සිරගෙදර සටහන් පොත් ලියූ ඇන්ටෝනියෝ ග්‍රම්ෂි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

එන්න ග්‍රම්ෂි කවුදැයි හඳුනාගන්න

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පශ්චාත් භීෂණයේ සිට පශ්චාත් කොමියුනිස්ට්වාදය දක්වා

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සෝවියට් කතාව (2008)

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

දොස්තර කැරැල්ල

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මරණයේ ආර්යාව – සෝවියට් මහා දේශප්‍රේමී යුද්ධය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

හේමන්ත යුද්ධය සහ මොලටොව් කොක්ටේල් උපත්තිය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

හලඩමෝ හෙවත් යුක්රේන මහා ජන සංහාරය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සෝවියට් විප්ලවයේ සාහිත්‍ය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

දරුවන් පැහැරගෙන ගොස් යුද සටන්කාමීන් කරවීම විප්ලවය ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නාට්සි ජර්මනිය සහ සෝවියට් රුසියාව හවුලේ ඝාතන කළ හැටි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නිදහස් අපිට කළ හැකි දේ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සෝවියට් අධිරාජ්‍යවාදය නොහොත් ලෝක විප්ලවය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පංති නැති සමාජයක් පොරොන්දු වී පාලක පංතිය බිහිකිරීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

‘සොසො’ නොහොත් ‘කොබා’ නොහොත් ජෝසෆ් ස්ටාලින්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ප්‍රතිවිප්ලවීය ක්‍රියා නමින් නව අපරාධ වර්ගීකරණය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රුසියන් සිවිල් යුද්ධය සහ මහා සාගතය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සෝවියට් රහස් පොලීසියේ වසවිෂ විද්‍යාගාර

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සාමය, ඉඩම්, සහ පාන් පොරොන්දු වූ ලෙනින්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රතු භීෂණය – ලංකාවේ නෙමෙයි 1918 රුසියාවේ!

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්