සුපර් ෆාස්ට් ඉන්ටනෙට් ලෝකයක්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ට්‍රම්ප්ගේ දිනුම සහ හිලරිගේ පරාජය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඇමෙරිකාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයකි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

හොඳ සහ නරක ඇමෙරිකන් ජනාධිපතිවරු

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සංක්‍රමණිකයන්ට අකමැති ට්‍රම්ප් පාක්ෂිකයන් පමණ ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නීතියට පිටු පෑ ඇමෙරිකන් ජනාධිපතිවරු

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නීතියට පිටු පෑ ඇමෙරිකන් දේශපාලනඥයන්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නරකම අය උඩටම එන්නේ ඇයි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඇමෙරිකන් ජනාධිපතිවරණ ක්‍රමය ගැන ඩිංගක්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කිසිත් නොදන්නෝ හෙවත් Know Nothings පක්ෂය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඇමෙරිකන් ජනාධිපතිවරණය 2016

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නිදහස් වෙළඳාමට රහසිගත ගිවිසුම් අවශ්‍ය ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අද කොලම්බස් දිනය ද? ස්වදේශීන්ගේ දිනය ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ජීවිතය සුන්දර ඕපපාතික සහයෝගය නිසයි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නිහඬ තීන්දුව දෙන්නේ පාරිභෝගිකයායි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පාකිස්තානය වපුරවන ලද ඉන්දොෆෝබියාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

විප්ලවය ගිලින්නේ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චීන්නු වීරවරියක් ලෙස සලකන බ්‍රිතාන්‍ය කාන්තාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චීන කෑම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

හොල්මන්වලට ඇතුල්වීමට ඉඩනොදීම සඳහා …

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්