ආසයි නම් ‍රැඩිකල් වෙයන් ඔය තරමට නිවට නොවියන්!

අසම්මතය

අපි කෙලෙහි ගුණ මතක ඇති ජාතියක්ද?

අසම්මතය

මෛත්‍රී බුදුරජාණන් ලොව පහලවීම

අසම්මතය

එකතු වෙන්න විල්පත්තු හරිත කැරැල්ලට

අසම්මතය

නන්දා මාලිනිය

අසම්මතය

රයන් වයිට්

අසම්මතය

මලගිය ඇත්තෝ

අසම්මතය

2065 දී අපට සිදුවන විපත

අසම්මතය

දෙයියන්ගේ කලෙක්සන් ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන්න කැමතිද?

අසම්මතය

පුද්ගලීකරණය කල යුත්තේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවද.? දුම්රිය මගීන්ද..??

අසම්මතය

දෙන පඩියට වැඩක් කරන්න ඊට පස්සේ තමන්ගේ ඉල්ලීම් දිනාගන්න සටන් කරන්න

අසම්මතය

එලබෙන වෙසක් පොහෝදින ආරණ්‍ය සේනාසන සදහා ධර්ම පුස්තක දානයක් වෙනුවෙන් ඔබේ උදව් ඇවැසියි

අසම්මතය

පතිකුලයට යන අපේ තරුණියන්ට කාලීන විදියට දෙන්න පුලුවන් පුංචි උපදෙස් ටිකක්

අසම්මතය

ගැබ් ගෙල පිළිකා සහ පියයුරු පිළිකා කලින් හදුනා ගනිමු

අසම්මතය

PET Scan යන්ත්‍රය, සිරා සහ ජහමනයා

අසම්මතය

මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි

අසම්මතය

රාජ්‍ය සේවයේ සිටිනා සමහරක් පිසාචයන් නිසා වැනසෙන රාජ්‍ය සේවය

අසම්මතය

උඹට තියේද ඒ අත්දැකීම..?

අසම්මතය

තැන්ක් යූ තම්බි…!

අසම්මතය