​අපරාදේ කන්නංගර මහත්මයා නිදහස් අධ්‍යාපන පනත ගෙනත් නොමිලේ ඉගෙන ගන්න පාසල් ඇතිකලේ.

අසම්මතය

​දොස්තර රාජිතගේ එකල වදන්

අසම්මතය

​දෙමෝදර පාලම හැදුවේ අප්පුහාමි බාස්ද?

අසම්මතය

ජීවිතයට වැදගත්ම පාඩම්

අසම්මතය

ඔබ ඉර සහ හද

අසම්මතය

සමනල අඩවිය සුරකිමු කසල සුද්ද කිරීම 2017

අසම්මතය

පොල්ගස් නගින්නන්ට පෙර

අසම්මතය

කවුද වෛද්‍ය පාදෙණිය කියන්නෙ

අසම්මතය

​කුණු කන්ද කුණු උනෙ ඇයි??

අසම්මතය

Untitled Post

අසම්මතය