! ඌ මළේ නැහැ, වෙනස් වුනා! වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ දොර අරින්නම ඕනේ, වහ බීලද? බීල නැහැනේ! අවුරුදු ගානක් ගියා ඌ වහ බොන්නෙ නැහැ මම ඕකව මරනව! ඉස්සර වාගෙ නෙමෙයි මූ වහ බොන්නෙ නැහැ දුක තමයි ෂ්‍රෝඩින්ගර් උඹ මට කෙල කලා! රුසිරු බෝතේජු ෂ්‍රෝඩින්ගර් / ෂ්‍රෝඩින්ගර් 2 කියෙව්ව නං කථාව තේරෙයි Filed under: ආදරය, Love ...

ෂ්‍රෝඩින්ගර් 3

නිම් නැති සිතුවිලි....
ඌ මළා! ඌ මළේ නැහැ, වෙනස් වුනා! වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ දොර අරින්නම ඕනේ, වහ බීලද? බීල නැහැනේ! අවුරුදු ගානක් ගියා ඌ වහ බොන්නෙ නැහැ මම ඕකව මරනව! ඉස්සර වාගෙ නෙමෙයි මූ වහ බොන්නෙ නැහැ දුක තමයි ෂ්‍රෝඩින්ගර් උඹ මට කෙල කලා! රුසිරු බෝතේජු ෂ්‍රෝඩින්ගර් / ෂ්‍රෝඩින්ගර් 2 කියෙව්ව නං කථාව තේරෙයි :(Filed under: ආදරය, Love ...

Empty

නිම් නැති සිතුවිලි....
Loosing faith Loss of hope Broken dreams A man with no soul Smiles of innocence Mischief of love Tunes of lonly guitar Rhythm aching for love Chill of lonly night Absense of only light Squeezing of heart tight Loosing without fight? Rusiru Boteju Filed under: ආදරය, Life, Love

Empty

නිම් නැති සිතුවිලි....
Loosing faith Loss of hope Broken dreams A man with no soul Smiles of innocence Mischief of love Tunes of lonly guitar Rhythm aching for love Chill of lonly night Absense of only light Squeezing of heart tight Loosing without fight? Rusiru Boteju Filed under: ආදරය, Life, Love

ලේ විලක් මැද

නිම් නැති සිතුවිලි....
කඳු මුදුන සිපගනී අහස්තලයට එහා බිම නොදකිනා ලෙසම ගංගාව පසුකලා කුංචනද පතුරමින් මිහිමඬල කිතිකවා ලේ බිඳිති ගලා එයි කඳු මුදුන බිඳ දමා කවුරුවත් ළං නොවෙයි ලේ දුගඳ බියකලා අහස්කුස දුකසිතා කඳුලු බිඳු වත්කලා ගලන ලේ ගංගාව දසත පැතිරී ගියා මිහිමඬල හිනැහුනේ ගහ කොලද බිඳදමා දුමාරය තවමත් නැගෙයි රැය කෙමෙන් ලංවෙලා වළාකුළු තවමත් හඬයි මිතුර ඔබ කොහෙ කියා කුංචනද නතරවී ...