473. පුවක් එෂැණිං 23 - පචායුධ කුමාරයාගේ විත්ති

නිදහස් සිතුවිලි

472. The Story Of My Marriage - 30 - සපත්තු සහ රංගෝලි..අනන්‍යාගේ නිවසේ මවිසින් ගතකරනලද පළමු මිනිත්තු පහ…….

නිදහස් සිතුවිලි

“නිහඬ විප්ලවයේ” ඇතුළත කථාව

නිදහස් සිතුවිලි

471 පුවක් එෂැණිං 22 - මහින්දගේ ආණ්ඩු පෙරළීම……

නිදහස් සිතුවිලි

470. Me before you - The story of Lou and Will…..

නිදහස් සිතුවිලි

469. The Story Of My Marriage - 29 - My First Client Mrs. Sreenivas & Lunch At Sangeetha Restaurant

නිදහස් සිතුවිලි

468. පුවක් එෂැණිං 21 - "රෙණ මඟ ඔස්සේ කුරුඳුවත්ත පොලීසියට" නොහොත් හත්පොලේ ගාගත් රණවිරුවාගේ කතාව

නිදහස් සිතුවිලි

467. The Story Of My Marriage - 28 - My Boss Mr. Balakrishnan, Dot Com Bubbles And Sir, Can I Go To The Toilet Please?

නිදහස් සිතුවිලි

466. ඒ ගී සොළොසට අයත් නොවූවද තවමත් මා හද බැඳි ගී - 9 - ළා දළු බෝ පත් සෙමින් සැළෙන සේ යසෝදරා දේවී......

නිදහස් සිතුවිලි

465. පුවක් එෂැණිං 20 - ජනාධිපතිගේ පත්තර කොල්ලා, නාවික හමුදා ප්‍රඥප්ති සංශෝධනය, අගමැතිගේ සමාව ගැනීම සහ කාඩිනල්ගේ නින්දෙන් ඇහැරීම

නිදහස් සිතුවිලි

464. ගුරුවරියක සමඟ මගේ ජීවිතය - 33 - ජීවිතේ සුන්දරද මෙතරම්........

නිදහස් සිතුවිලි

463. පුවක් එෂැණිං 19 - එම්බා රණවිරුවනි, සවන් දෙනු මැන, ඩෝරා මානසිකත්වයෙන් මිදීමට දැන් කාලය එළඹ ඇත්තේය.

නිදහස් සිතුවිලි

462. පුවක් එෂැණිං 18 - ලෝක ක්‍රිකට් කුසලානය සහ ලෝකයේ ලොකුම නත්තල් ගස් බාගය……

නිදහස් සිතුවිලි

461. ඒ ගී සොළොසට අයත් නොවූවද තවමත් මා හද බැඳි ගී - 8 - ඇය යන්න ගියා මැකිලා....

නිදහස් සිතුවිලි

460. පුවක් එෂැණිං 17 - පොලිෂ්පතිට ආයෙමත් කෝල් එකක්....

නිදහස් සිතුවිලි

459. එෂැණිං පුවක් 16 - ඉන්ට පෝල්, යන්ට පෝල් සහ ඇමති ලොන්තපෝල්…

නිදහස් සිතුවිලි

458. විමලෙගේ වාං පතුල කතා - 41 - ටිලක ෂිට සහ සිල් ගැනීම

නිදහස් සිතුවිලි

457. බද්රියා මාර්ග සංඥා අසලදී මුණ ගැසුනු ඒ අපූර්ව මිනිසා…….

නිදහස් සිතුවිලි

456. අම්මට වූඩු තාත්තට ගෝයා!!! ට්‍රම්පච්චිත් එහෙනං ජනාදිපති වෙච්චි! Will miracles never cease?

නිදහස් සිතුවිලි

455. ඒ ගී සොළොසට අයත් නොවූවද තවමත් මා හද බැඳි ගී - 7 - අඩවන් දෑසින් පැවසූ රහස සහ කතාකළ අප දෙනෙත් යුග…

නිදහස් සිතුවිලි