කිසිවෙක් නොදන්නවා යැයි හැමෝම දන්න රට

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඇමෙරිකාවේ මහා අවපාතය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අතෘප්තියේ හේමන්තය නිසා දිනූ මාග්‍රට් තැචර්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මත්පැන් තහනම අයින් කළේ අද වැනි දවසක

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ෆිඩෙල් කැස්ත්‍රෝ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වෙනිසියුලාවේ රහසිගත බිට්කොයින් ආර්ථිකය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඇමෙරිකන් පෙර සිරිතක් උත්සවාකාරයෙන් මෙසේ සමරන ලදි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රජයේ මුදල් වෙනුවට අතින් ලියූ නෝට්ටු

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කළු සල්ලි මර්ධනය කියමින් ඔබේ මුදලට කෙළවීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සුපර් ෆාස්ට් ඉන්ටනෙට් ලෝකයක්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ට්‍රම්ප්ගේ දිනුම සහ හිලරිගේ පරාජය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඇමෙරිකාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයකි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

හොඳ සහ නරක ඇමෙරිකන් ජනාධිපතිවරු

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සංක්‍රමණිකයන්ට අකමැති ට්‍රම්ප් පාක්ෂිකයන් පමණ ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නීතියට පිටු පෑ ඇමෙරිකන් ජනාධිපතිවරු

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නීතියට පිටු පෑ ඇමෙරිකන් දේශපාලනඥයන්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නරකම අය උඩටම එන්නේ ඇයි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඇමෙරිකන් ජනාධිපතිවරණ ක්‍රමය ගැන ඩිංගක්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කිසිත් නොදන්නෝ හෙවත් Know Nothings පක්ෂය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඇමෙරිකන් ජනාධිපතිවරණය 2016

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්