ප්‍රජාතන්ත්‍රීය නොවූ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමය සහ​ එහි දේශපාලනය - චාමර ලක්ෂාන් කුමාර

නිදහස් සිතුවිලි

443. ජොස්තර වර්ජන නාඩගම - අතීතාවර්ජනයක්…..

නිදහස් සිතුවිලි

442. ඒ ගී සොළොසට අයත් නොවූවද තවමත් මා හද බැඳි ගී - 5 - පිපී පිපී රේණු නටන.....

නිදහස් සිතුවිලි

441. ඒ ගී සොළොසට අයත් නොවූවද තවමත් මා හද බැඳි ගී - 4 - ස්වර්ණ විමානෙට එහා ලෝකයෙන්.....

නිදහස් සිතුවිලි

440. ඒ ගී සොළොසට අයත් නොවූවද තවමත් මා හද බැඳි ගී - 3 - පොඩි කුමාරිහාමියේ…….

නිදහස් සිතුවිලි

439. The Story Of My Marriage - 25 - චෙන්නයි ත්‍රිරෝද රථ රියදුරු සංගමය සමඟ දඟර නැටුමක් සහ මගේ ගැලවුම්කාර සර්දාර්වරයා….

නිදහස් සිතුවිලි

438. The Story Of My Marriage - 24 - "මීටර් ඉල්ල..මීටර් ඉල්ල" හැඩිදැඩියා එසේ පැවසුයේ මදෙස රවා බලමිනි.

නිදහස් සිතුවිලි

437. ඒ ගී සොළොසට අයත් නොවූවද තවමත් මා හද බැඳි ගී - 2 - ගෙල වට බැන්දා වූ මුතු පොටේ…..

නිදහස් සිතුවිලි

436. ඒ සොළොසට අයත් නොවූවද But Still හද බැඳි ගී - 1 - සිතුල් පව්ව සහ ඇතින්නියයේ…

නිදහස් සිතුවිලි

435. In Praise Of An Old War Horse නොහොත් ඔබට බොහොත් ෂුක්රාන් රංගන.....

නිදහස් සිතුවිලි

434. හද බැඳි ගී සොළොස - 2 ...වසන්තයේ අග සිට කුසුම් කැකුළ නිදනාතුරා....

නිදහස් සිතුවිලි

433. හද බැඳි ගී සොළොස - 1 - මින්දද හී සර සිට ආදර නිල් දෑස තෙක්…..

නිදහස් සිතුවිලි

432. එෂැණිං පුවක් 13 - අලි උපවාස, පාද යාත්‍රා, බන්ධනාගාර නම් කිරීම සහ මුරලිගේ පින.

නිදහස් සිතුවිලි

431. අභයගිරි මතක සටහන් - 5 - ජෙරල්ඩීන් අක්කා, කාසිවත්තෙ බුලට් විලී, සුසන්තිකා සහ මේරියන් ජෝන්ස්

නිදහස් සිතුවිලි

430. සිව්වසරකට පසු - 2 - කෙට්ටු කොලූ, Full Metal Jacket සහ Stanley Kubrick

නිදහස් සිතුවිලි

130. ආදරණීය(ද?) තෑගි!

නිදහස් සිතුවිලි

429. සිව්වසරකට පසු - 1 - නොහොත් Here We Go Around The Mulberry Bush……

නිදහස් සිතුවිලි

129. ඒ මල එසේ ම තිබුණාවේ

නිදහස් සිතුවිලි

428. පට්ඨ චෝර පුත්‍ර කථා වස්තුව නොහොත් රජාගේ පුත්තුංගේ ගැහිලි 1 - ඩේසි ආච්චිගේ මැණික් මල්ල නොහොත් කොණ්ඩෙ බැඳපු චීන්නුන්ට කිවයුතු කතා පොලීසියට කීම

නිදහස් සිතුවිලි

427. අභයගිරි මතක සටහන් - 4 - සුදු අරලියාගම සහ ඕරමන්ඩි ගෙදර....

නිදහස් සිතුවිලි