රාජ්‍ය බලය හා රාජ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය තීරණාත්මක ලෙස වෙනස් කිරීම උදෙසා ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග යැයි ‘අපේ දැක්ම’ ගෙනහැර පා ඇත්තේ මෙතෙක් කාලයක් ලංකාවේ පැවති ක්‍රියාමාර්ගයන්ම වෙති. අවම ආණ්ඩුවක් යන්න පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජිතයන් අඩුවීමෙන් හැදෙන ආණ්ඩුවක් යැයි ඔවුන් වරදවා වටහා ගෙන ඇත්දැයි සිතේ. මන්ද මෙය පුරවැසියෙකුගේ ජීවිතයේ හැම අදියරක දී ම ගන්නා තීරණ වලට දැඩි බලපෑම් කරන්නට ඇමතිවරුන් 25 කට රාජ්‍ය බලය දෙන ...

2010 සිට යුක්රේනයේ ජනාධිපතිව සිටි වික්ටර් යනුකෝවිච් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුවකට මුහුණ දීමත් සමඟ 2014 පෙබරවාරි 23 වැනි ඉරිදා ක්‍රිමියාවට පළා යන ලදැයි වාර්තා වේ. ඔහු යාට් එකකින් නොහොත් පුද්ගලික විනෝදය සඳහා වූ නැවකින් රුසියාවට පැන යන්නට උත්සාහ කරන බවක් ද අහන්නට ලැබේ. ඔහු හැර දමා ගිය, රටවැසියන්ගේ වෙහෙස මංකොල්ලයෙන් පරිභෝජනය කරන ලද අධි සුඛෝපභෝගී ජනාධිපති මන්දිරය දැන් දුප්පත් යුක්රේනයේ ...

2010 සිට යුක්රේනයේ ජනාධිපතිව සිටි වික්ටර් යනුකෝවිච් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුවකට මුහුණ දීමත් සමඟ 2014 පෙබරවාරි 23 වැනි ඉරිදා ක්‍රිමියාවට පළා යන ලදැයි වාර්තා වේ. ඔහු යාට් එකකින් නොහොත් පුද්ගලික විනෝදය සඳහා වූ නැවකින් රුසියාවට පැන යන්නට උත්සාහ කරන බවක් ද අහන්නට ලැබේ. ඔහු හැර දමා ගිය, රටවැසියන්ගේ වෙහෙස මංකොල්ලයෙන් පරිභෝජනය කරන ලද අධි සුඛෝපභෝගී ජනාධිපති මන්දිරය දැන් දුප්පත් යුක්රේනයේ ...

සමානාත්මතාවය: අසමාන ලෙස ඉපිද ඉන්නා මිනිසුන් සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත ලෙසකින් එකිනෙකා හා සමාන කරන සැලසුමක් නිර්මාණයට දන්නා ජගතෙක් ලොව නැත. එහෙම දන්නවා යැයි කියා ගත් උත්සාහයන් වල දී එයට ලක්වූ සියල්ලන්වම දුප්පත් අසරණයන් කළ හැටි නොමඳව ඉතිහාසයෙන් දැකිය හැකියි. අනේක වතාවක් උත්සාහ කර අසාර්ථක වුව ද ලොව බහුතරය තමන් මෙතෙක් ගියේ ධනවාදී විවෘත ආර්ථික මගක යැයි තවමත් මුලාවී ...

සමානාත්මතාවය: අසමාන ලෙස ඉපදුන මිනිසුන් සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත ලෙසකින් එකිනෙකා හා සමාන කරන සැලසුමක් නිර්මාණයට දන්නා ජගතෙක් ලොව නැත. එහෙම දන්නවා යැයි කියා ගත් උත්සාහයන් වල දී එයට ලක්වූ සියල්ලන්වම දුප්පත් අසරණයන් කළ හැටි නොමඳව ඉතිහාසයෙන් දැකිය හැකියි. දියත් කළ සමානාත්මතා වැඩපිළිවෙත් අනේක වතාවක් අසාර්ථක වුව ද ලොව බහුතරය තමන් මෙතෙක් ගියේ ධනවාදී විවෘත ආර්ථික මගක යැයි තවමත් ...

හෙට දෙන බියර් පොරොන්දු වෙන අය හැමදා ලොව බහුලව දකින්නට ලැබුණි. විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ කාලයන් හි දී. නමුත් ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ඨ කරනුයේ කෙසේදැයි පහදන අය ඉතා අඩුයි. ඒවා ඉටු නොවෙන බව දකිද්දී ඒ පාලකයන්ව පළවා හැරීම අසීරු බවත් දැනගන්නට ලැබේ. අන්තිමේ දී තමනට ජීවිතය බේරාගෙන වෙනතකට පළා යන්නට හැකි මාර්ග ද වැසී ඇති බව දැනගනිද්දී ඉපිද, ජීවත් වී, මිය යන්නේ ...

හෙට දෙන බියර් පොරොන්දු වෙන අය හැමදා ලොව බහුලව දකින්නට ලැබුණි. විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ කාලයන් හි දී. නමුත් ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ඨ කරනුයේ කෙසේදැයි පහදන අය ඉතා අඩුයි. ඒවා ඉටු නොවෙන බව දකිද්දී ඒ පාලකයන්ව පළවා හැරීම අසීරු බවත් දැනගන්නට ලැබේ. අන්තිමේ දී තමනට ජීවිතය බේරාගෙන වෙනතකට පළා යන්නට හැකි මාර්ග ද වැසී ඇති බව දැනගනිද්දී ඉපිද, ජීවත් වී, මිය යන්නේ ...

රටක් සංවර්ධනය, ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳීම, පාසැල් හා කැම්පස් ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව සැලසීම යනාදියෙන් සුබ අනාගතයක් නිර්මාණයට ආණ්ඩුවක් සමත් යැයි ලොව බහුතර ජනතාවක් විශ්වාස කරති. සුබ අනාගතයක් සඳහා “දියර කිරි” වෙළඳපොලේ බහුලව පැවතීම අවශ්‍ය යැයි කියන අයට දිරවන්නේ නැත්තේ අනෙක් අයට වෙළඳපොලෙන් කැමැත්තෙන් මුදල් ගෙවා මිල දී ගැනීමට පිටිකිරි බහුලව තිබීමයි. තමන් පතන සුබ අනාගතය යනු සමාජ සාධාරණත්වයේ නාමයෙන් අනුන් පතන්න ...

රටක් සංවර්ධනයට, ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳීමට, පාසැල් හා කැම්පස් ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව සැලසීම යනාදියෙන් සුබ අනාගතයක් නිර්මාණයට ආණ්ඩුවක් සමත් යැයි ලොව බහුතර ජනතාවක් විශ්වාස කරති. සුබ අනාගතයක් සඳහා “දියර කිරි” වෙළඳපොලේ බහුලව පැවතීම අවශ්‍ය යැයි කියන අයට දිරවන්නේ නැත්තේ අනෙක් අයට වෙළඳපොලෙන් කැමැත්තෙන් මුදල් ගෙවා මිල දී ගැනීමට පිටිකිරි බහුලව තිබීමයි. තමන් පතන සුබ අනාගතය යනු සමාජ සාධාරණත්වයේ නාමයෙන් අනුන් පතන්න ...

ආණ්ඩුව, 1849 -ෆ්‍රෙඩ්රික් බැස්ටියාට් “ආණ්ඩුව” යන වචනය සඳහා බුද්ධිමත්, සරල, යහපත් නිර්වචනයක් වෙනුවෙන් කවුරු හරි තෑග්ගක් ඉදිරිපත් කරාවි යැයි මගේ පැතුමයි.   එය සමාජයට ඉටුකරන කොතරම් දැවැන්ත සේවයක් වේවි ද!   ආණ්ඩුව! ඒ මොකක් ද? ඒක කොහෙද තියෙන්නෙ? ඒක මොකද කරන්නෙ? ඒක කුමක් කළ යුතු ද? අපි හැමෝම දන්නෙ ඒක ගුප්ත චරිතයක් කියල. ලෝකෙ වෙන කිසිම චරිතයකට වඩා මිනිසා වැඩියෙන්ම ඉල්ලා සිටින්නක්. ඒ ...

ආණ්ඩුව, 1849 -ෆ්‍රෙඩ්රික් බැස්ටියාට් “ආණ්ඩුව” යන වචනය සඳහා බුද්ධිමත්, සරල, යහපත් නිර්වචනයක් වෙනුවෙන් කවුරු හරි තෑග්ගක් ඉදිරිපත් කරාවි යැයි මගේ පැතුමයි.   එය සමාජයට ඉටුකරන කොතරම් දැවැන්ත සේවයක් වේවි ද!   ආණ්ඩුව! ඒ මොකක් ද? ඒක කොහෙද තියෙන්නෙ? ඒක මොකද කරන්නෙ? ඒක කුමක් කළ යුතු ද? අපි හැමෝම දන්නෙ ඒක ගුප්ත චරිතයක් කියල. ලෝකෙ වෙන කිසිම චරිතයකට වඩා මිනිසා වැඩියෙන්ම ඉල්ලා සිටින්නක්. ඒ ...

මොකක් ද මේ නව ලිබරල්වාදය? පරණ ලිබරල්වාදය ගැන මෙම සටහන් වලින් ඔබ දැනටමත් කියවා ඇත. ඒ 17 වැනි සියවසේ දී ජෝන් ලොක් ඉදිරිපත් කළ ඒක පුද්ගල අයිතිය මූලික කරගත් 1776 දී ඇමෙරිකාව ලොවට දායද කළ විමධ්‍යගත අවම ආණ්ඩු ක්‍රමයකින් ද, 1850 ගණන් වල දී ෆ්‍රෙඩ්රික් බැස්ටියාට් හා එකඟ වෙන අර්ථ ශාස්ත්‍රඥයන් විසින් පෙන්වා දුන් සාර්ථක එකම ක්‍රමය වූ ධනවාදී නිදහස් වෙළඳපොලක් සහ ඉහත කියූ ...

මොකක් ද මේ නව ලිබරල්වාදය? පරණ ලිබරල්වාදය ගැන මෙම සටහන් වලින් ඔබ දැනටමත් කියවා ඇත. ඒ 17 වැනි සියවසේ දී ජෝන් ලොක් ඉදිරිපත් කළ ඒක පුද්ගල අයිතිය මූලික කරගත් 1776 දී ඇමෙරිකාව ලොවට දායද කළ විමධ්‍යගත අවම ආණ්ඩු ක්‍රමයකින් ද, 1850 ගණන් වල දී ෆ්‍රෙඩ්රික් බැස්ටියාට් හා එකඟ වෙන අර්ථ ශාස්ත්‍රඥයන් විසින් පෙන්වා දුන් සාර්ථක එකම ක්‍රමය වූ ධනවාදී නිදහස් වෙළඳපොලක් සහ ඉහත කියූ ...

ඉටිපන්දම්, ටේපර, ලන්තෑරුම්, යෂ්ටි, වීදි ලාම්පු යනාදිය හදන අයගේ, ඒවා නිවා දමන උපකරණ හදන අයගේ සහ සත්ව තෙල්, තෙල්, ලහටු, මධ්‍යසාරය සහ එළිය ලබා දෙන වෙනත් සියළු දේවල් හදන අයගේ පෙත්සම [ප්‍රංශයේ ජූලි ආණ්ඩුවේ] නියෝජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ ගෞරවනීය සාමාජිකයන් වෙතටයි. මහත්වරුනි: ඔබ යන්නේ නිවැරදි මාර්ගයක. භාවාත්මක න්‍යයායන් ප්‍රතික්ෂේප කරන ඔබට අඩු මිල ගැන සහ සුලභතාව ගැන ඇත්තේ සුළු තැකීමකි. ...

ඉටිපන්දම් හදන්නන්ගේ පෙත්සම, 1845 -ෆ්‍රෙඩ්රික් බැස්ටියාට් ඉටිපන්දම්, ටේපර, ලන්තෑරුම්, යෂ්ටි, වීදි ලාම්පු යනාදිය හදන අයගේ, ඒවා නිවා දමන උපකරණ හදන අයගේ සහ සත්ව තෙල්, තෙල්, ලහටු, මධ්‍යසාරය සහ එළිය ලබා දෙන වෙනත් සියළු දේවල් හදන අයගේ පෙත්සම [ප්‍රංශයේ ජූලි ආණ්ඩුවේ] නියෝජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ ගෞරවනීය සාමාජිකයන් වෙතටයි. මහත්වරුනි: ඔබ යන්නේ නිවැරදි මාර්ගයක. භාවාත්මක න්‍යයායන් ප්‍රතික්ෂේප කරන ඔබට අඩු මිල ගැන සහ සුලභතාව ගැන ඇත්තේ සුළු තැකීමකි. ...

සාගත හා සංක්‍රමණ වල ප්‍රභවය සමාජවාදයයි 19 වැනි සියවසේ බ්‍රිතාන්‍යය යටත්විජිතයක් වූ අයර්ලන්තයේ අර්තාපල් සාගතයක් විය. මිලියනයක් වැසියන් මිය ගියහ. මිලියන දෙකක අයර්ලන්ත වැසියන් නැව් නැඟ ඇමෙරිකන් නව ලෝකයට සංක්‍රමණය වූහ. ටෝනි බ්ලෙයාර් අගමැතිව සිටිය 1997 දී, 19 වැනි සියවසේ දී බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව “කළ දේ මදි යැයි,” කියමින් හේ සමාව අයැදීය. එහෙත් ඔහු සමාව ඉල්ලා සිටිය යුතු වූයේ එදා ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවේ මැදිහත්වීම් වැඩියෙන් සිද්ධ වීම ...

සාගත හා සංක්‍රමණ වල ප්‍රභවය සමාජවාදයයි 19 වැනි සියවසේ බ්‍රිතාන්‍යය යටත්විජිතයක් වූ අයර්ලන්තයේ අර්තාපල් සාගතයක් විය. මිලියනයක් වැසියන් මිය ගියහ. මිලියන දෙකක අයර්ලන්ත වැසියන් නැව් නැඟ ඇමෙරිකන් නව ලෝකයට සංක්‍රමණය වූහ. ටෝනි බ්ලෙයාර් අගමැතිව සිටිය 1997 දී, 19 වැනි සියවසේ දී බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව “කළ දේ මදි යැයි,” කියමින් හේ සමාව අයැදීය. එහෙත් ඔහු සමාව ඉල්ලා සිටිය යුතු වූයේ එදා ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවේ මැදිහත්වීම් වැඩියෙන් සිද්ධ වීම ...

ලංකාවේ තියා බ්‍රිතාන්‍යයේ ද නොතිබ්බ ධනවාදයකට බනින්නේ ඇයි? අතීතයේ ලංකාවේ පැවති ආසියාතික නිෂ්පාදන රටාව යනු වැඩවසම් ආර්ථික ක්‍රමයයි. එදා ඉඩම් හිමි රදළයන් යනු උප්පතිය අනුව සමාජයේ වරප්‍රසාද හිමි වූ අයයි. ප්‍රවේණි දාසයන් යනු ඒ ඉඩම් හිමි රදළයන්ගේ භූමියේ නීති වලට නතුව උපතින් හිමි වූ වෘත්තීන් හි යෙදුනු අයයි. ඉතිරි කොට්ඨාශය අනිත් අයගේ කැමැත්ත පරිදි ජීවත්වෙන්නට සිද්ධ වූ සමාජයේ බැල මෙහෙවරකම් කළ අයයි. විදේශයන් හි පැවති වැඩවසම් ආර්ථික ...

ලංකාවේ තියා බ්‍රිතාන්‍යයේ ද නොතිබ්බ ධනවාදයකට බනින්නේ ඇයි? අතීතයේ ලංකාවේ පැවති ආසියාතික නිෂ්පාදන රටාව යනු වැඩවසම් ආර්ථික ක්‍රමයයි. එදා ඉඩම් හිමි රදළයන් යනු උප්පතිය අනුව සමාජයේ වරප්‍රසාද හිමි වූ අයයි. ප්‍රවේණි දාසයන් යනු ඒ ඉඩම් හිමි රදළයන්ගේ භූමියේ නීති වලට නතුව උපතින් හිමි වූ වෘත්තීන් හි යෙදුනු අයයි. ඉතිරි කොට්ඨාශය අනිත් අයගේ කැමැත්ත පරිදි ජීවත්වෙන්නට සිද්ධ වූ සමාජයේ බැල මෙහෙවරකම් කළ අයයි. විදේශයන් හි පැවති වැඩවසම් ආර්ථික ...

යළි යළිත් අසාර්ථක වූ ප්‍රතිපත්තියකට “නව” ලේබලයක් ජවිපෙන් ලොව මිලියන 94 ක් මරුමුවට පත් කරමින් ගෙනා අසාර්ථක ප්‍රතිපත්තියකට “නවීන සමාජවාදය” යැයි ලේබල් එකක් ඇලෙව්වාම සාර්ථක වෙයි ද? ජවිපෙ නව ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ගැන මගේ අදහස් රැගත් ලිපි පෙලක් මට ඉඩ ලැබෙන ආකාරයෙන් පළ කරන්නට ගන්නා උත්සාහයේ පළමු සටහනයි මේ. ධනවාදය නම් තම වෙහෙසෙන් තමන් උපයන්න තමන් කැමති ආකාරයෙන් පරිහරණයට ඉඩ ලැබීමයි. එය නොහැකි නම් ඇත්තේ සමාජවාදයයි. සමාජවාදය සහ ...

Previous Page Next Page