TEDx Colombo – Blueprint for Change ඇත්තටම වෙනසක් ඇති කළ තැනක්…

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
ආයෙමත් ලියන්න ගත්ත එක  හේතුවක් තමයි දැන් තරමක විවේකයක් සහ ලියන්නට වෙලාවක් හොයා ගන්න ලැබීම…. වැඩ රාජකාරිවල අඩුවක් නැතත්, කොහොම හරි වෙලාවක් ලියන්නටත් හොයා ගන්නවා කියන අධිෂ්ඨානය ඇති කරගත්ත නිසාම ආයෙම ලියන්න පටන් ගත්තා… ඒකට හොඳ නිමිත්තකුත් පහල වුනා… TEDx Colombo  ගැන මම පසුගිය වතාවෙත් ලියුවා… අද මමත් ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වුනා… මම ඉදිරිපත් කළේ නැති වුනත්, මා සමඟ නව ...

TEDx Colombo වලට තව දින දෙකයි….

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
බොහෝ දෙනෙක් දන්නවත් ඇති.. තව බොහෝ දෙනා නොදන්නවත් ඇති…. දැනගන්න වෙලාවක් නැතුවත් ඇති… දැනගන්න උවමනාවක් නැතුවත් ඇති TEDx Colombo පැවැත්වෙනවා අගෝස්තු 21 සවස 4.00 සිට නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී ඇයි TEDx  අපට වැදගත් වෙන්නෙ ? TEDx කියන්නෙ ලෝක ප්‍රකට TED TALKS වලින් පැන නැඟුන රටක් තුළ හෝ නගරයක් තුළ ඉතා සීමාසහිත පිරිසකට සීමා වූ වැඩසටහනක්… එහෙම වුනත් එහි අගයෙ අඩුවක් නෑ. ...

අ හෝ නීතිය…. A Whore Law….

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
එක් භාෂාවකින් ශබ්ධ වන වදන් සමූහයක් බොහෝ විට වෙනත් භාෂාවකට පෙරැලෙන විට එහි මුඛ්‍යාර්ථය බොහෝ විට වෙනස් වුවත්, කියැවෙන දේ එකිනෙකට  ගැලපෙන්නේ කලාතුරකිනි. ලංකාවේ පසුගිය සති කිහිපය තුළ සිදු වූ සිදුවීම් සළකා බැලීමේදී ඉහත වගන්තිය අර්ථයෙන් වෙනස් වුවත් කෙතරම් ගැලපේදැයි ඔබටම සිතා ගන්නට භාර කරමි. නීතිය සරළ නොවේ… එසේම නීතිය අපූරුය… සෑම නීති වගන්තියකම කොහෝ හෝ සිදුරක් ඇත… නීතීඥයින් ජීවත් ...

අ හෝ නීතිය…. A Whore Law….

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
එක් භාෂාවකින් ශබ්ධ වන වදන් සමූහයක් බොහෝ විට වෙනත් භාෂාවකට පෙරැලෙන විට එහි මුඛ්‍යාර්ථය බොහෝ විට වෙනස් වුවත්, කියැවෙන දේ එකිනෙකට  ගැලපෙන්නේ කලාතුරකිනි. ලංකාවේ පසුගිය සති කිහිපය තුළ සිදු වූ සිදුවීම් සළකා බැලීමේදී ඉහත වගන්තිය අර්ථයෙන් වෙනස් වුවත් කෙතරම් ගැලපේදැයි ඔබටම සිතා ගන්නට භාර කරමි. නීතිය සරළ නොවේ… එසේම නීතිය අපූරුය… සෑම නීති වගන්තියකම කොහෝ හෝ සිදුරක් ඇත… නීතීඥයින් ජීවත් ...

Energy Management…… Yes,… Energy Can be Managed Too….

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
World is moving fast,.. very very fast,. unbelievably fast  some of us even can’t fathom of. But, why bother ? Just move with the flow…. But there is one problem,.. you will be left alone, others will move on. While some still think about how to reduce waste  during transport of vegetables (and still looking for a solution) others are looking into ...

Energy Management…… Yes,… Energy Can be Managed Too….

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
World is moving fast,.. very very fast,. unbelievably fast  some of us even can’t fathom of. But, why bother ? Just move with the flow…. But there is one problem,.. you will be left alone, others will move on. While some still think about how to reduce waste  during transport of vegetables (and still looking for a solution) others are looking into ...

Life Really Sucks,.. Suck it up and face it head on……..

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
During  last 20 years of my life, I dealt with chemistry and life all around the world; I was lucky enough to meet various personalities: from prison inmates to company directors CEO’s, owners, politicians and what not…  When I was working at ITI as a novice research assistant, I met a prison inmate, and learned about their life, and prison ...

Life Really Sucks,.. Suck it up and face it head on……..

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
During  last 20 years of my life, I dealt with chemistry and life all around the world; I was lucky enough to meet various personalities: from prison inmates to company directors CEO’s, owners, politicians and what not…  When I was working at ITI as a novice research assistant, I met a prison inmate, and learned about their life, and prison ...

Danger: Science Illiteracy Ahead,.. By Prof Ajith De Alwis.

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
I found this article on the web,… This shows the pathetic situation of the lack of proper science knowledge, among school kids, among general masses, or any other person. Also highlights the lack of science museums of anything to feed the curious minds of our younger generation. I don’t need to write anything about it,.. I am just sharing this ...

Danger: Science Illiteracy Ahead,.. By Prof Ajith De Alwis.

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
I wound this article on the web,… This shows the pathetic situation of the lack of proper science knowledge, among school kids, among general masses, or any other person. Also highlights the lack of science museums of anything to feed the curious minds of our younger generation. I don’t need to write anything about it,.. I am just sharing this ...

Population Boom and the Future of the Energy Crisis.

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
The world population hit 7 billion mark recently, precisely 7,044,110,246 by the April Fool’s Day. During the pre-industrial era the population growth was not significant enough to make a big impact on the environment, and the lifestyle of the pre-industrial era human was not as complicated as the modern man either. The world population in 1900 was just 1.7 billion, ...

Population Boom and the Future of the Energy Crisis.

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
The world population hit 7 billion mark recently, precisely 7,044,110,246 by the April Fool’s Day. During the pre-industrial era the population growth was not significant enough to make a big impact on the environment, and the lifestyle of the pre-industrial era human was not as complicated as the modern man either. The world population in 1900 was just 1.7 billion, ...

නාථ දෙයියෝ ආසනික් හොයා ගත්තා වගේම වකුගඩු රෝගයත් සුව කරයි නේද ?

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
පුංචි කාලේ පොත් කියවන්න අපි බොහෝ දෙනෙක් ආසයි. ඒ පොත්වල තියෙන ජනප්‍රවාද මතක ඇති ඔබටත්. ගමරාල දෙව්ලෝ ගිය හැටි, නරියා ලබු කිරිබත් කෑ හැටි, ආදී වශයෙන් අපි ඉගෙනගත් ජනප්‍රවාද බොහෙමයි. අද අළුතින්ම ඒ ගොන්නට එකතු වී ඇත්තේ නාථ දෙයියෝ ආසනික් සොයාගත් කතාවයි. හැබැයි මේ කතාව කතන්දරගේ කතාව වගේ රසවත් එකක් වත්, අරුණිගේ කතා වගේ සාරවත් එකක් වත් නොවෙන්න පුළුවනි. ...

නාථ දෙයියෝ ආසනික් හොයා ගත්තා වගේම වකුගඩු රෝගයත් සුව කරයි නේද ?

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
පුංචි කාලේ පොත් කියවන්න අපි බොහෝ දෙනෙක් ආසයි. ඒ පොත්වල තියෙන ජනප්‍රවාද මතක ඇති ඔබටත්. ගමරාල දෙව්ලෝ ගිය හැටි, නරියා ලබු කිරිබත් කෑ හැටි, ආදී වශයෙන් අපි ඉගෙනගත් ජනප්‍රවාද බොහෙමයි. අද අළුතින්ම ඒ ගොන්නට එකතු වී ඇත්තේ නාථ දෙයියෝ ආසනික් සොයාගත් කතාවයි. හැබැයි මේ කතාව කතන්දරගේ කතාව වගේ රසවත් එකක් වත්, අරුණිගේ කතා වගේ සාරවත් [...] ...

සාගර ජලය මදි හැඬුවා චම්පික රණවක හන්දා…. උදම් බලයෙන් බලශක්තිය නිපදවීම ලංකාවට උචිතද ?

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
අපේ විදුලිබල ඇමති තුමා අනෙක් ඇමැත්තන්ට වඩා වෙනස් මිනිහෙකි. ඉංජිනේරු උපාධිධරයෙක් වන ඔහු තවමත් අනෙක් ඇමැත්තන්ට සාපේක්‍ෂව මොළයක් ඇති මිනිසෙක් සේ පෙනේ… හරිත බලශක්තිය වැනි දීර්ඝකාලීන වාසි සහිත බලශක්ති ජනන ක්‍රම පිළිබඳ ඔහුගේ අවධානය යොමු වීම පැසසිය යුතු කටයුත්තකි. ඔහුගේ දේශපාලන දර්ශනය කුමක් වුවත්, ඔහුගේ බලශක්තිය පිළිබඳ දර්ශනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය මා අගය කරන්නේ එබැවිනි. නමුත් ඔහුගේ න්‍යෂ්ඨික බලශක්ති යෝජනාවට ...

සාගර ජලය මදි හැඬුවා චම්පික රණවක හන්දා…. උදම් බලයෙන් බලශක්තිය නිපදවීම ලංකාවට උචිතද ?

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
අපේ විදුලිබල ඇමති තුමා අනෙක් ඇමැත්තන්ට වඩා වෙනස් මිනිහෙකි. ඉංජිනේරු උපාධිධරයෙක් වන ඔහු තවමත් අනෙක් ඇමැත්තන්ට සාපේක්‍ෂව මොළයක් ඇති මිනිසෙක් සේ පෙනේ… හරිත බලශක්තිය වැනි දීර්ඝකාලීන වාසි සහිත බලශක්ති ජනන ක්‍රම පිළිබඳ ඔහුගේ අවධානය යොමු වීම පැසසිය යුතු කටයුත්තකි. ඔහුගේ දේශපාලන දර්ශනය කුමක් වුවත්, ඔහුගේ බලශක්තිය පිළිබඳ දර්ශනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය මා අගය කරන්නේ එබැවිනි. නමුත් [...] ...

නාකි තිරිහන් කරන නිල් පාට පෙත්ත : ව්‍යාඝ්‍රා

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
අරුණිගේ ගිණි නිවන හමුදාවේ බෙල්ලෝ උත්සවයෙන් බොහෝ දෙනාගේ අවධානය පොඩ්ඩක් “අර පැත්තට“ හැරිච්ච නිසා, ඒ පැත්තට සම්බන්ධ ලිපියකින් ඔබට දැනුවත්කරන්න හිතුවා. සමාජයේ හැම වයස් මට්ටමකම අය බලන නිසා මේ ලිපිය ඉතින් බර අඩු කරලා තමයි දාන්න වෙන්නේ… ඒ විතරක්ම නෙවෙයි, දැන් දැන් ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය ටිකක් රසායන විද්‍යාවට සම්බන්ධ එහෙත් සාමාන්‍ය ජනතාවට තේරුම්ගන්න පහසු ලිපි දාන්න හිතුවා. ආයමත් කියනවා, ඔබේ ...

නාකි තිරිහන් කරන නිල් පාට පෙත්ත : ව්‍යාඝ්‍රා

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
අරුණිගේ ගිණි නිවන හමුදාවේ බෙල්ලෝ උත්සවයෙන් බොහෝ දෙනාගේ අවධානය පොඩ්ඩක් “අර පැත්තට“ හැරිච්ච නිසා, ඒ පැත්තට සම්බන්ධ ලිපියකින් ඔබට දැනුවත්කරන්න හිතුවා. සමාජයේ හැම වයස් මට්ටමකම අය බලන නිසා මේ ලිපිය ඉතින් බර අඩු කරලා තමයි දාන්න වෙන්නේ… ඒ විතරක්ම නෙවෙයි, දැන් දැන් ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය ටිකක් රසායන විද්‍යාවට සම්බන්ධ එහෙත් සාමාන්‍ය ජනතාවට තේරුම්ගන්න පහසු ලිපි දාන්න [...] ...

ගිණි අවි නැති ගිණිකෙළි…. රසායන විද්‍යාවේ චමත්කාරය……..

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය | Alchemiya's Laboratory
ලොකු කුඩා අපි හැමෝම කැමතියි ගිණිකෙළි දකින්න.. සමහර මැති ඇමතිවරු සහ ඒ ගොල්ලන්ගේ හෙංචයියෝ නම් ගිණි අවිවලින් ගිණිකෙළි කරනවා. තවත් සමහර අහිංසකයෝ නිලාකූරු,  අහස්කූරු ආදියෙන්  ගිණිකෙළි කරනවා… මට මතකයි අවුරුදු කාලෙ අපේ නෑදෑයො රතිඤ්ඤා, නිලා කූරු, බමර චක්‍ර ආදිය ගෙනත් දෙනකොට අපට තියෙන ආසාව… ඒ වගේමයි සමහර විට නිදහස් උත්සවය වැනි විශේෂ අවස්ථාවක ඇති ගිණිකෙළි සංදර්ශන ආදිය බලන්න පැය ...