අ හෝ නීතිය…. A Whore Law…. එක් භාෂාවකින් ශබ්ධ වන වදන් සමූහයක් බොහෝ විට වෙනත් භාෂාවකට පෙරැලෙන විට එහි මුඛ්‍යාර්ථය බොහෝ විට වෙනස් වුවත්, කියැවෙන දේ එකිනෙකට  ගැලපෙන්නේ කලාතුරකිනි. ලංකාවේ පසුගිය සති කිහිපය තුළ සිදු වූ සිදුවීම් සළකා බැලීමේදී ඉහත වගන්තිය අර්ථයෙන් වෙනස් වුවත් කෙතරම් ගැලපේදැයි ඔබටම සිතා ගන්නට භාර කරමි. නීතිය සරළ නොවේ… එසේම නීතිය අපූරුය… සෑම නීති වගන්තියකම කොහෝ හෝ සිදුරක් ඇත… නීතීඥයින් ජීවත් ...

අ හෝ නීතිය…. A Whore Law…. එක් භාෂාවකින් ශබ්ධ වන වදන් සමූහයක් බොහෝ විට වෙනත් භාෂාවකට පෙරැලෙන විට එහි මුඛ්‍යාර්ථය බොහෝ විට වෙනස් වුවත්, කියැවෙන දේ එකිනෙකට  ගැලපෙන්නේ කලාතුරකිනි. ලංකාවේ පසුගිය සති කිහිපය තුළ සිදු වූ සිදුවීම් සළකා බැලීමේදී ඉහත වගන්තිය අර්ථයෙන් වෙනස් වුවත් කෙතරම් ගැලපේදැයි ඔබටම සිතා ගන්නට භාර කරමි. නීතිය සරළ නොවේ… එසේම නීතිය අපූරුය… සෑම නීති වගන්තියකම කොහෝ හෝ සිදුරක් ඇත… නීතීඥයින් ජීවත් ...

Energy Management…… Yes,… Energy Can be Managed Too…. World is moving fast,.. very very fast,. unbelievably fast  some of us even can’t fathom of. But, why bother ? Just move with the flow…. But there is one problem,.. you will be left alone, others will move on. While some still think about how to reduce waste  during transport of vegetables (and still looking for a solution) others are looking into ...

Energy Management…… Yes,… Energy Can be Managed Too…. World is moving fast,.. very very fast,. unbelievably fast  some of us even can’t fathom of. But, why bother ? Just move with the flow…. But there is one problem,.. you will be left alone, others will move on. While some still think about how to reduce waste  during transport of vegetables (and still looking for a solution) others are looking into ...

Life Really Sucks,.. Suck it up and face it head on…….. During  last 20 years of my life, I dealt with chemistry and life all around the world; I was lucky enough to meet various personalities: from prison inmates to company directors CEO’s, owners, politicians and what not…  When I was working at ITI as a novice research assistant, I met a prison inmate, and learned about their life, and prison ...

Life Really Sucks,.. Suck it up and face it head on…….. During  last 20 years of my life, I dealt with chemistry and life all around the world; I was lucky enough to meet various personalities: from prison inmates to company directors CEO’s, owners, politicians and what not…  When I was working at ITI as a novice research assistant, I met a prison inmate, and learned about their life, and prison ...

I found this article on the web,… This shows the pathetic situation of the lack of proper science knowledge, among school kids, among general masses, or any other person. Also highlights the lack of science museums of anything to feed the curious minds of our younger generation. I don’t need to write anything about it,.. I am just sharing this ...

I wound this article on the web,… This shows the pathetic situation of the lack of proper science knowledge, among school kids, among general masses, or any other person. Also highlights the lack of science museums of anything to feed the curious minds of our younger generation. I don’t need to write anything about it,.. I am just sharing this ...

Population Boom and the Future of the Energy Crisis. The world population hit 7 billion mark recently, precisely 7,044,110,246 by the April Fool’s Day. During the pre-industrial era the population growth was not significant enough to make a big impact on the environment, and the lifestyle of the pre-industrial era human was not as complicated as the modern man either. The world population in 1900 was just 1.7 billion, ...

Population Boom and the Future of the Energy Crisis. The world population hit 7 billion mark recently, precisely 7,044,110,246 by the April Fool’s Day. During the pre-industrial era the population growth was not significant enough to make a big impact on the environment, and the lifestyle of the pre-industrial era human was not as complicated as the modern man either. The world population in 1900 was just 1.7 billion, ...

පුංචි කාලේ පොත් කියවන්න අපි බොහෝ දෙනෙක් ආසයි. ඒ පොත්වල තියෙන ජනප්‍රවාද මතක ඇති ඔබටත්. ගමරාල දෙව්ලෝ ගිය හැටි, නරියා ලබු කිරිබත් කෑ හැටි, ආදී වශයෙන් අපි ඉගෙනගත් ජනප්‍රවාද බොහෙමයි. අද අළුතින්ම ඒ ගොන්නට එකතු වී ඇත්තේ නාථ දෙයියෝ ආසනික් සොයාගත් කතාවයි. හැබැයි මේ කතාව කතන්දරගේ කතාව වගේ රසවත් එකක් වත්, අරුණිගේ කතා වගේ සාරවත් එකක් වත් නොවෙන්න පුළුවනි. ...

පුංචි කාලේ පොත් කියවන්න අපි බොහෝ දෙනෙක් ආසයි. ඒ පොත්වල තියෙන ජනප්‍රවාද මතක ඇති ඔබටත්. ගමරාල දෙව්ලෝ ගිය හැටි, නරියා ලබු කිරිබත් කෑ හැටි, ආදී වශයෙන් අපි ඉගෙනගත් ජනප්‍රවාද බොහෙමයි. අද අළුතින්ම ඒ ගොන්නට එකතු වී ඇත්තේ නාථ දෙයියෝ ආසනික් සොයාගත් කතාවයි. හැබැයි මේ කතාව කතන්දරගේ කතාව වගේ රසවත් එකක් වත්, අරුණිගේ කතා වගේ සාරවත් [...] ...

සාගර ජලය මදි හැඬුවා චම්පික රණවක හන්දා…. උදම් බලයෙන් බලශක්තිය නිපදවීම ලංකාවට උචිතද ? අපේ විදුලිබල ඇමති තුමා අනෙක් ඇමැත්තන්ට වඩා වෙනස් මිනිහෙකි. ඉංජිනේරු උපාධිධරයෙක් වන ඔහු තවමත් අනෙක් ඇමැත්තන්ට සාපේක්‍ෂව මොළයක් ඇති මිනිසෙක් සේ පෙනේ… හරිත බලශක්තිය වැනි දීර්ඝකාලීන වාසි සහිත බලශක්ති ජනන ක්‍රම පිළිබඳ ඔහුගේ අවධානය යොමු වීම පැසසිය යුතු කටයුත්තකි. ඔහුගේ දේශපාලන දර්ශනය කුමක් වුවත්, ඔහුගේ බලශක්තිය පිළිබඳ දර්ශනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය මා අගය කරන්නේ එබැවිනි. නමුත් ඔහුගේ න්‍යෂ්ඨික බලශක්ති යෝජනාවට ...

අපේ විදුලිබල ඇමති තුමා අනෙක් ඇමැත්තන්ට වඩා වෙනස් මිනිහෙකි. ඉංජිනේරු උපාධිධරයෙක් වන ඔහු තවමත් අනෙක් ඇමැත්තන්ට සාපේක්‍ෂව මොළයක් ඇති මිනිසෙක් සේ පෙනේ… හරිත බලශක්තිය වැනි දීර්ඝකාලීන වාසි සහිත බලශක්ති ජනන ක්‍රම පිළිබඳ ඔහුගේ අවධානය යොමු වීම පැසසිය යුතු කටයුත්තකි. ඔහුගේ දේශපාලන දර්ශනය කුමක් වුවත්, ඔහුගේ බලශක්තිය පිළිබඳ දර්ශනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය මා අගය කරන්නේ එබැවිනි. නමුත් [...] ...

නාකි තිරිහන් කරන නිල් පාට පෙත්ත : ව්‍යාඝ්‍රා අරුණිගේ ගිණි නිවන හමුදාවේ බෙල්ලෝ උත්සවයෙන් බොහෝ දෙනාගේ අවධානය පොඩ්ඩක් “අර පැත්තට“ හැරිච්ච නිසා, ඒ පැත්තට සම්බන්ධ ලිපියකින් ඔබට දැනුවත්කරන්න හිතුවා. සමාජයේ හැම වයස් මට්ටමකම අය බලන නිසා මේ ලිපිය ඉතින් බර අඩු කරලා තමයි දාන්න වෙන්නේ… ඒ විතරක්ම නෙවෙයි, දැන් දැන් ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය ටිකක් රසායන විද්‍යාවට සම්බන්ධ එහෙත් සාමාන්‍ය ජනතාවට තේරුම්ගන්න පහසු ලිපි දාන්න හිතුවා. ආයමත් කියනවා, ඔබේ ...

අරුණිගේ ගිණි නිවන හමුදාවේ බෙල්ලෝ උත්සවයෙන් බොහෝ දෙනාගේ අවධානය පොඩ්ඩක් “අර පැත්තට“ හැරිච්ච නිසා, ඒ පැත්තට සම්බන්ධ ලිපියකින් ඔබට දැනුවත්කරන්න හිතුවා. සමාජයේ හැම වයස් මට්ටමකම අය බලන නිසා මේ ලිපිය ඉතින් බර අඩු කරලා තමයි දාන්න වෙන්නේ… ඒ විතරක්ම නෙවෙයි, දැන් දැන් ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය ටිකක් රසායන විද්‍යාවට සම්බන්ධ එහෙත් සාමාන්‍ය ජනතාවට තේරුම්ගන්න පහසු ලිපි දාන්න [...] ...

ගිණි අවි නැති ගිණිකෙළි…. රසායන විද්‍යාවේ චමත්කාරය…….. ලොකු කුඩා අපි හැමෝම කැමතියි ගිණිකෙළි දකින්න.. සමහර මැති ඇමතිවරු සහ ඒ ගොල්ලන්ගේ හෙංචයියෝ නම් ගිණි අවිවලින් ගිණිකෙළි කරනවා. තවත් සමහර අහිංසකයෝ නිලාකූරු,  අහස්කූරු ආදියෙන්  ගිණිකෙළි කරනවා… මට මතකයි අවුරුදු කාලෙ අපේ නෑදෑයො රතිඤ්ඤා, නිලා කූරු, බමර චක්‍ර ආදිය ගෙනත් දෙනකොට අපට තියෙන ආසාව… ඒ වගේමයි සමහර විට නිදහස් උත්සවය වැනි විශේෂ අවස්ථාවක ඇති ගිණිකෙළි සංදර්ශන ආදිය බලන්න පැය ...

ලොකු කුඩා අපි හැමෝම කැමතියි ගිණිකෙළි දකින්න.. සමහර මැති ඇමතිවරු සහ ඒ ගොල්ලන්ගේ හෙංචයියෝ නම් ගිණි අවිවලින් ගිණිකෙළි කරනවා. තවත් සමහර අහිංසකයෝ නිලාකූරු,  අහස්කූරු ආදියෙන්  ගිණිකෙළි කරනවා… මට මතකයි අවුරුදු කාලෙ අපේ නෑදෑයො රතිඤ්ඤා, නිලා කූරු, බමර චක්‍ර ආදිය ගෙනත් දෙනකොට අපට තියෙන ආසාව… ඒ වගේමයි සමහර විට නිදහස් උත්සවය වැනි විශේෂ අවස්ථාවක ඇති ගිණිකෙළි [...] ...

ඇල්කෙමියාගේ රසායනාගාරය හයිඩ්‍රජන් සංවත්සරය සමරයි… කියවූ සහ ප්‍රතිචාර දැක්වූ හැමෝටම ප්‍රණාමය….. හයිඩ්‍රජන් සංවත්සරය ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් 13 වෙනිදා ඇල්කෙමියටත් කරන්න දෙයක් නැතිකමට බ්ලොග් එකක් පටන් ගත්තා… නමක් හොයන්න අමාරු වුනේ නැත්තේ ඇල්කෙමියා ඉස්සර ඉඳලම “ඇල්කෙමියා“ කියන නම බොහෝ දේට භාවිතා කරමින් තිබුණ නිසා.. ඉතින් මුලින් මුලින් රසායන විද්‍යාව සම්බන්ධ දේ පමණක් ලියන්න හිතාගෙන හිටියත්, සමහර වෙලාවට අරමුණෙන් අපගමනය වුනේ පුංචි පුංචි දේශපාලන කතා ලියැවිච්චි නිසා. වසරක් ගතවෙද්දි ඇල්කෙමියගේ රසායනාගාරයට ගොඩ ...

Previous Page