ශුද්ධ කිරීම් පසුපස සාගත පැමිණීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඉතියෝපියාවේ නව උත්තරීතර නායකයා

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

විප්ලවය සහ මෙන්ගිස්ටු හයිලෙ මාරියම්ගේ නැඟීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නිදහස යැයි රවටා දාස භාවය අලෙවි කිරීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ප්‍රයෝජනවත් මෝඩයින් සහ අප්‍රිකාවේ කොමියුනිස්ට්වාදය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

යුරෝපීය සමාජවාදය සහ සෝවියට් කොමියුනිස්ට්වාදය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මේ වහල් සේවය ගැන වාමාංශිකයන් නිහඬ වෙති

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සමඟ “පිවිතුරු විප්ලවය”

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පෙරූ රටෙන් සෙන්ඩෙරෝ ලුමිනෝසෝ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

දියුණුව ලබන්නට නම් වෙනස් විය යුතු දැක්ම කුමක්ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අපේ රටවැසියන් අපි මරා දමද්දී පිටස්තර කිසිවෙක් අත නොතබනු!

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කියා අයිතීන් කප්පාදු කිරීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඉල්ලන්නෙ වෙනසක්, ලැබෙන්නෙ එයමයි යළි යළිත්!

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සැන්ඩිනිස්ටා සහ ස්වදේශී ඉන්දියානුවන්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සැන්ඩිනිස්ටා පෙරමුණ දේශපාලන ජුන්ටාව හැදීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඕටෙගා සහ පැස්ටෝරාගේ විප්ලවීය ජීවිත

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නිකරාගුවා: ආඥාදායකත්වයේ අසාර්ථක මෙහෙයුම්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කියුබාවේ වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කියුබන් ජනතාව ගෙවූ විශේෂ කාලපරිච්ඡේදය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කියුබන් සිහිනය මල්ඵල ගත්තේ ෆිඩෙල් සහෝදරයන්ට පමණි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්