531. පුවක් එෂැණිං 31 - ජනාදිපති තාත්තා පොත පිළිබඳව ඔබ නොදත් කතාව…

නිදහස් සිතුවිලි

530. පුවක් එෂැණිං 30 - සාහිත්තිය මාසේ හොයාගෙන කියවන්න සුදුසු පොත්...........

නිදහස් සිතුවිලි

529. පුවක් එෂැණිං 29 - ශීල වස්ත්‍ර චෞර කථා වත්ථුව ද්වීතීය භාගය නොහොත් ජාතික සංගබාවේ සංවිධානයෙන් ශීල වස්ත්‍ර ආපසු හිටපු ජනපතිතුමන්ට භාරදීමේ අසදෘශ මහා පුණ්‍ය කර්මය...

නිදහස් සිතුවිලි

528. පුවක් එෂැණිං 28 - ශීල වස්ත්‍ර චෞර කථා වත්ථුව…

නිදහස් සිතුවිලි

527. සන්ක්සිප්ත කයි ලිවීමට උපදෙස් ...Being a poet was never so easy …Anyone can be a poet in just two minutes…

නිදහස් සිතුවිලි

139. ඇය ලඟින් හිඳින්නට ඔබට හැකි නම් - එය එතරම් ම වේදනාකාරී තීන්දුවකි.

නිදහස් සිතුවිලි

526. ඝාතකයකුගේ කතාව....1

නිදහස් සිතුවිලි

525. The Story Of My Marriage - 43 - Conference calls, Looking for scapegoats and The outspoken Mr. Geoffrey Boycott……..

නිදහස් සිතුවිලි

524. පුවක් එෂැණිං 27 - චිච්චි පුතාගේ රොකට් එක, එඬරු ගහක කතාව සහ පොලෝසියේ භාවනාව…..

නිදහස් සිතුවිලි

523. The Story Of My Marriage - 42 - Mrs. Srinivas is on the war path & who can blame her….

නිදහස් සිතුවිලි

522. සෙනෙහසක් ගලා ගිය ලකුණු ඇඳි හදවතේ (The Eternal Torment of Unexpressed Love)

නිදහස් සිතුවිලි

521. " අපෙ හාමුදුරුවනේ ඔය කරා ඇළ කියන එක...."

නිදහස් සිතුවිලි

520. නුඹ අසල වැතිර ඉමි…....

නිදහස් සිතුවිලි

519. විල්බගෙ අලියා, නුඹ කොතැන හිටියම මොකද? සහ වෙනත් කතා…

නිදහස් සිතුවිලි

518. කේරළයට පිහිනූ අලියා සහ වෙනත් අතුරු කථා.......

නිදහස් සිතුවිලි

517. මුදලිහාමිගේ ජයග්‍රහණය, හැම්ලින් නගරය සහ අසභ්‍ය වදන් දැන සිටීමේ වැදගත්කම.

නිදහස් සිතුවිලි

516. ඉයන්ගේ පොල් මැල්ලුං කතන්දර සහ ඉක්බිති හතරවන අසරුවා පැමිණියේය…..

නිදහස් සිතුවිලි

515. තාපසයා සහ සූටි කයියා සමඟ වැඩිහිටියන්ගේ කතා ...... 2 ( අවසාන කොටස )

නිදහස් සිතුවිලි

514. මසිත් අහසේ පෑයු හිරු මඬල නුඹය සකි…...

නිදහස් සිතුවිලි

ශිෂ්‍ය අරගල ගැන වෙනස් කියවීමක්

නිදහස් සිතුවිලි