ඇමෙරිකන් ජනාධිපතිවරණය 2016

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නිදහස් වෙළඳාමට රහසිගත ගිවිසුම් අවශ්‍ය ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අද කොලම්බස් දිනය ද? ස්වදේශීන්ගේ දිනය ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ජීවිතය සුන්දර ඕපපාතික සහයෝගය නිසයි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නිහඬ තීන්දුව දෙන්නේ පාරිභෝගිකයායි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පාකිස්තානය වපුරවන ලද ඉන්දොෆෝබියාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

විප්ලවය ගිලින්නේ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චීන්නු වීරවරියක් ලෙස සලකන බ්‍රිතාන්‍ය කාන්තාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චීන කෑම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

හොල්මන්වලට ඇතුල්වීමට ඉඩනොදීම සඳහා …

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රතු හමුදාවටත් ඇතුලට එන්නට අවසර නොමැති වූ තහනම් නගරය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රැඩිකල් රතු මුරකරුවන්ගේ රතු අත් පටිය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චීන වෝල්නට් ඇට කුට්ටම් විකුණන පොළ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කඩචෝරු වීදිය සහ නයිට් මාකට්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ගෙවල් හදන්න ගඩොල් අරගන්න අවසර ලැබුණ චීන මහා ප්‍රාකාරය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චීනයේ දී ෆේස්බුක් තහනම් කාට ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චායොයැන්ග් රැඟුම් ශාලාවේ චීන කරණම්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ගිම්හාන මාලිගාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මූන්කේක් උත්සවය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පැරණි මාලිගා අසල ඇති දැවැන්ත කල්දේරම්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්