ලතින් ඇමෙරිකාවේ කොමියුනිස්ට්වාදය -කියුබාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පෙර කළ පව් ගෙවීම යැයි කාම්බෝජ ජනතාවට කීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කොමියුනිස්ට් විසඳුම්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කොමියුනිස්ට් කාම්බෝජය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලාඕසය: ජනගහණයක පළා යාම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වියෙට්නාමයේ ද මිනිසා විසින් ඇති කළ සාගතයක් පැවතිණ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

එක හතුරෙක් නොනැසේ නම් ඊට අහිංසකයන් දහයක් ඝාතනය වීම හොඳයි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වියෙට්නාම් කොමියුනිස්ට්වාදය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

උද්යාචනයට ඉඩ නැති උතුරු කොරියාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ටිබෙට් රටට එල්ල වූ චීන පීඩනය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

භීෂණය අවසන්, ඒත් මර්ධනය දිගටම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රමික සංස්කෘතික විප්ලවය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චීනය සැඟවූ දේශපාලන සිර කඳවුරු

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඉතිහාසයේ දරුණුතම මහා සාගතය (1959-1961)

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මල් සීයේ මෙහෙයුම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ජනතා මර්ධනයෙන් රට පාලනය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ආසියාවේ කොමියුනිස්ට්වාදය පැතිර ගිය ආකාරය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ප්‍රැක්සිස් යන්නේ නිවැරදි අර්ථය මෙසේය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වසන්ත සුළඟ මෙහෙයුම හෙවත් පැරීසියේ යුදෙව් සංහාරය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සිරගෙදර සටහන් පොත් ලියූ ඇන්ටෝනියෝ ග්‍රම්ෂි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්