අයිස් බකට් චැලෙන්ජ් එන්නට පෙර සමාජ සේවා අරමුදල් සඳහා පරිත්‍යාග එකතු කරනු වස් අනේක විධ උපායක්‍රම ලොව තිබිණ. අයිස් බකට් චැලෙන්ජ් එකේ විශේෂත්වය එය අන්තර්ජාලයෙන් ජනප්‍රිය වූවක් වීමයි. එසේම රස්සාවට අරමුදල් එකතු නොකරන පිරිසක් වෙතින් දියත් වූ කෙටි කාලය තුල දී අතිශය සාර්ථක වූ මෙහෙයුමක් වීමයි. 2014 ජූලි 29 සිට අගෝස්තු 29 දා දින ඇතුලත පමණක් ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන ...

http://youtu.be/irS9uCNiIkc අයිස් බකට් චැලෙන්ජ් එන්නට පෙර සමාජ සේවා අරමුදල් සඳහා පරිත්‍යාග එකතු කරනු වස් අනේක විධ උපායක්‍රම ලොව තිබිණ. අයිස් බකට් චැලෙන්ජ් එකේ විශේෂත්වය එය අන්තර්ජාලයෙන් ජනප්‍රිය වූවක් වීමයි. එසේම රස්සාවට අරමුදල් එකතු නොකරන පිරිසක් වෙතින් දියත් වූ කෙටි කාලය තුල දී අතිශය සාර්ථක වූ මෙහෙයුමක් වීමයි. 2014 ජූලි 29 සිට අගෝස්තු 29 දා දින ඇතුලත පමණක් ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන ...

සංවාදය, සවන් දීම සහ සලකා බැලීම සංවාදය (dialogue) යනු දෙදෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අතර ලිවීමෙන් හෝ කතාබහෙන් සිදුවන අදහස් හුවමාරුවකින් යම් නිගමනයක් කරා එළඹෙන්නට ගන්නා උත්සාහයයි. අල්ලාප සල්ලාපය (chitchat) යනු හිතවත් ලෙසකින් වැදගත් නොවූ දේවල් ගැන කතාබහ සිද්ධ වීමයි. අයෙක් සිය මතයක් කියද්දී අනෙකා එයට ආචාරශීලීව එකඟවීම හෝ නොවීම අල්ලාප සල්ලාපයේ දී දකින්නට ලැබේ. මෙහි දී සංවාදයට සහභාගී වෙන සියල්ලන්ගේම අරමුණ හිතවත්කම පවත්වා ගැනීමයි. ...

සංවාදය, සවන් දීම සහ සලකා බැලීම සංවාදය (dialogue) යනු දෙදෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අතර ලිවීමෙන් හෝ කතාබහෙන් සිදුවන අදහස් හුවමාරුවකින් යම් නිගමනයක් කරා එළඹෙන්නට ගන්නා උත්සාහයයි. අල්ලාප සල්ලාපය (chitchat) යනු හිතවත් ලෙසකින් වැදගත් නොවූ දේවල් ගැන කතාබහ සිද්ධ වීමයි. අයෙක් සිය මතයක් කියද්දී අනෙකා එයට ආචාරශීලීව එකඟවීම හෝ නොවීම අල්ලාප සල්ලාපයේ දී දකින්නට ලැබේ. මෙහි දී සංවාදයට සහභාගී වෙන සියල්ලන්ගේම අරමුණ හිතවත්කම පවත්වා ගැනීමයි. ...

ශේක්ස්පියර් උපන්නේ 1564 අප්‍රේල් 26 වැනිදා. වයස 52 දී මිය යද්දී ඔහු ඉංග්‍රීසි භාෂාවට දහස් ගණනක අලුත් වචන දායද කර තිබුණි. එපමණක් නොව ඔහු මිය ගිහින් වසර 400 කට පමණ පසු අද අපි දිනපතා පාහේ භාවිතා කරන පද වහර මහත් සංඛ්‍යාවක් ඔහුගේ නිර්මාණ වෙති. 1623 දී First Folio නමින් හැඳින්වෙන ශේක්ස්පියර් නාට්‍ය 36 කින් යුත් එකතුව ප්‍රකාශනය විය. ගද්‍ය ...

ශේක්ස්පියර් උපන්නේ 1564 අප්‍රේල් 26 වැනිදා. වයස 52 දී මිය යද්දී ඔහු ඉංග්‍රීසි භාෂාවට දහස් ගණනක අලුත් වචන දායද කර තිබුණි. එපමණක් නොව ඔහු මිය ගිහින් වසර 400 කට පමණ පසු අද අපි දිනපතා පාහේ භාවිතා කරන පද වහර මහත් සංඛ්‍යාවක් ඔහුගේ නිර්මාණ වෙති. 1623 දී First Folio නමින් හැඳින්වෙන ශේක්ස්පියර් නාට්‍ය 36 කින් යුත් එකතුව ප්‍රකාශනය විය. ගද්‍ය ...

හොලිවුඩ් දේශපාලනයේ යුදෙව් නැඹුරුව රුසියන් අධිරාජ්‍යයෙහි උපන් පසුව ඇමෙරිකන් යුදෙව්වෙක් වූ ඩේවිඩ් සාර්නොෆ් ඇමෙරිකන් රේඩියෝ සහ රූපවාහිනි පුරෝගාමියෙකි. පත්තර විකුණමින් සල්ලි හොයාගත් ඒ සංක්‍රමණිකයා පසුව රේඩියෝ කෝපරේශන් ඔෆ් ඇමෙරිකාහි සභාපති සහ NBC නිර්මාතෘ වූ ඔහු ඒ දෙකම ලෝකයේ දැවැන්තම කොම්පැණි අතරට ගෙන යන්නට සමත් වූවෙකි. එසේම සාර්නොෆ්ගේ නීතිය, එනම් වැඩියෙන්ම සිටින නරඹන්නන් සංඛ්‍යාවට අනුව මාධ්‍ය ජාලයේ අගය තීරණය කිරීම ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරන ...

හොලිවුඩ් දේශපාලනයේ යුදෙව් නැඹුරුව රුසියන් අධිරාජ්‍යයෙහි උපන් පසුව ඇමෙරිකන් යුදෙව්වෙක් වූ ඩේවිඩ් සාර්නොෆ් ඇමෙරිකන් රේඩියෝ සහ රූපවාහිනි පුරෝගාමියෙකි. පත්තර විකුණමින් සල්ලි හොයාගත් ඒ සංක්‍රමණිකයා පසුව රේඩියෝ කෝපරේශන් ඔෆ් ඇමෙරිකාහි සභාපති සහ NBC නිර්මාතෘ වූ ඔහු ඒ දෙකම ලෝකයේ දැවැන්තම කොම්පැණි අතරට ගෙන යන්නට සමත් වූවෙකි. එසේම සාර්නොෆ්ගේ නීතිය, එනම් වැඩියෙන්ම සිටින නරඹන්නන් සංඛ්‍යාවට අනුව මාධ්‍ය ජාලයේ අගය තීරණය කිරීම ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරන ...

හොලිවුඩ් දේශපාලනය ගැන කතාබහට පෙර ඇමෙරිකන් දේශපාලනයේ යුදෙව් නැඹුරුව ගැන දැනුමක් අවශ්‍යයයි. ඇමෙරිකන් යුදෙව්වන්ට මැද පෙරදිග සබඳතාවන් හි දී ඇමෙරිකාවේ භූමිකාව කෙසේදැයි මෙන්ම ඇමෙරිකාව සහ ඊශ්‍රායෙල් අතර සබඳතාවය කෙසේදැයි යන්නත් විශේෂයෙන් වැදගත් වූවකි. මැද පෙරදිග ගැටුම් වල දී ඇමෙරිකාව කුමක් කරන්නේ දැයි මෙන්ම ඇමෙරිකන් යුදෙව්වන් සැලකිල්ලට ගන්නේ යුදෙව් නොවන අය තමන්ගේ භූමිකාව කෙසේ දකින්නේ දැයි යන්නත් ය. ඒ නිසා ...

හොලිවුඩ් දේශපාලනය ගැන කතාබහට පෙර ඇමෙරිකන් දේශපාලනයේ යුදෙව් නැඹුරුව ගැන දැනුමක් අවශ්‍යයයි. ඇමෙරිකන් යුදෙව්වන්ට මැද පෙරදිග සබඳතාවන් හි දී ඇමෙරිකාවේ භූමිකාව කෙසේදැයි මෙන්ම ඇමෙරිකාව සහ ඊශ්‍රායෙල් අතර සබඳතාවය කෙසේදැයි යන්නත් විශේෂයෙන් වැදගත් වූවකි. මැද පෙරදිග ගැටුම් වල දී ඇමෙරිකාව කුමක් කරන්නේ දැයි මෙන්ම ඇමෙරිකන් යුදෙව්වන් සැලකිල්ලට ගන්නේ යුදෙව් නොවන අය තමන්ගේ භූමිකාව කෙසේ දකින්නේ දැයි යන්නත් ය. ඒ නිසා ...

හොලිවුඩ් යුදෙව්වන් ස්ටාර් ට්‍රෙක් දෙවැනි පරම්පරාවට එකතුවෙන ගයිනන් චරිතය වූපි ගෝල්ඩ්බර්ග් රඟපාන්නකි. ඇය කුඩා කාලයේ දී නිතර පඩින්න සමත් වූ නිසා, “වූපි කුශන්” යන නම ‘සුරතල් නම’ ඇයට ලැබී තිබුණි. කැරින් එලේන් ජොන්සන් වූ ඇය සිනමාව සඳහා මුල් නම වූපි යන්නත් වාසගම හැටියට ගෝල්ඩ්බර්ග් යන්නත් යොදාගන්නේ එහි යුදෙව් බව වැඩියෙන් ඇතැයි කියායි. තමා කතෝලික සහ යුදෙව් පරම්පරා වලින් පැවත එනවා යැයි ...

ඊශ්‍රායෙල්-ගාසා ගැටුම් දිගටම ඇවිලෙයි. ඒ අස්සේ තුර්කි මායිම අසලබඩ මවුන්ට් සින්ජාර් හි කොටු වූ 300 ක් යසීඩි ඇතුළු තවත් සුළු ජාතිකයන් ඉස්ලාම් වැළඳ නොගත්තොත් ඝාතනය කරනවා යැයි ඉස්ලාමීය දේශයක් හදන්නට සැරසෙන ත්‍රස්තවාදීන් තර්ජනය කරති. ලෙබනනයේ පළ වූ The Daily Star වාර්තාවට අනුව ඊශ්‍රායෙල් මෙහෙයවන ගාසා ප්‍රහාර “හිට්ලර්-වැනි ෆැසිස්ට්වාදයකට” සමාන කරන්නේ තුර්කියේ අගමැති (හෙට අනිද්දා ජනාධිපති වෙන) රිජෙප් තයියිප් අර්දොවන් ...

අමතක වී යන්නට අයිතියක් යුරෝපයෙන් මෙම විඩියෝව යූටියුබ් හරහා පමණක් නොව The Telegraph වෙබ් අඩවියෙන් ද බෙදා හැරිණ. එය යූටියුබ් ලවා තහනම් කරවන්නට යන බවක් ද කියැවේ. යුරෝපීය උසාවිය පසුගිය මැයි මාසයේ දී අලුත් නීතියක් සම්මත කරගති. අන්තර්ජාලයේ පළ වූ අහිතකර වාර්තාවක් ඊට පාදක වූවාගේ ඉල්ලීම මත සහ රටක පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරන ආයතනයක් සමඟ එකතු වෙන්නේ ද එවිට ඒ වාර්තාව යළි සර්ච් කළ නොහැකිවන ...

ඔවුන් ඉලක්ක කළේ යුදෙව්වන්, මැරුනේ අහිංසක ප්‍රංශ වැසියෙක් 1980 ඔක්තෝබර් 3 වැනිදා පැරීසියේ කොපර්නික් වීදියේ සිනෙගෝගයක (යුදෙව් පල්ලිය) ත්‍රස්තවාදියෙක් විසින් බෝම්බයක් පුපුරවා හරින ලදි. සැලසුම වූයේ බැතිමතුන් පිට වී යද්දී මාර්ගයේ නවතා තිබි මෝටර් සයිකලයේ සයිඩ් බෑග්වල සඟවා තිබි බෝම්බය පුපුරවා හැරීමයි. නමුත් එදින පැවැත්වුන ආගමික මෙහෙය අවසන් වන්නට පෙර එය පුපුරා ගියේය. ප්‍රංශ අගමැති රේමොන් බා (Raymond Barre) මෙසේ කීය: “සිනෙගෝගයේ සිටි යුදෙව්වන්ට කරන ලද සාහසික ...

ෆලාෂාස් නම් කළු හමැති යුදෙව්වන් තමන්ව බෙටා ඊශ්‍රායෙල් (ඊශ්‍රායෙල් නිවසේ) යැයි හඳුන්වා ගත් ඉතියෝපියාවේ අතු පැල්පත් වල ජීවත් වූ මේ යුදෙව්වන්ව අසල්වාසීන් හැඳින්වූයේ ෆලාෂාස් කියායි. එනම් පිටදේසක්කාරයන්, ආක්‍රමණිකයන් කියායි. ශත වර්ෂ ගණනාවක් යනතුරු ඉතියෝපියාවේ යුදෙව් කොට්ඨාශය ගැන සෙසු රටවල විසූ යුදෙව්වන් මෙන්ම සෙසු ලෝකය ද නොදත්තේය. බෙටා ඊශ්‍රායෙල් යුදෙව්වන්ගේ ගෝත්‍රික රාජ්‍යයේ ස්වාධීනත්වය අවසන් වෙන්නේ 1624 දී ඉතියෝපියාවට සහාය දෙන පෘතුගීසින් විසින් ඔවුන්ව යටත් කරගැනීමෙනි. ...

යුදෙව්වන්ට ද්වේශ කරන්නේ මන්ද? පොදු ජනතාවගේ සුබ සාධනය සලසනවා යැයි කියමින් බලය අල්ලා ගන්නට දත කන පාලකයන්ට පොදු හතුරෙක් යැයි හඳුන්වන්නට කල්ලියක් අවශ්‍යයයි. ලෝක ඉතිහාසය පුරා යුදෙව්වා යනු ඒ පොදු හතුරා යැයි මැද පෙරදිග සිට බටහිර හා නැගෙනහිර යුරෝපීය සහ රුසියාව දක්වා රටවල් හි සැලකිණ. පුරාතනයේ දී යුදෙව්වන් සුළු ජන කොටස් ලෙස ලොව ජීවත් වූහ. ඔවුන් සියල්ලන්ටම පොදුවේ නීති රෙගුලාසි දැමූ ඔවුන්ගේම වූ ...

ඊශ්‍රායෙල් – ගාසා අර්බූදය පළමු ලෝක යුද්ධය සමයේ දී ලෝකයේ යුදෙව් ජනගහණය අඩු වී ගියේ යුද්ධය, සාගත, රෝග සහ රටවල් වලින් ඔවුන්ව පිටුවහල් කිරීම නිසයි. ඔටෝමාන් අධිරාජ්‍යයේ කොටසක් වූ පලස්තීනය බ්‍රිතාන්‍ය යටතට 1917 අල්ලා ගැනීමත් සමඟ පලස්තීනයේ අනාගතය ගැන ලිපියක් සකස් කළ, මැතිවරණ පරාජයක් ලද නිසා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙක් වූ හර්බට් සැමුඑල් 1920 දී පලස්තීනයේ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් හැටියට පත්විය. ජාතීන්ගේ සංගමය (League of ...

ට්‍රිවියා සඳහා වෙන් වූ රාත්‍රියක් පඩියේ අගය සේ ම බඩුවේ හෝ සේවයේ අගයේ ද ඒවායේ ගණුදෙනුකරුවන් විසින් එකඟ වෙන මිලක් අනුව හුවමාරුවක් වෙයි ද, එවිට ඒවායේ වටිනාකම ද ක්‍රමයෙන් ඉහළ යයි. ඉහළ වේතන, අනගි භාණ්ඩ සහ සේවාවන් වෙළඳපොලේ නිරතුරුව දකින්නට ලැබේ. මේ සත්‍යය වටහා නොගන්නා අයට ද එවැනි අනගි වෙළඳපොලක පාරිභෝගිකයන් වීමට ඉඩකඩ ලැබීම යනු දේශපාලනඥයන් මෙන් නොව වෙළඳපොල යනු පුද්ගලයාගේ දැක්ම අනුව විනිශ්චයක් ...

තරුණ අය හැල්මේ දුවන පරිහානිය ගැන වැඩිහිටියන් අවලාද කියන්නට පටන් ගත්තේ ඉතිහාසයේ කුමන කාලයකදැයි කිසිවෙක් නොදන්නා බවක් පෙනී යයි. “දරුවන් දැන් සුඛෝපභෝගීත්වයට ඇල්ම දක්වති. ඔවුන්ගේ සිරිත් විරිත් නරක අතට හැරී ඇත. අධිකාරියට අවඥා කරති. තමන්ගේ වැඩිහිටියන්ට අගෞරවයෙන් සලකති. ව්‍යායාම් වෙනුවට කතාබහේ යෙදී සිටින්නට කැමතියි.” ඉහත උපුටා දැක්වීම සොක්‍රටීස් විසින් කියන ලද්දක් ප්ලේටෝ විසින් සටහන් කර තැබුවක් යැයි පොදු ජනමතයයි. ...

නිදිමතේ ගිහින් පෝලිම්වල ලැගීම අවසන් වී යද්දී, භුමිතෙල් ගඳ රෙදි වලින් ගවුම් ඇඳපු කාලේ ඉවර වෙද්දී, ගුල්ලො පණුවො නැති පාන් කන්න ලැබෙද්දී තමයි හත් හවුලේ කැඳ හැලිය ගැනත් හත් අවුරුදු සාපය ගැනත් යාන්තම් දැනුමක් ලබන්නෙ මම. හිත ඇදිලා ගියෙ දේශපාලන ‘මඩ පොත්’ කියවන්න නෙමෙයි, සතුට පත්තරේට. එදා සතුට පත්තරේ බෙදුවේ කාටූන් චිත්‍රකතා විතරක් නෙමෙයි, අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තුවක්!!!! ඇයි සමහරු ...

Previous Page Next Page